Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten Östersund Vatten värt att vårda Östersunds kommun Teknisk förvaltning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten Östersund Vatten värt att vårda Östersunds kommun Teknisk förvaltning."— Presentationens avskrift:

1 Vatten Östersund Vatten värt att vårda Östersunds kommun Teknisk förvaltning

2 ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Hushållsavlopp, ej industriavlopp Riktvärdeslista gällande för industriavloppsvatten • Med riktvärde avses ett värde som, om det mer än tillfälligt överskrids, skall föranleda åtgärder som behövs för att förhindra att det upprepas.

3 Parametrar som kan påverka ledningsnätet Dessa parametra mäts som momentanvärden, förutom fett som mäts på samlingsprov Fett (total):100mg/l Temperatur: 45 C Konduktivitet:500mS/m Sulfat+sulfit+tiosulfat:400mg/l Magnesium:300mg/l Ammonium:60mg/l pH:6,5-10,0

4 Parametrar som kan påverka reningsprocessen eller slamkvaliteten Dessa parametrar mäts i samlingsprov (dygns-,vecko- eller måndasprov) Nickel:0,05mg/l Zink:0,20mg/l Koppar:0,20mg/l Bly:0,05mg/l Tenn:0,05mg/l Silver 0,05mg/l Kvicksilverfår ej förekomma (ej i industriavlopp) Kadmium0,0005mg/l Krom(total)0,05mg/l (Cr 6+ får ej förekomma) forts….

5 …forts Oljeindex50mg/l (spillvatten) Oljeindex5mg/l (dagvatten) Cyanid total0,5mg/l Miljöfarliga organiska ämnen får inte förekomma Tillämpning av riktvärdeslistan Andra parametrar bedömer Vatten Östersund i vilken omfattning utsläpp får ske. Att ett ämne inte finns i tabellen behöver inte betyda att det får släppas till avloppsnätet utan restriktion. forts….

6 forts….. Högre krav än vad riktvärdeslistan anger kan ställas om recipienten eller annan miljöfaktor kräver det. För mer information om provtagning, se Vatten Östersunds provtagningsinstruktion. För mer information om biltvättar, se Östersunds kommuns biltvättspolicy. För mer information om olje/fettavskiljare,se Östersunds kommuns bestämmelser om olje/fettavskiljare.

7 Principskiss för olje-/fettavskiljare Olja eller Fett Max 80% av lagringskapacitet. Skärmvägg bromsar vattenflödet Slamficka Utloppsvägg Slam- Max 50% av slamvolymen. Ventilation Larm

8 Bestämmelser för oljeavskiljare • Bestämmelser och SS-EN 858 • Oljeavskiljare ska vara tillverkad och godkänd • Köp och installation ska godkännas • Riktvärde för olja 50 mg/l • Oljeavskiljare klass 1 < 5 mg/l • Oljeavskiljare klass 2 <100 mg/l • Oljeavskiljare består av en slambrunn, oljeavskiljare och en provtagningsbrunn

9 Bestämmelser för oljeavskiljare • Larm och larmskåpets placering • Automatisk avstägningsventil • Placering enligt SS-EN • Tömningsintervall minst var sjätte månad – dispens • Tömningsavtal till Vatten Östersund • Dokumentation av tömningstillfälle, larmkontroll och tillsyn - egenkontroll • Besiktning var femte år

10 Bestämmelser för fettavskiljare • Bestämmelser och SS-EN 1825 • Fettavskiljare ska vara tillverkad och godkänd • Köp och installation ska godkännas av Vatten Östersund • Riktvärde för fett 100 mg/l • Fettavskiljare består av en slambrunn, fettavskiljare och en provtagningsbrunn

11 Bestämmelser för fettavskiljare • Bör ha larm • Placering enligt SS-EN • Tömningsintervall minst var fjärde månad –dispens • Tömningsavtal till Vatten Östersund • Dokumentation av tömningstillfälle och tillsyn • Besiktning var femte år


Ladda ner ppt "Vatten Östersund Vatten värt att vårda Östersunds kommun Teknisk förvaltning."

Liknande presentationer


Google-annonser