Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Även fåfängan har sitt pris för miljön… Information för frisörer Sonja Jones – Miljösamordnare VA-enheten 0415-37 83 11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Även fåfängan har sitt pris för miljön… Information för frisörer Sonja Jones – Miljösamordnare VA-enheten 0415-37 83 11."— Presentationens avskrift:

1 Även fåfängan har sitt pris för miljön… Information för frisörer Sonja Jones – Miljösamordnare VA-enheten sonja.jones@horby.se 0415-37 83 11

2 Reningsverken •Eslöv – Ellinge RV (ingår i VA-syd) •Hörby – Lyby RV •Höör – Ormanäs RV

3 RENSGALLER SANDFÅNG MELLANSEDIMENTERINGSLUTSEDIMENTERING SANDFILTER Spolvatten- bassäng Klorkontakt- bassäng Fällnings- kemikalie BIOSTEG KEMSTEG Förtjockare Slamavvattnare Slamlager INKOMMANDE

4 Viktigt med helheten!

5 ☺ Avloppsvatten är en resurs som ger energi och näringsämnen ☺ Vi vill arbeta för att uppfylla miljömålen Giftfri miljö och Återföring av fosfor ☺ Uppströmsarbete ger både renare vatten till recipienten och ett renare slam ☺ För att producera mer biogas så måste vi hitta avsättning för slammet på ett ansvarsfullt sätt Uppströmsarbete

6 Information är ett exempel på uppströmsarbete

7 Ämnen vi bl a fokuserar på •Prioämnen - 33 ämnen från ramdirektivet Vatten •N, R 50, 51, 52 och 53 ämnen= Miljöfarliga ämnen •TRIKLOSAN •ZINKPYRITION •NONYLFENOLETOXILAT (nonoxynol)  NONYLFENOL •TUNGMETALLER, kadmium, kvicksilver, bly, koppar, zink mm •SILVER I TVÄTTMASKINER och andra produkter •HORMONER •LÄKEMEDEL ANVÄND MILJÖMÄRKTA KEMIKALIER

8 VA-syds inventering av frisörprodukter 2006 •20 olika hår schampon •20 olika hårbalsam •30 olika färgnings- och blekningsmedel •25 olika hårstylingsprodukter •5 olika permanentvätskor •2 olika hårläggningsmedel

9 Resultat •Inventerade artiklar425 st •Hittade ämnen975 st •Ämnen där info fanns om miljö och/ eller hälsa. 344 st Ämnen hittade mer än 10 ggr207 st •Klassificerade ämnen 28 st •Ämnen klassificerade R50/53*10 st •Utfasningsämnen enligt KEMI 2 st •Riskminskningsämnen enligt KEMI 6 st * Riskfrasen R50/53 innebär: mycket Giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

10 Några tvivelaktiga ämne som återfanns •Zinkpyrition, används bl a i mjällschampo »Mycket giftigt för vattenlevande organismer »Förbjudet i båtbottenfärger för privat bruk • Resorcinol, finns i nästan alla permanenta kemiska hårfärger »Skadar kromosomer/ har mutagena egenskaper »Hormonstörande verkan »Återfinns i naturen, Mycket giftigt för vattenlevande organismer

11 Några tvivelaktiga ämne som återfanns •Silikoner, finns i hårbalsam, hårstylingsprodukter. »Gör håret glansigt. De är också vanliga som universalsmörjning till cyklar, gångjärn och liknande. »Giftiga för vattenlevande organismer •Myskämnen, finns i schampo, parfymer, kosmetika mm. »Det är en grupp av syntetiska doftämnen som används i stora mängder i såväl industriella produkter som hushållsprodukter för att ge en god lukt. »Är klassificerade som persistenta. »Myskxylen, myskketon, galaxolid och tonalid är mycket giftiga för vattenorganismer och kan orsaka långtidseffekter i vattenmiljön. »Myskxylen och myskketon är klassade som misstänkt cancerogena

12 Sammanfattningsvis •När man tänker på utsläpp av giftiga kemikalier är det lätt att se en bild framför sig av tunga industrier eller nedgrävda giftdunkar med dödsskallar på som rostar och läcker. MEN dagens miljöbovar är alla små utsläpp som vi konsumenter häller ut i avloppen eller slänger i soporna!

13 Avloppet är inte gjort för färg och kemikalier. Inte vår miljö heller.

14 Etthundratio (110) ton. Det är så mycket kosmetika och hudvårdsprodukter vi använder i Sverige. Varje dag. Vi färgar håret med giftiga och miljöfarliga ämnen och badar de allra minsta i badskum med starkt allergiframkallande ingredienser. Vi använder parfymer som kan påverka hormonsystemet och solkrämer som kan skada vårt DNA. Förr i tiden pudrade man ansiktet vitt med blysmink för att bli vacker. Blyet förstörde tyvärr huden, fick håret att lossna, tandköttet att svullna och tänderna att svartna. Men är vi egentligen så mycket klokare idag? I Badskumt bannar och manar Katarina Johansson oss till kritisk eftertanke. Det är dags för en ordentlig granskning av badrumsskåpet.


Ladda ner ppt "Även fåfängan har sitt pris för miljön… Information för frisörer Sonja Jones – Miljösamordnare VA-enheten 0415-37 83 11."

Liknande presentationer


Google-annonser