Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Livslångt lärande 2007-2013 EU:s nya gemensamma utbildningsprogram Mål ” Ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle, med bättre arbetsmarknad och ökad social.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Livslångt lärande 2007-2013 EU:s nya gemensamma utbildningsprogram Mål ” Ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle, med bättre arbetsmarknad och ökad social."— Presentationens avskrift:

1 Livslångt lärande 2007-2013 EU:s nya gemensamma utbildningsprogram Mål ” Ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle, med bättre arbetsmarknad och ökad social och kulturell sammanhållning i Europa” och ökad social och kulturell sammanhållning i Europa” 4 delprogram Erasmus – högre utbildning Erasmus – högre utbildning Comenius – grundskole- och gymnasieutbildning Comenius – grundskole- och gymnasieutbildning Leonardo da Vinci – yrkesutbildning Leonardo da Vinci – yrkesutbildning Grundtvig - vuxenutbildning Grundtvig - vuxenutbildning Ingrid Inga, maj 2007

2 Erasmus Målen är att höja kvaliteten och stärka den europeiska dimensionen inom den högre utbildningen Erasmus är det största av EU:s program inom högre utbildning och det vänder sig till universitet och högskolor.. Erasmus stödjer samarbete mellan lärosäten samt mellan lärosäten och arbetsgivare och verksamheten riktar sig mot studenter och lärare. Programmet verkar för att främja rörligheten över gränserna för studenter och lärare samt förbättra öppenheten och det akademiska erkännandet av studier och kvalifikationer inom hela EU. En förutsättning för ett lärosäte att få delta i Erasmus är att det har sökt och blivit tilldelat ett Erasmus University Charter från kommissionen. Samarbetet ska bygga på avtal mellan lärosäten eller mellan lärosäten och arbetsgivare när det gäller praktik Ingrid Inga, maj 2007

3 Comenius Comenius inriktar sig på utbildningens första stadier: från förskola till gymnasieskola. Målen för Comeniusprogrammet   att höja kvaliteten på undervisningen,   att stärka den europeiska dimensionen i undervisningen   att främja språkinlärning. Ingrid Inga, maj 2007

4 Comenius Aktiviteter inom Comenius   Fortbildning för lärare   Praktik för blivande och nyutexaminerade lärare - assistenter   Värdskolor   Partnerskap mellan skolor - samarbetsprojekt och förberedande besök   Multilaterala projekt   Nätverk   Regionala projekt (från 2008)   Individuell elevmobilitet (från 2008) En grundläggande tanke i Comenius är att lärande i ett multikulturellt sammanhang utgör själva grunden för det europeiska medborgarskapet. Andra viktiga aspekter är stöd till missgynnade grupper samt kamp mot misslyckanden i skolgången och utslagning. Ingrid Inga, maj 2007

5 Leonardo da Vinci Programmet Leonardo da Vinci vänder sig till yrkesutbildningens grundnivå (gymnasiet) och vidarenivå, samt fortbildningens alla nivåer. Totalt omfattas 31 länder i Europa av programmet. Målet med Leonardo da Vinci-programmet är att förbättra och förnya yrkesutbildningen och att stimulera till informations- och erfarenhetsutbyten över nationsgränserna i Europa. Två delprogram : Leonardo da Vinci – praktik och utbyte Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt Ingrid Inga, maj 2007

6 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci - praktik- och utbytesprojekt Mål:   att ge unga människor arbetslivserfarenhet och möjlighet till personlig utveckling, vilket kan underlätta deras inträde på arbetsmarknaden.   att ge unga som gamla en internationell arbetslivserfarenhet och kompetensutveckling inom sitt arbetsområde.   att ge yrkesutbildningen en europeisk dimension.   att förbättra deltagarnas språkliga och kulturella färdigheter.   att skapa samarbeten mellan olika yrkesutbildningsorganisationer i Sverige och i Europa.   att skapa samarbeten mellan skola och arbetsliv.   att stimulera till informations- och erfarenhetsutbyten över gränserna Prioriterade områden i programmet är missgynnade grupper på arbetsmarknaden, främjandet av jämställdhet, lika möjligheter för kvinnor och män, samt åtgärder för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden. Ingrid Inga, maj 2007

7 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci - utvecklingsprojekt Mål: förbättra och utöka samarbeten mellan aktörer inom utbildning, företag, arbetsmarknadens parter samt andra relevanta aktörer i Europa utveckla innovativa inslag i pedagogik och metodik i yrkesutbildningen samt vidare- utveckla överföringen av dessa mellan branscher och länder. förbättra insynen och erkännandet av formella, informella och ickeformella kvalifikationer och kompetenser, uppmuntra lärande av moderna främmande språk samt, stödja utvecklingen inom Informations- och kommunikationsteknologin (IKT) genom innovativt innehåll, tjänster, pedagogik och tillämpning anpassat för det livslånga lärandet. Ingrid Inga, maj 2007

8 Leonardo da Vinci Leonardo da Vinci utvecklingsprojekt består av tre delar:   Vidareutvecklingsprojekt (Multilateral Projects for Transfer of Innovation). Projekt som bygger på tidigare erfarenheter. Ansökan och utvärdering görs i Sverige.   Nyskapande utvecklingsprojekt (Multilateral Projects for Development of innovation). Projekt som är helt nya och innovativa. Ansökan och utvärdering görs direkt till Kommissionen i Bryssel.   Nätverk Ansökan och utvärdering görs direkt till Kommissionen i Bryssel. Ingrid Inga, maj 2007

9 Grundtvig Mål: Främja ett europeiskt samarbete för livslångt lärande och förbättra vuxnas möjligheter till utbildning av hög kvalitet. Inom ramen för Grundtvig finns möjlighet att bland annat driva projektsamarbeten och gå fortbildningskurser. Fyra delområden inom Grundtvig   Partnerskap för lärande   Stipendier för fortbildning   Multilaterala projekt   Nätverk Ingrid Inga, maj 2007

10 Livslångt lärande 2007-2013 Budget 6,97 miljarder euro Erasmus (40%) ca 3,1 miljarder euro Leonardo da Vinci (25%) ca 1,7 miljarder euro Comenius (13%) ca 1,0 miljarder euro Grundtvig (4 ) ca 358 miljoner euro Gemensamma aktiviteter ca 812 miljoner euro lärare/beslutsfattare inom olika utbildningsformer


Ladda ner ppt "Livslångt lärande 2007-2013 EU:s nya gemensamma utbildningsprogram Mål ” Ett konkurrenskraftigare kunskapssamhälle, med bättre arbetsmarknad och ökad social."

Liknande presentationer


Google-annonser