Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur blir vi en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur blir vi en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet."— Presentationens avskrift:

1 Hur blir vi en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet

2 – 30 years of experience Linköping University, Sweden

3 Vi är en internationellt erkänd multidisciplinär grupp som fokuserar på att vända miljöutmaningar till möjligheter. erbjuder kunskap till studenter, företag och offentliga organisationer om hur de kan förbättra sin miljöprestanda kopplad till produkter och tjänster, organisation och tekniska system. har ett proaktivt angreppssätt där vi applicerar ett brett systemperspektiv på resursanvändning.

4 Miljö Förändring Produkter och tjänster Tekniska system Organ- isationer Governance & institutioner Metabolism energi & material Social & affärsmässig dynamik Tekniska system & infrastruktur

5 Industriell miljöteknik, LiU Tekniska system, Professors Mats Eklund and Leo Baas Produkter och tjänster, Professor Tomohiko Sakao Organisation, Docent Olof Hjelm 25 forskare –3 professorer –2 docenter –3 lektorer –2 forskarassistenter

6 Mer än fördubblad verksamhet på tre år Framgångsfaktorer –Inriktningsstrategi –Regional förankring

7 Industrial ecology research Industrial metabolism IS and regional development Biofuel synergies development Urban mining Landfill mining Tekniska Verken AB E.ON ABStena Metall AB Svensk Biogas Ageratec Agroetanol Local authori- ties and other public bodies Clean- tech Öster- götland Cooperation companies Industrial symbiosis Sustainable city development

8 Vad har vi? Praktik Akademi

9 Sverige har en mycket starkt varumärke internationellt Stor miljörelevant sektor med förnybar energi, avfallshantering, återvinning, avloppshantering, emissionskontroll, miljöanpassade produkter och lösningar Miljöteknik i siffror 2009 –Omsättning: 119 344 mkr –Export: 38 857 mkr –Antal anställda: 41 420 st –Antal företag: 6 530 st

10 Sverige – ledande i att frikoppla ekonomi och miljö BNP CO 2

11 Några möjligheter för det regionala varumärket Kraftvärme ur avfall i hållbara, effektiva system Världens mest energieffektiva spannmålsetanol genom energikombinat Agroetanol-E.ON-Svensk Biogas Siemens har 85% av världsmarknaden för ”solturbiner” Biogasanvändningen i fordon i Linköping världsledande i genomslag Innovativa företag som Ageratec, Econova, HTC, Rydell och Lembke, Qlean Scandinavia, m fl Samverkan LiU-Näringsliv Cleantech Östergötland

12 Ersättning av fossila bränslen Linköping, Sverige 1980-2008 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 19801982198419861988199019921994199619982000200220042006 2008 GWh Coal Oil WoodWaste 0 50 100 150 200 250 300 350 CO 2 (kg/MWh)

13

14 Linköpings universitet och hållbara tekniska system Systemperspektiv Interdisciplinär forskning –Teknik Industriell miljöteknik, energisystem, logistik och teknikkunnande inom t ex biogasprocesser, sensorteknik, nanoteknik –Teknik och affärer Innovation och entreprenenörskap, innovationssystem –Samhälleliga sammanhang Klimatpolitik, statsvetenskap, utveckling av stora tekniska system

15 Utveckla området vid Linköpings Universitet Masters program ”Energy and Environmental Engineering” Ett nytt civilingenjörsprogram EMM med inriktning mot energi, miljö och management startade 2009 Koordination av resurser?

16 Vad är en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Akademi –Nationell och internationell position –Forskningsfinansiering –Publikationer med genomslag Praktik –Nationell och internationell position –Förnybarhet, systemsyn –Affärsframgångar

17 Mistra Urban Futures — centrum för hållbar stadsutveckling Mistra Urban Futures är ett nystartat centrum för hållbar stadsutveckling, med ambitionen att på några års sikt bli världsledande. Mistra Urban Futures styrka är just samarbetet mellan forskningen och den praktiska tillämpningen. Centrumet ska erbjuda en arena för utveckling och överföring av kunskap, där samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Chalmers tekniska högskola Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgs stad Göteborgs universitet IVL Svenska miljöinstitutet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen

18 Företag-universitet Branschorgan Nationell projekt- finansiering Nationella/internationella långa projekt program, institutionellt stöd >20 MSEK >2 MSEK >200 MSEK >0,5 MSEK

19 Centrum för Kommun- strategiska studier Centrum för klimatpolitisk forskning Energi- system Tema Teknik och Social Förändring Linköpings kommun Norrköpings kommun Cleantech Öster- götland E.ON Tekniska Verken Industriell miljöteknik Länsstyrelsen i Östergötland Kraftsamling för hållbara tekniska system Energi- kontor Öst Region Östra Götaland

20 Områden för kraftsamling? Low-carbon industrial parks Nationellt kompetenscentrum Biogas Lokalt klimatarbete


Ladda ner ppt "Hur blir vi en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet."

Liknande presentationer


Google-annonser