Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sustainable City Hyllie - Framtidens stad redan idag Malmö stad, Per-Arne Nilsson E.ON, Peder Berne 30 januari 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sustainable City Hyllie - Framtidens stad redan idag Malmö stad, Per-Arne Nilsson E.ON, Peder Berne 30 januari 2014."— Presentationens avskrift:

1 Sustainable City Hyllie - Framtidens stad redan idag Malmö stad, Per-Arne Nilsson E.ON, Peder Berne 30 januari 2014

2 Malmö – Drivande i hållbar stadsutveckling 2

3 Hyllie nästa flaggskeppsområdet för hållbar stadsutveckling 3 Malmö stad – övergripande ambitions nivå  Övergripande mål är att vara internationellt ledande inom hållbar stadsutveckling  Ambitiösa mål är fastställda i Malmö stads miljöprogram och energistrategi  Hyllie ska vara nästa flaggskeppsområde efter Västra Hamnen och visa vägen för resten av Malmö Samarbete mellan Malmö stad, VA SYD och E.ON  Projektet inleddes i mars 2010 med målet att utveckla konceptet för Hyllie  Vision, mål och ramverk definierades i Klimatkontrakt som signerades i februari 2011  Övergripande mål att skapa en långsiktig hållbarhetsagenda med försörjning av förnybar energi och förbereda Hyllie för framtidens energilösningar  Gemensam vision: Hyllie ska utvecklas till Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och bli en global förebild för hållbar stadsutveckling.

4 Omställningen av energisystemet drivs av klimatförändringen - Vägval styr omställningskostnaden 4 Nya utmaningar Vägval – konventionellt eller smart? Solcell Intermittent produktion E-mobilitet Stabilitetsproblem Efterfrågeökning 2011 2030 Efterfråge- variationer 24.00 12.00 ”Smart” teknik “Smarta” nät & lösningar Lagrin g Automatis erad station System för att styra och optimera energin Konventionell teknik - Investera i ledningar - Investera i konventionell produktion & kapacitet ”Smart” lösning Konven- tionell lösning € Investeringsbehov

5 Rätt angreppssätt och tydliga principer är viktiga parametrar Integrerat helhetsgrepp för infrastruktur – Hyllie-projektet i Malmö  Energieffektivitet i hela värdekedjan  Resurseffektivitet med hög självförsörjandegrad  100 % förnybar eller återvunnen energi Generella principer Koncept och lösningar för Hyllie bör ses som en integrerad del av Malmö för att tillföra värde för staden och andra stadsdelar

6 Sju fokusområden för att nå Klimatkontraktets ambition 6 1 Bättre kontroll över el- och värmeförbrukning 2 3 4 5 6 Smarta hem och smarta byggnader Decentraliserad produktion – el och värme Integrerade smarta nät – el och fjärrvärme Hållbara transportlösningar – gas och e-mobility Resurs- och klimateffektiv energiproduktion Lokal energilagring 7  Hyllie etablerat som nationellt demonstrationsprojekt i och med Energimyndighetens beslut om 47 Mkr i stöd – E.ON satsar 135 Mkr till 2015  Fokus på integration och test av nya smarta teknik och optimering och integrering mellan energibärare, t.ex. el och fjärrvärme

7 Samverkan är nyckeln till framgång  Ingen kan lösa alla utmaningar själv  Samverkan i flera dimensioner  Samverkan tidigt i en process  Tillvaratagande av synergier  Kommuner har en multi-funktionell roll för att facilitera och driva på utveckling Material usage Food supply Energy Transport Waste Citizen behaviour City planning Water & sewage Sustainability agenda for cities Reflektioner kring framgångsfaktorer kring hållbar stadsutveckling

8 Tack! Tack Per-Arne.Nilsson@malmo.se Peder.Berne@eon.se


Ladda ner ppt "Sustainable City Hyllie - Framtidens stad redan idag Malmö stad, Per-Arne Nilsson E.ON, Peder Berne 30 januari 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser