Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik."— Presentationens avskrift:

1 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik Byriel Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Uddannelsesministeriet Forum för internationalisering, 21. maj 2013

2 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Översikt över presentationen Den högre utbildningen och internationalisering Mobilitet och utbildningssamarbete Inkommande mobilitet Kapacitetsuppbyggnad OECD structural mission, april 10th 2013 Forum för internationalisering, 21. maj 2013

3 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Utgående studentmobilitet Studentmobilitet till andra länder 2011: Utbyten: 7844 Hela program: 4019 Ramar för utgående studentmobilitet, bl.a. Statens Uddannelsesstøtte (SU) och Utlands- stipendium Forum för internationalisering, 21. maj 2013

4 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Mobilitet och utbildnings- samarbete Mycket begränsade data över lärarmobilitet Lärarmobilitet inom Erasmus-programmet Andel av nyanställd vetenskaplig personal på de danska universiteten vars senaste anställning var i annat land: 21 procent Forum för internationalisering, 21. maj 2013

5 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Mobilitet och utbildnings- samarbete (forts.) Krav på mobilitet i doktorandutbildningen (PhD) Andel av nyanställd vetenskaplig personal på de danska universiteten som hade sin föregående anställning i annat land. 21 procent Utbildningssamarbete – bl.a. gemensamma och dubbla examina

6 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Inkommande mobilitet Marknadsföring – internationellt (och nationellt) Samarbete och dialog mellan lärosäten och myndigheter Samarbete och dialog mellan myndigheterna Möjligheter att stanna kvar efter examen för studerande från länder utanför EU/EES Praktiska frågor, bl.a. öppnande av bankkonto och tillgång till undervisning i danska Forum för internationalisering, 21. maj 2013

7 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Betalande studenter Regler för studieavgifter (infört 2006) Antal betalande studenter på danska universitetsutbildningar: Källa: Danske Universiteter

8 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Stipendier till studerande från länder utanför EU/EES Forum för internationalisering, 21. maj 2013 Friplatser och stipendier (Budget 2013) Universiteten: 50,8 miljoner kr. Yrkesakademier och professionshögskolor: 16,7 miljoner kr. (10 milj. kr. till friplatser, 6,7 milj. kr. till stipendier). Regler för och erfarenheter av fördelning av friplatser och stipendier

9 Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Kapacitetsuppbyggnad/stipendie- och samarbetsprogram Partnerskapsprogram ”Building Stronger Universities in Developing Countries” (BSU) mellan Danske Universiteter och Danida 60 milj. kr. avsatt till programmets två första år. Partner i Ghana, Kenya, Nepal, Tanzania och Uganda Fyra forskningsområden: 1)miljö och klimat, 2)tillväxt och sysselsättning, 3)hälsa samt 4)stabilitet, demokrati och rättigheter. Nytt stipendieprogram inom BSU-programmet: Målet är att ca. 50 studerande från BSU-partner kommer till Danmark på befintliga 1-2 åriga engelskspråkiga bachelor- och masterprogram. 20 milj. kr. avsatt till en 2-årig pilotomgång. Ca universitetsprogram aktuella, med relevans för de fyra plattformarnas teman. Forum för internationalisering, 21. maj 2013


Ladda ner ppt "Ministry of Science, Innovation and Higher Education Fact finding mission 6 February 2013 Internationalisering av högre utbildning i Danmark Line Verbik."

Liknande presentationer


Google-annonser