Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Per Mårtensson 2012-11-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Per Mårtensson 2012-11-20."— Presentationens avskrift:

1 Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Per Mårtensson 2012-11-20

2 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Biogas Research Center BRC är ett kompetenscentrum för biogasforskning som finansieras av Energimyndigheten, LiU och ett flertal externa organisationer

3 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Vision Resurseffektiva biogaslösningar finns genomförda i många nya tillämpningar och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning, förbättrat miljötillstånd och goda affärer BRC bidrar med kunskapsförsörjning och teknikutveckling samt underlättar innovationer och affärer.

4 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Varför biogas? Många fördelar:  Förnybar lokal och regional energikälla  Bidrar till att lösa flera miljöproblem Avfallshantering, klimatpåverkan, övergödning, skadliga lokala luftföroreningar…  Leder till näringslivsutveckling Biogassektorn, avfallssektorn, lantbruket, skogsindustrin…

5 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Problem Biogasaktörer brottas mot dålig lönsamhet! • processtörningar • dåligt substratutnyttjande • råvarutillgång • kostsamma transporterkortsiktiga styrmedel • krångliga regelverk • …

6 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Varför BRC? Bred biogaskompetens skapar interaktion  mellan näringsliv, akademi och samhälle  mellan olika discipliner och kompetensområden  mellan olika perspektiv: process ↔ system ↔ sociotekniskt Möjliggör att hitta  synergieffekter och nya innovativa affärslösningar  biogaslösningar i nya sektorer  användning av nya substrat  bättre utbyte i befintliga processer och anläggningar

7 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Kompetenscentrum • Långsiktig satsning (10 år) • Stark och sammanhållen forskningsmiljö o Internationellt konkurrenskraftig kompetensprofil o Tydlig hemvist inom en högskola • Aktivt forskningssamarbete mellan akademi, näringsliv och andra organisationer o Personrörlighet • Finansieras med en tredjedel vardera av o Myndighet - Energimyndigheten o Högskola - Linköpings universitet o Näringsliv / intresseorg. / offentliga org.

8 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Kompetenscentrum… • Forskningen skall komma samhället till godo o Publicering o Licentiat- och doktorsexamina • Forskningen skall ge för näringslivet intressanta resultat o Patent o Kommersiellt nyttjande av deltagare från näringslivet • Ökande internationellt forskningssamarbete

9 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc BRC etapp 1 Finansieringen är klar för två år (etapp 1) • December 2012 – november 2014 • Budget ca 10 mnkr år 1, 13 mnkr år 2 Mål: • Framgångsrikt bedriva planerade forskningsprojekt • Skapa en fungerande organisation • Inrätta nödvändiga interna processer för att stödja forskningen och samverkan inom centrumet • Etablera kanaler för kommunikation och resultat- spridning

10 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Former för medverkan Externa organisationer kan delta som • Partner bidrar minst 250 tkr/år, deltar aktivt i forskningen • Medlem bidrar minst 100 tkr/år, deltar aktivt i forskningen • Associerad bidrar 10 tkr/år Ger olika möjlighet att påverka verksamheten och kommersiellt nyttja resultaten

11 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Organisation Stämma LiU, partner, medlemmar Programstyrelse Föreståndare Forskningsprojekt Programråd partner, medlemmar, associerade Internationell referensgrupp

12 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Etapp 1 – forskningsutmaningar 1.Mer gas ur befintliga system 2.Nya substrat 3.Nya sektorer 4.Samverkan för bättre prestanda 5.Villkor för utveckling

13 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Etapp 1 – två typer av projekt 1.Explorativa projekt Kartläggning och värdering av olika teknikspår Tillgodoser centrets långsiktiga behov av kunskap och framtidsmöjligheter. 2.Utvecklingsprojekt Teknik- och processutveckling; Tillgodoser intressenternas kortsiktiga behov av spets- kompetens och ökad konkurrenskraft.

14 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Etapp 1 – Explorativa projekt EP1Förbättrade biogasprocesser Tillvarata samlade erfarenheter framför allt inom BRC i en analys av olika teknikspår för att maximera metanproduktion i befintliga system. EP2Systematisk utvärdering av substrat för en ökad biogasproduktion Ta fram modell för systematisk bedömning av råvara för biogasproduktion m.a.p. kemiska, biologiska, tekniska, ekonomiska och miljömässiga parametrar. EP3Biogas i nya branscher Inventera möjligheter och förutsättningar för att öka biogas- produktion och lönsamhet genom att utnyttja existerande material- och energiflöden i t.ex. livsmedelsindustri och lantbruk.

15 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Etapp 1 – Explorativa projekt… EP4Samverkan för förbättrad ekonomisk och miljömässig prestanda Inventera möjligheter och förutsättningar för att öka lönsamhet och miljöprestanda genom analys av in- och utgående material- och energiflöden. EP5Kommuner som systembyggare i energisystemen Förstå kommuners roll som systembyggare för biogaslösningar. Vilka drivkrafter och hinder finns?

16 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc Etapp 1 – Utvecklingsprojekt DP6Ökad metanproduktion och processtabilitet i biogas- reaktorer Processoptimering genom förståelse för spårämnens roll för gasproduktionen och reologin. DP7Enzymatisk ökning av slams rötbarhet Är enzymer en framkomlig väg för att öka nyttjandegraden av etablerade/nya substrat? DP8System och teknik för effektiv användning av biogödsel Analys av olika möjligheter att behandla och hantera rötresten för att optimera lönsamheten för biogasanläggningar.

17 Biogas Research Centerwww.liu.se/brcPer Mårtensson 2012-11-20www.liu.se/brc BRC etapp 1 •Energimyndigheten•Linköpings universitet •Kemira OYJ•Linköpings kommun •NSR AB •Scandinavian Biogas •Svensk Biogas•Swedish Biogas International •Tekniska Verken •Biototal•LRF •Lantmännen •Energikontoret Östra Götaland•AgroÖst •Cleantech Östergötland•Grontmij •Norrköpings kommun •Biologi•Energisystem •Industriell miljöteknik•Molekylär bioteknik •Tema Teknik och social förändring •Tema Vatten i natur och samhälle


Ladda ner ppt "Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Per Mårtensson 2012-11-20."

Liknande presentationer


Google-annonser