Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt."— Presentationens avskrift:

1 Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt

2 Rena Västmanland •Projekt som drivs av FA 21 •Nu pågår etapp 2 •Finansieras av Naturvårdsverket •Handlar om vardagskemikalier •Kemikalieambassadörer från medlemsorganisationerna •Hemsida med kunskapsbank, test mm

3

4 Vad är kemikalier? •Allt vi har omkring oss. •Ämnen eller blandningar av ämnen. •Antingen finns de naturligt eller så har vi människor skapat dem genom att blanda olika ämnen.

5 Miljömål nr 4 Giftfri miljö •Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Illustration: Tobias Flygar

6

7

8 Angrip vardagskemikalierna Giftfri miljö Dosera r ä tt V ä lj bort de giftigaste Avfall och avlopp Beh ö vs alla?

9 Avlopp •Var rädd om reningsverket •Ha en sophink i badrummet •Lämna kemikalierester till Återbruket •Tvätta inte bilen på gatan Foto: J. Malmström

10 Avfall •Lämna farligt avfall på Återbruket. •Farligt avfall är t ex: lysrör, färg, bekämpningsmedel, lösningsmedel, rengöringsmedel, sprayflaskor. Foto: VafabMiljö

11 Överblivna läkemedel •Lämna överblivna läkemedel till Apoteket. •Läkemedelsrester har hittats av forskare i jord, sediment och i våra vatten. •Varje år förbränns drygt 900 ton läkemedel, inklusive förpackningar.

12 Dosera rätt •Det blir inte renare för att man överdoserar - bara dyrare! •Ta reda på vattnets hårdhet

13 Varumärkningar •Svanen •Bra Miljöval – Falken •KRAV •Rättvisemärkt •FSC •Farosymboler

14 Farosymboler •Obligatoriska på kemikalier som är farliga för miljön och hälsan. •Symbolen är svart på orange botten.

15 Barnvårdsprodukter •Använd bara miljömärkta produkter. •Tvätta inte med tvål och schampo i onödan. •Undvik engångstvättlappar. •I schampo, tvål, tvättservetter och oljor kan det finnas kemikalier som är både miljö- och hälsoskadliga. Foto: J. Malmström

16 Tandkräm utan Triclosan •Triclosan är ett bakteriedödande ämne. •Var fjärde tandkrämstub som säljs innehåller Triclosan. •Triclosan är giftigt för vattenlevande organismer och det bryts inte ner fullständigt i reningsverken.

17 Klorin •Använd inte produkter som innehåller klorföreningar. •Dessa bildar lätt svårnedbrytbara organiska klorföreningar. •Välj istället: - För desinfektionseffekt: Javex eller Blekrent Båda är baserade på peroxid. - För missfärgad vittvätt rekommenderas Remol. (verksamma beståndsdelen är en svavelförening)

18 Vill du veta mer? www.fa21.se E-post: kansliet@fa21.se Tel: 0220-395 93


Ladda ner ppt "Rena Västmanland Om kemikalier i din vardag Förbundet Agenda 21 i Västmanlands projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser