Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Annika Blomster Regional Contact Point, Sweden annika

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Annika Blomster Regional Contact Point, Sweden annika"— Presentationens avskrift:

1 Annika Blomster Regional Contact Point, Sweden annika
Annika Blomster Regional Contact Point, Sweden

2 Svenska regionala inspel till kommande NPP 2014-2020
I processen har följande deltagit: Regional Advisory Group (8 personer, tjänstemän och politiker, från de fyra nordliga länen) Tjänstemän Europaforum (1-2 per personer per län) Regional Contact Point (Region Västerbotten) National Contact Point (Näringsdepartementet) Inspelen bygger i stor utsträckning på de diskussioner som fördes under hösten 2012 kring tematiska prioriteringar i transnationella program, vilket inlämnades till TVV.

3 Tidplan för programplanering, möjlighet till regional påverkan

4 SWOT Analys för Sverige
Strengths The geography, climate and sparse population makes the region unique in Europe An environment that offers opportunities for outdoor recreation and tourism Abundance of natural resources (mineral, forests, energy, renewable resources) A rich cultural heritage with strong local cultures and identity Universities with strong linkage to the regional business environment Well developed broadband capacity Regional airports with connections to national hubs Weaknesses Long distances Large differences in the region between coast and inland Ageing population Negative net migration Attracting a diversity of people Lacking customer base for commercial, public and community resources Peripheral location relative to key markets Low value-added of goods and services Gender segregated labour market High dependence on the public sector Lacking triple helix cooperation Lacking infrastructure (communications, accommodation, broadband) Opportunities Transform disadvantages (such as harsh climate, peripherality) to advantages (climate change) - the attractiveness of sparsely populated areas Utilizing all available resources in a more diverse and equal society Increased commuting to workplaces Develop growing sectors such as the service sector Increase internationalization and attract international investments Use innovation and entrepreneurship as means for increased competitiveness Focus on energy efficiency and renewable energy sources A sustainable tourism with strong tourism attractions Creating attractive living environments, which will attract a diversity of people Increased innovative use of broadband networks and service provision to remote and rural areas Development of urban-rural linkages Increased cooperation Develop communications, for example regional airports as regional hubs Threats Urbanisation and youth out-migration Lack of competences and labor shortages in both private and public sectors Traditional (male) power structures and a gender segregated labour market Lack of innovation processes and limited traditions on how to involve companies in these. High cost of transport Low levels of international investments Climate change and environmental pollution Lack of national investments and support for transport infrastructure Increasing fuel and energy costs and dependence on fossil fuels

5 Prioriterade områden Tematiska mål
1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Att öka tillgången till, användningen av och kvaliteten på informations- och kommunikationsteknik. 3. Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag, inom jordbruket (för EJFLU) samt inom fiske och vattenbruk (för EHFF). 4. Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer. 5. Att främja anpassning, riskförebyggande och riskhantering i samband med klimatförändringar. 6. Att skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser. 7. Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur. 8. Att främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet. 9. Att främja social inkludering och bekämpa fattigdom. 10. Att investera i utbildning, färdigheter och livslångt lärande. 11. Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen.

6 Investeringsprioriteringar
Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation genom att främja företagsinvesteringar inom forskning och innovation, produkt- och tjänsteutveckling, tekniköverföring, social innovation och offentliga tillämpningar, efterfrågestimulans, nätverk, kluster och öppen innovation genom smart specialisering, att hjälpa företag att utveckla mer innovativa produkter, processer, marknadsföring och tjänster förbättra forsknings- och innovationsinfrastrukturen och kapaciteten att utveckla spetskompetens inom forskning och innovation samt främja kompetenscentrum med fokus på tillämpad forskning, särskilt sådana som är av EU-intresse,

7 Investeringsprioriteringar forts.
Att öka små och medelstora företags konkurrenskraft genom att 1. främja entreprenörskap, särskilt genom att underlätta det ekonomiska utnyttjandet av nya idéer och främja skapandet av nya företag, såddfinansiering 2. utveckla nya företagsmodeller för små och medelstora företag, särskilt för internationalisering.

8 Investeringsprioriteringar forts.
Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer genom att 1. stödja energieffektivitet och användning av förnybar energi inom offentliga infrastrukturer och inom bostadssektorn, 2. främja energieffektivitet och användning av förnybar energi i små och medelstora företag,

9 Investeringsprioriteringar forts.
Att förbättra den institutionella kapacitet och effektiviteten hos den offentliga förvaltningen genom att stärka den institutionella kapaciteten och effektiviteten hos offentliga förvaltningar och offentliga tjänster som berörs av genomförandet av ERUF samt stödja åtgärder som rör institutionell kapacitet och effektiviteten hos offentliga förvaltningar som får stöd av Europeiska socialfonden.

10 Vilken sorts projekt har genomförts 2007-2013?
Förvaltande myndighet har gjort en kartläggning av 42 genomförda projekt och “matchat” dessa mot tematiska prioriteringar i kommande programperiod: Två tematiska områden sticker ut: 3 Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag (11 projekt) 4 Att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer (8 projekt) ICT är också ett populärt tema, men kan också ses som en stödmekanism för genomförande av övriga tematiska områden Tematiskt område 4 har ansetts betydelsefullt för PMC eftersom det finns flera strategiska projekt inom detta område. Viktigt att inte slå sönder befintliga partnerskap – finns inte dessa blir inget av.


Ladda ner ppt "Annika Blomster Regional Contact Point, Sweden annika"

Liknande presentationer


Google-annonser