Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarkompetenser 6 oktober 2014 Caroline Kearney Projektledare och utbildningsanalytiker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarkompetenser 6 oktober 2014 Caroline Kearney Projektledare och utbildningsanalytiker."— Presentationens avskrift:

1 Lärarkompetenser 6 oktober 2014 Caroline Kearney Projektledare och utbildningsanalytiker

2 Kunskaper Kompetenser Attityder Kompetenserna är… En dynamisk och komplex kombination av Leder till effektivt agerande i praktiken

3 Referensram för lärarkompetenserna Nationell nivå: Många olika sätt att definiera och genomföra referensramen för lärarkompetenser, allt från omfattande kompetenspaket (t.ex. Finland) till normativa listor (t.ex. UK).

4 Referensram för lärarkompetenserna På EU-/internationell nivå: En omfattande allmän referensram finns inte, endast referensramar för särskilda ämnesområden (t.ex. UNESCO’s ICT Competency Framework for Teachers; European Profile of Language Teacher Education) 3 omfattande kompetensområden definierades 2005 i policydokumentet: Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (Europeiska kommissionen, 2005) Internationell litteraturöversikt över lärarkompetenser, standarder och utveckling: Teachers’ Core Competences: requirements and development (European Commission Thematic Working Group on Professional Development of Teachers, 2011)

5 3 omfattande kompetensområden för lärare 1)Arbeta med andra Arbeta effektivt med studerande Samarbeta med kolleger Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

6 3 omfattande kompetensområden för lärare 2) Arbeta med och i samhället Arbeta effektivt med lokala nätverk och intressenter inom utbildning (t.ex. föräldrar, lärarutbildningar, kulturorganisationer, företag etc.) Förbereda studerande för att bli globalt ansvarsfulla medborgare Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

7 3 omfattande kompetensområden för lärare 3) Arbeta med kunskap, teknik och information Goda ämneskunskaper och pedagogiska kunskaper Förmåga att effektivt integrera teknik för att utveckla undervisning och lärande Förmåga att effektivt nå, analysera, validera, reflektera över, överföra och bygga på information Common European Principles for Teacher Competences & Qualifications (EC, 2005)

8 Lärares kunskaper Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011) 1. Ämneskunskaper 2. Pedagogikkunskaper 3. Pedagogiska kunskaper 4. Läroplanskunskaper 5. Utbildningsvetenskaper (historiska, filosofiska, psykologiska, sociologiska etc.) 6. Utvecklingspsykologi 7. Integration och mångfald 8. Ny teknik 9. Utbildningspolitik (kontextuella, institutionella, organisatoriska aspekter) 10. Gruppdynamik, inlärningsteorier och motivation 11. Processer och metoder för utvärdering och bedömning

9 Lärarkompetenser 1. Planera, leda och samordna undervisningen 2. Använda material och teknik för undervisningen 3. Leda elever och grupper 4. Kontrollera och bedöma inlärningen 5. Samarbeta med kolleger, föräldrar och sociala myndigheter 6. Förhandlingsförmåga 7. Förmåga till samarbete, reflektion, interpersonella kontakter för lärande i professionella nätverk 8. Förmåga till dynamik på flera nivåer (allt från dynamiken i förhållande till myndighetsåtgärder och elever till klassrummet och skolan) 9. Förmåga att dra slutsatser och fatta beslut genom att tolka belägg och uppgifter Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011)

10 Lärares attityder/värderingar 1. Engagemang för sina ämnen; medvetenhet om deras historiska utveckling, nuvarande ställning och förhållande till andra ämnesområden 2. Förmåga att anpassa sig till förändringar 3. Engagemang för att främja elevernas lärande 4. Förmåga att utveckla eleverna till demokratiska medborgare 5. Förmåga till livslångt lärande 6. Förmåga till självreflektion och ifrågasättande av egna metoder Literature Review on Teachers’ Core Competences (EC, 2011)

11 Intresserad av att utveckla dina kärnkompetenser? KeyCoNet online kurs ”Competences for 21st Century Schools” Startdatum: 17 nov. 2014 Anmälan på: http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet http://www.europeansch oolnetacademy.eu/web/k eyconet Se hur dina kompetenser utvecklas genom att delta i eTwinnings uppföljningsaktiviteter Start: Veckan den 13 oktober 2014 KeyCoNet Final Conference on Integrating Competence-Based Learning into Education 25-26 nov. 2014 Anmälan: http://keyconet.eun. org/conference http://keyconet.eun. org/conference


Ladda ner ppt "Lärarkompetenser 6 oktober 2014 Caroline Kearney Projektledare och utbildningsanalytiker."

Liknande presentationer


Google-annonser