Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp Bertil Moritz HM Power AB NÄT & MÄT 2005.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp Bertil Moritz HM Power AB NÄT & MÄT 2005."— Presentationens avskrift:

1 Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp Bertil Moritz HM Power AB NÄT & MÄT 2005

2 Diskuterade metoder •Lastbortkoppling •Prissignaler •Dubbeltariffer •Säsongstariffer •Gasturbiner •Kombipannor ( t.ex. pellets) •Kraftvärme etc

3 Endast högsta toppen dimensionerande Att utjämna dessa variationer innebär ingen besparing i genereringsreserver eller i överföringskapacitet Utjämna efterfrågan

4 400 2000 SEK/Mwh MWh/h

5  E E P(E+  E ) P(E ) Prognoserad förbrukning Timme 1Timme 2 Hur kommer förändringen att bli om kunder skulle med s.k. priselasticitet skjuta förbrukning tim1 till tim 2 ?

6 Pris på el vid olika totalnivåer på effekt

7 Lutning : k = 10 MW/ (SEK/MWh) ΔE = k * (P(E+  E ) - P(E ))

8 ΔE E Man minskar ena timmen och ökar den andra Om ΔE >  E så ökar effekttoppen ! ΔE = k * (P (E+  E ) - P (E ) ) ΔE/  E = k * dP/dE

9

10 Effekttoppen ökar om k * dP/dE > 1 Vi ser i exemplet ovan att produkten k * dP/dE är väsentligt större än 1. Redan vid 15 GW i detta exempel är produkten > 100. Även om priselasticiteten vore väsentligt lägre skulle man alltid kunna godtyckligt nära effekttaket finna att produkten är större än 1 !! Slutsatsen är alltså: Om slutförbrukare reagerar med priselasticitet på spotpriset kommer effekten att ÖKA, inte minska som man vid första ögonblicket tror

11 Tidstariff leder till högre effekttopp. Kl 22 ökar förbrukningen

12 Max –medel:2 GW Elförbrukning 5 Feb låg nästan konstant under 12-15 timmar

13 Hur mycket kan effekttoppen sänkas 5 Feb versus varaktigheten av sänkningen ? Först med längre varaktighet än 12 tim kan mer än 214 MW bortkopplas

14 Ju längre bortkopplingtid, desto mindre effekt kan bortkopplas om max 2 grader sänkning tillåts i elvärmda hus. Under erforderliga 12 timmar kan man bara sänka 300W per hus

15 Husens potential Nationens potential Skärningspunkten för bortkoppling av 1 milj.elvärmda hus och den potential nationellt som är tillgänglig är ca 300 MW. Motsvarar endast ca 1% av effektmax

16 Effektreduktion i elvärmehus •Sänkning av temperaturen 2 grader •Effekt/ grad 150 W •Effektreduktion/ hus 0,3 kW •Effektreduktion / hus pga förskjutning av varmvattenberedareffekt 0,22 kW •Total effektreduktion: 0,52 kW

17 Kostnad per kW för lastbortkoppling Kapitalkostnad för styrutrustning/år 500 Driftkostnader/år 300 Ersättning till husägare/år 700 Effektreduktion kW 0,52 Kostnad / kW 2885

18 Kostnad för gasturbin Kapitalkostnad för gasturbin /år och kW 350 Nyttovärde i extra störningsreserv/år och kW 100 Nettokostnad gasturbin / år och kW 250

19 Prissignal till husåll (Om den vore möjlig) Andel som reagerar 30 % Total effektreduktion kW 0,156 Kapitalkostnad för mätsystem, Extrakostnad/år 50 Driftkostnader/år 900 Ersättning till husägare/år 0 Kostnad/ kW18269

20 Prissignal via TV/radio Medial Kostnad milj 0,1 Antal MW 500 Ersättning till elhandlare för intervention milj/tim 2,5 Antal timmar 12 Total kostnad milj. SEK 30 Kostnad/ kW 60

21 Jämförelse av metoder MetodKr /KW Lastbortkoppling2885* Prissignal och timmätning18269** Medial prissignal60 Gasturbin250 * Potentialen begränsad till 500 MW (1,8%) ** Ej möjligt av andra skäl

22 Omöjligt •Timpriset kan ej användas som styrsignal för effektminskning, förvärrar istället •Dubbeltariff kan förvärra om den utnyttjas i omfattning •Lastbortkoppling i elvärmehus minst 10 ggr dyrare än gasturbin.

23 Möjligt och lönsamt •Säsongtariff el •Säsongstariff nät •Säsongsskatt på el •Effekttariffer •Gasturbiner •Lastbortkoppling av mycket stora laster

24 Hushållens åtgärder •Effektvakt •Kombipanna ( används under Dec-Feb) •Temperatursänkning (t.ex. –2 grader) •Annan dimensionering av jord/bergvärmepump •Allmän återhållsamhet


Ladda ner ppt "Möjligt och omöjligt Reduktion av effekttopp Bertil Moritz HM Power AB NÄT & MÄT 2005."

Liknande presentationer


Google-annonser