Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bak- och framgrund - Ett uppföljningsverktyg framtaget i samarbete med SCB Tor Fridell, Linköping universitet Områdesansvarig uppföljning Ladokkonsortiet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bak- och framgrund - Ett uppföljningsverktyg framtaget i samarbete med SCB Tor Fridell, Linköping universitet Områdesansvarig uppföljning Ladokkonsortiet."— Presentationens avskrift:

1 Bak- och framgrund - Ett uppföljningsverktyg framtaget i samarbete med SCB Tor Fridell, Linköping universitet Områdesansvarig uppföljning Ladokkonsortiet NU! NYTT! BÄTTRE!

2 2 Bak- och framgrund » är ett statistiksystem som hämtar data ur flera olika register på SCB » kan kombinera uppgifter om studenter före, under och efter studietiden » innehåller bakgrund, studieprestationer, uppgifter om boende, arbetsställe, yrkesval, branscher mm

3 3 NUAK 2011…

4 4 Sedan dess… » 3 övertecknade kurser » Ca 60 användare » Massor av synpunkter » Renovering under våren/sommaren

5 5 Bak- och framgrund nu - utsökning på » Uttagna examina » Uppnådda poäng • Intervaller, kopplat till högskola, program » Kull (nybörjare) • Högskola, program • Nybörjartermin • Uttagen examen

6 6 Variabler i bak- och framgrund » Kön » År för examen, nybörjare, poäng » Högskola examen, nybörjarhögskola » Examen, kod, inriktning » Ålder, kalenderår o läsår » Gymnasieort » Rekryteringsort ½ år före högskolestart » Rekryteringsland » Utländsk bakgrund » Sysselsättning (Arbete/ arbetslös/studier gr/fo), 1-3-5 år e examen samt i nutid » Yrke, 1-3-5 år e examen samt i nutid » Boende, 1-3-5 år e examen samt i nutid

7 7 Variabler i bak- och framgrund, forts » Yrkesställning, 1-3-5 år e examen (företagare, anställd…) » Bransch, 1-3-5 år e examen samt i nutid » Arbetsställets belägenhet, 1-3-5 år e examen samt i nutid » Etableringsgrad på arbetsmarknaden » Inkomstkälla nutid » Inkomstuppgift kr » Uttagen examen (vid poängutsökning) » Forskarexamen (j/n)

8 8 !

9 9 Exempel på frågor »Hur stor andel av de som rekryterats från den egna kommunen till Högskolan i Skövde bor kvar i kommunen 5 år efter examen? »Hur ser fördelningen ut mellan rekryteringslän och boende 3 år efter examen? Dvs de som rekryterats från län x var bor de sedan? »Har åldersfördelning på examina från t ex Linköpings universitet förändrats under de senaste 10 åren? »Vilket program/lärosäte/examen har den högsta andelen sysselsatta 3 efter examen? »I vilka branscher arbetar de som tagit examen på programmet Industriell ekonomi på KTH? »Vilken yrkesställning har de som tagit examen från entreprenörsprogrammet?

10 10 Exempel på frågor »Vilket civilingenjörsprogram ger högst lön? »Vilket ingenjörsprogram ger har lägst arbetslöshet? »Hur stor andel av de som klarat 180 hp har utländskt ursprung? »Vilken etableringsgrad på arbetsmarknaden har de olika lärarinriktningarna på mitt lärosäte?

11 11 Demotime…

12 12 Det praktiska 1.Intresseanmälan (samlat via mig) till SCB 2.SCB skickar kontouppgifter + ansvarsförbindelse + sekretessöverlåtelse 3.Underskrift av ansvarsförbindelse + returnera till SCB 4.Underskrift av sekretessöverlåtelse av FC/motsv 5.App eller kod-dosa erhålls 6.Starta på https://mikrodata.scb.se. VPN-förbindelse skapas och via Fjärrskrivbord ansluts till dator på SCB.https://mikrodata.scb.se 7.Kurs rekommenderas!

13 13 Vad händer nu? »Nästa kurstillfälle: nn oktober i Örebro »Seminarium för de som redan är användare: 15 oktober kl 10-15 i Linköping

14 14 Tor Fridell Områdesansvarig uppföljning Ladokkonsortiet tor.fridell@liu.se 013- 28 57 95


Ladda ner ppt "Bak- och framgrund - Ett uppföljningsverktyg framtaget i samarbete med SCB Tor Fridell, Linköping universitet Områdesansvarig uppföljning Ladokkonsortiet."

Liknande presentationer


Google-annonser