Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Återvinningsbranschens utmaningar Informationsbehovet i Återvinningsledet Sverker Sjölin, Stena Technoworld Development manager BAWEE Hazardous Waste and.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Återvinningsbranschens utmaningar Informationsbehovet i Återvinningsledet Sverker Sjölin, Stena Technoworld Development manager BAWEE Hazardous Waste and."— Presentationens avskrift:

1 Återvinningsbranschens utmaningar Informationsbehovet i Återvinningsledet Sverker Sjölin, Stena Technoworld Development manager BAWEE Hazardous Waste and New Technologies

2 Material å terv i % Material å terv. Inkl energiutv i % 1. Stora Hush å llsapparater 7580 2. Sm å Hush å llsapparater 5070 3. IT-utrustning och kontorsutrustning 6575 4. TV, audio- och videoutrustning 6575 5 Belysningsutrustning5075 6 Elektriska och Elektroniska verktyg 5070 7. Spel och leksaker5070 8. Medicinteknisk utrustningSaknassaknas 9. Ö vervaknings- och Kontrollutrustning 5070 10 Automater 7580 Vårt uppdrag vad gäller resurshantering För detta behövs information!

3 Förordning (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter 19 § En producent ska för de elektriska och elektroniska produkter som producenten säljer i Sverige eller på distans till ett annat land i Europeiska unionen lämna de upplysningar om var i produkterna det kan finnas farliga ämnen eller preparat samt om produkternas innehåll och sammansättning i övrigt som från miljö- eller hälsosynpunkt behövs för att underlätta underhåll, uppgradering, reparation, återanvändning, förbehandling, materialåtervinning, energiåtervinning och bortskaffande av hela eller delar av dem.” Producenten ska fullgöra sin upplysningsskyldighet genom att se till att upplysningarna senast ett år efter försäljningen finns tillgängliga för dem som yrkesmässigt hanterar avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter samt andra som kan antas vilja återanvända sådana produkter.

4 I bilden finns en lång tidsaxel representerad. Olika världsdelar är representerade. Mer information och ökad kunskap under resan. Så informationen måste följa med produkten och säga vad den verkligen innehåller. Och när slutar ett avfall vara avfall ( Ref nya avfallsdirektivet)?

5 -The raw materials initiativ – meeting our critical needs for growth and jobs in Europe (EU- kommissionen nov 2008) -Roadmap to a resource Efficient Europe (EU- kommissionen sep 2011) -Sk RECAST av WEEE direktivet -Ecodesigndirektiv •Sverige: KEMI handlingsplan för Giftfri vardag -2011-2014. Ex Kemikalier i varor. •POPs (EC) No 850/2004. Utfasning restriktion av vissa långlivande organiska föreningar. Används på avfallet •REACH: kemikalie lagstiftningen: för innehållet i nya varor


Ladda ner ppt "Återvinningsbranschens utmaningar Informationsbehovet i Återvinningsledet Sverker Sjölin, Stena Technoworld Development manager BAWEE Hazardous Waste and."

Liknande presentationer


Google-annonser