Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vatten Östersund Vatten värt att vårda

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vatten Östersund Vatten värt att vårda"— Presentationens avskrift:

1 Vatten Östersund Vatten värt att vårda
Östersunds kommun Teknisk förvaltning Vatten Östersund Vatten värt att vårda

2 ABVA = Allmänna bestämmelser för brukande av Östersunds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Hushållsavlopp, ej industriavlopp Riktvärdeslista gällande för industriavloppsvatten Med riktvärde avses ett värde som, om det mer än tillfälligt överskrids, skall föranleda åtgärder som behövs för att förhindra att det upprepas.

3 Parametrar som kan påverka ledningsnätet Dessa parametra mäts som momentanvärden, förutom fett som mäts på samlingsprov Fett (total): mg/l Temperatur: C Konduktivitet: 500 mS/m Sulfat+sulfit+tiosulfat: 400 mg/l Magnesium: mg/l Ammonium: 60 mg/l pH: 6,5-10,0

4 Parametrar som kan påverka reningsprocessen eller slamkvaliteten Dessa parametrar mäts i samlingsprov (dygns-,vecko- eller måndasprov) Nickel: 0,05 mg/l Zink: 0,20 mg/l Koppar: 0,20 mg/l Bly: 0,05 mg/l Tenn: 0,05 mg/l Silver 0,05 mg/l Kvicksilver får ej förekomma (ej i industriavlopp) Kadmium 0,0005mg/l Krom(total) 0,05 mg/l (Cr 6+ får ej förekomma) forts….

5 …forts Oljeindex. 50. mg/l (spillvatten) Oljeindex. 5
…forts Oljeindex 50 mg/l (spillvatten) Oljeindex 5 mg/l (dagvatten) Cyanid total 0,5 mg/l Miljöfarliga organiska ämnen får inte förekomma Tillämpning av riktvärdeslistan Andra parametrar bedömer Vatten Östersund i vilken omfattning utsläpp får ske. Att ett ämne inte finns i tabellen behöver inte betyda att det får släppas till avloppsnätet utan restriktion. forts….

6 forts….. Högre krav än vad riktvärdeslistan anger kan ställas om recipienten eller annan miljöfaktor kräver det. För mer information om provtagning, se Vatten Östersunds provtagningsinstruktion. För mer information om biltvättar, se Östersunds kommuns biltvättspolicy. För mer information om olje/fettavskiljare,se Östersunds kommuns bestämmelser om olje/fettavskiljare.

7 Principskiss för olje-/fettavskiljare
Larm Ventilation Skärmvägg bromsar vattenflödet Olja eller Fett Max 80% av lagringskapacitet. Utloppsvägg Slamficka Slam- Max 50% av slamvolymen.

8 Bestämmelser för oljeavskiljare
Bestämmelser och SS-EN 858 Oljeavskiljare ska vara tillverkad och godkänd Köp och installation ska godkännas Riktvärde för olja 50 mg/l Oljeavskiljare klass 1 < 5 mg/l Oljeavskiljare klass 2 <100 mg/l Oljeavskiljare består av en slambrunn, oljeavskiljare och en provtagningsbrunn

9 Bestämmelser för oljeavskiljare
Larm och larmskåpets placering Automatisk avstägningsventil Placering enligt SS-EN Tömningsintervall minst var sjätte månad – dispens Tömningsavtal till Vatten Östersund Dokumentation av tömningstillfälle, larmkontroll och tillsyn - egenkontroll Besiktning var femte år

10 Bestämmelser för fettavskiljare
Bestämmelser och SS-EN 1825 Fettavskiljare ska vara tillverkad och godkänd Köp och installation ska godkännas av Vatten Östersund Riktvärde för fett 100 mg/l Fettavskiljare består av en slambrunn, fettavskiljare och en provtagningsbrunn

11 Bestämmelser för fettavskiljare
Bör ha larm Placering enligt SS-EN Tömningsintervall minst var fjärde månad –dispens Tömningsavtal till Vatten Östersund Dokumentation av tömningstillfälle och tillsyn Besiktning var femte år


Ladda ner ppt "Vatten Östersund Vatten värt att vårda"

Liknande presentationer


Google-annonser