Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Temagruppen Unga i Arbetslivet 2007-2013. Tar fram, analyserar och systematiserar projektresultat Omvandlar projektresultat till användbara kunskaper.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Temagruppen Unga i Arbetslivet 2007-2013. Tar fram, analyserar och systematiserar projektresultat Omvandlar projektresultat till användbara kunskaper."— Presentationens avskrift:

1 Temagruppen Unga i Arbetslivet 2007-2013

2 Tar fram, analyserar och systematiserar projektresultat Omvandlar projektresultat till användbara kunskaper för olika sektorer Sprider kunskap och metoder internt och externt Gör omvärldsanalyser Identifierar glapp och hinder i strukturer och regelverk och verkar för att de ska åtgärdas Sprider kunskap nationellt och internationellt via egna och andras forum Vi …

3 På gång från Temagruppen Unga utanför – hur många och vilka Unga med funktionsnedsättning – vad funkar Ungdomsundersökning -attityder och erfarenheter Metodguide - Friskvård och struktur i vardagen Arbetsgivarundersökning -praktik Feriejobb – vad händer då?

4 Vad görs i Sverige Skolverket kartläggning april 2011 Ungdomsstyrelsen kartläggning i LUA kommuner 2009 (Vägarna in) 2 av 3 kommuner har en plan Stora skillnader Västerås, Göteborg

5 Varför så stora skillnader? Vag lagtext 290 tolkningar Skollagen Kartläggningsproblem

6 Kommunernas informationsansvar En hemkommun skall löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som fullgjort sin skolplikt men som inte fyllt 20 år är sysselsatta, i syfte att kunna erbjuda dem lämpliga individuella åtgärder. Kommunens skyldighet enligt första stycket omfattar inte de ungdomar som genomför eller har fullföljt utbildning på nationella eller specialutformade program i gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Skollag (1985:1100), 1 kap 18§

7 Unga som varken arbetar eller studerar - hur många är de och vad vet vi om dem? Gemensam arbetsgrupp Arbetsförmedlingen Stefan Tjärnback FörsäkringskassanBalder Saramentero/Ingeborg Watz Forslung SocialstyrelsenMarie Berlin SkolverketMoa Morin/Sven Sundin SKLTor Hatlevoll/Torgny Ljungkvist Ungdomsstyrelsen Oscar Svensson/Daniel Wohlgemuth Dialog med SCB (Susanne Gullberg-Brännström och Bengt Larsson)

8 Hur många är de? Unga som varken arbetar eller studerar = unga 16–25 år som under ett år: inte mottagit något studiemedel (lån eller bidrag), inte varit registrerade på någon utbildning, inte deltagit i SFI-undervisning mer än 60 timmar och/eller inte haft sammanlagda inkomster som överstiger ett basbelopp.

9 Susanne Zander susanne.zander@ungdomsstyrelsen.sesusanne.zander@ungdomsstyrelsen.se www.temaunga.se www.ungdomsstyrelsen.se/temaunga


Ladda ner ppt "Temagruppen Unga i Arbetslivet 2007-2013. Tar fram, analyserar och systematiserar projektresultat Omvandlar projektresultat till användbara kunskaper."

Liknande presentationer


Google-annonser