Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sven Persson, Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sven Persson, Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola."— Presentationens avskrift:

1

2 Sven Persson, Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola

3  Förskolans förändring från socialt orienterad verksamhet till skolförberedelse.  Professionellt perspektiv: styrning och professionernas ställning.  Institutionellt perspektiv: Vad är förskolan för en plats? Vilket barn har förskolan velat skapa?

4

5  Skolförberedande och skolliknande (anglosachiska länder bl a)  Grund för livslångt lärande och för livet (socialpedagogisk tradition) (Norden bl a)  Vart är vi på väg? SE KT IO N

6  Integration av omsorg och utbildning  Betoning av barns utveckling och välbefinnande.  Kvalitet: en helhetssyn på barnen  Exempel på nationer: Danmark, Finland, Norge och Sverige Abrar Hasan, 2007, Starting strong 2006

7  Barns deltagande, demokrati, autonomi och frihet.  Betonar barns lek, relationer, nyfikenhet och meningsskapande.  En utbildningsfilosofi som betonar psykologisk och social utveckling istället för formell undervisning.  Är mer lokal, barnfokuserad och holistisk. Jensen (2009, p. 17); Skriver Jensen, Broström & Hansen (2010)

8 Betonar lärande och utbildning

9  Tydligare lärandeinriktning  Ämnen och ämnesdidaktik  Tydligare arbets- och ansvarsfördelning mellan förskollärare och barnskötare  Tydligare ansvarsutkrävande av förskolechef

10  Strålkastarna riktas mot de yngsta barnen

11

12

13  ”Every education system has a moral goal that it tries to attain. It wants to produce a certain kind of human being. This intention is more or less explicit, more or less a result of reflection; but even the neutral subjects like reading, writing and arithmetic, takes their place in their vision of the educated person.” (Bloom, 1997, s 498).

14

15

16  Reviderade läroplaner  Ökad byråkrati och kontroll  Standardisering Homogenisering  Tester och bedömningar

17  Vad betyder denna förändring för professionerna?  För professionernas innehåll?

18

19  1975 10 %  1985 32 %  1995 49 %  2005 77 %  200986 %  201289%

20  Reviderad läroplan  Ny skollag  Ny lärarutbildning  Lärarlegitimation  Inspektion  Utvärdering och kontroll  Internationella överenskommelser  Barn o förskola som investering

21 Att kunna inta och lyssna in olika perspektiv Att bibehålla aktörsskap

22

23  Det (underliggande) som tas för givet, ”goes without saying”  Föreställningar som konstitueras och kontrolleras genom språket  Dominerande institutionella diskurser som fungerar som sammanhållande och gemenskapande värderingar och normer

24  inga lektioner,  barnen är inte elever,  lek och lärande, inte lektioner och rast  undervisning och didaktik har setts som överföring av kunskaper  Betoning på trygghet och social kompetens

25  Lek och lärande, omsorg, helhet  Skolförberedande, ämnesinriktningar och lärande

26

27

28

29 Potential!

30


Ladda ner ppt "Sven Persson, Professor i pedagogik Ingegerd Tallberg Broman, Professor i pedagogik Fakulteten för lärande och samhälle Malmö högskola."

Liknande presentationer


Google-annonser