Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet"— Presentationens avskrift:

1 Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet
Hur blir vi en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system? Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet

2 – 30 years of experience Linköping University, Sweden

3 Vi är en internationellt erkänd multidisciplinär grupp som fokuserar på att vända miljöutmaningar till möjligheter. erbjuder kunskap till studenter, företag och offentliga organisationer om hur de kan förbättra sin miljöprestanda kopplad till produkter och tjänster, organisation och tekniska system. har ett proaktivt angreppssätt där vi applicerar ett brett systemperspektiv på resursanvändning.

4 Governance & institutioner Metabolism energi & material Miljö Förändring Produkter och tjänster Social & affärsmässig dynamik Organ- isationer Tekniska system & infrastruktur Tekniska system

5 Industriell miljöteknik, LiU
Tekniska system, Professors Mats Eklund and Leo Baas Produkter och tjänster, Professor Tomohiko Sakao Organisation, Docent Olof Hjelm 25 forskare 3 professorer 2 docenter 3 lektorer 2 forskarassistenter

6 Mer än fördubblad verksamhet på tre år
Framgångsfaktorer Inriktningsstrategi Regional förankring

7 Industrial ecology research
Local authori-ties and other public bodies Clean-tech Öster-götland Industrial symbiosis Industrial metabolism Sustainable city development IS and regional development Biofuel synergies development Urban mining Landfill mining Cooperation companies E.ON AB Tekniska Verken AB Svensk Biogas Ageratec Agroetanol Stena Metall AB

8 Vad har vi? Praktik Akademi

9 Sverige har en mycket starkt varumärke internationellt
Stor miljörelevant sektor med förnybar energi, avfallshantering, återvinning, avloppshantering, emissionskontroll, miljöanpassade produkter och lösningar Miljöteknik i siffror 2009 Omsättning: 119 344 mkr Export: mkr Antal anställda: 41 420 st Antal företag: st

10 Sverige – ledande i att frikoppla ekonomi och miljö
BNP CO2

11 Några möjligheter för det regionala varumärket
Kraftvärme ur avfall i hållbara, effektiva system Världens mest energieffektiva spannmålsetanol genom energikombinat Agroetanol-E.ON-Svensk Biogas Siemens har 85% av världsmarknaden för ”solturbiner” Biogasanvändningen i fordon i Linköping världsledande i genomslag Innovativa företag som Ageratec, Econova, HTC, Rydell och Lembke, Qlean Scandinavia, m fl Samverkan LiU-Näringsliv Cleantech Östergötland

12 Ersättning av fossila bränslen Linköping, Sverige 1980-2008
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 GWh Coal Oil Wood Waste 50 100 150 250 300 350 CO2 (kg/MWh)

13

14 Linköpings universitet och hållbara tekniska system
Systemperspektiv Interdisciplinär forskning Teknik Industriell miljöteknik, energisystem, logistik och teknikkunnande inom t ex biogasprocesser, sensorteknik, nanoteknik Teknik och affärer Innovation och entreprenenörskap, innovationssystem Samhälleliga sammanhang Klimatpolitik, statsvetenskap, utveckling av stora tekniska system

15 Utveckla området vid Linköpings Universitet
Masters program ”Energy and Environmental Engineering” Ett nytt civilingenjörsprogram EMM med inriktning mot energi, miljö och management startade 2009 Koordination av resurser?

16 Vad är en världsledande kunskapsmiljö inom hållbara tekniska system?
Akademi Nationell och internationell position Forskningsfinansiering Publikationer med genomslag Praktik Förnybarhet, systemsyn Affärsframgångar

17 Mistra Urban Futures — centrum för hållbar stadsutveckling
Mistra Urban Futures är ett nystartat centrum för hållbar stadsutveckling, med ambitionen att på några års sikt bli världsledande. Mistra Urban Futures styrka är just samarbetet mellan forskningen och den praktiska tillämpningen. Centrumet ska erbjuda en arena för utveckling och överföring av kunskap, där samverkan med näringsliv, intresseorganisationer och allmänhet ska utvecklas. Chalmers tekniska högskola Göteborgsregionens kommunalförbund Göteborgs stad Göteborgs universitet IVL Svenska miljöinstitutet Länsstyrelsen i Västra Götalands län Västra Götalandsregionen

18 Nationella/internationella långa projekt program, institutionellt stöd
>200 MSEK >20 MSEK Nationell projekt-finansiering >2 MSEK Branschorgan >0,5 MSEK Företag-universitet

19 Kraftsamling för hållbara tekniska system
Norrköpings kommun Linköpings kommun Centrum för Kommun-strategiska studier Energi-kontor Öst Cleantech Öster-götland Energi-system Industriell miljöteknik Tema Teknik och Social Förändring Centrum för klimatpolitisk forskning E.ON Tekniska Verken Region Östra Götaland Länsstyrelsen i Östergötland

20 Områden för kraftsamling?
Low-carbon industrial parks Nationellt kompetenscentrum Biogas Lokalt klimatarbete


Ladda ner ppt "Mats Eklund Professor Industriell miljöteknik Linköpings universitet"

Liknande presentationer


Google-annonser