Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EKG Leif Köldal 2 Det normala slaget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EKG Leif Köldal 2 Det normala slaget."— Presentationens avskrift:

1 1 EKG Leif Köldal leif@koldal.se

2 2

3 Det normala slaget

4 Retledningssystemets egenfrekvens  Sinusknutan → 50-100 sl/min  AV-knutan → 40-60 sl/min  Kammaren → < 40 sl/min

5 Schema för EKG-tolkning  Rytm  P-vågor  PQ-tid  QRS-komplex  ST-sträcka  T-vågor  QT-tid

6 Rytm  Regelbunden eller oregelbunden  Frekvens  Ektopiska slag (dvs extraslag eller ersättningsslag)

7 P-vågor  Antal i förhållande till QRS-komplex  Positiv P-våg i avledning II  Fi-/Fa-vågor

8 PQ-tid  Duration  Skall vara mellan 0,12 - 0,22 sek

9 QRS-komplex  Duration  Patologisk Q-våg  Patologisk R-vågsprogression

10 ST-sträcka  Höjning/sänkning  J-punkt

11 T-vågor  Negativ eller positiv  Riktning i förhållande till QRS-komplexets huvudsakliga vektor

12 QT-tid  Duration  Frekvensberoende

13 Sinusrytm  P-våg framför varje QRS-komplex  PQ-tid 0,12 - 0,22 sek och konstant  Positiv P-våg i avledning II  Kammarfrekvens mellan 50 – 100 sl/min  Önskemål: Smala QRS-komplex (<0,12 sek)

14 Sinusbradykardi  Normal P-våg  Smala QRS-komplex  Kammarfrekvens < 50 sl/min Sinustakykardi  Normal P-våg (kan vara svår att se)  Smala QRS-komplex  Kammarfrekvens > 100 sl/min

15 Förmaksflimmer  P-vågor saknas, istället oregelbundna flimmervågor  Förmaksfrekvens vanligen 300-400 sl/min  Normala QRS-komplex  Oregelbunden kammarrytm

16 Förmaksflimmer

17 Förmaksfladder  Regelbundna P-vågor med ”sågtandsmönster”  Förmaksfrekvens vanligen 250-350 sl/min  Normala QRS-komplex  Regelbunden eller oregelbunden AV-blockering

18 Förmaksfladder

19 SVES  Supra Ventrikulärt Extra Slag  P-våg med annorlunda utseende före QRS- komplex  Vanligtvis normal QRST-sekvens

20 AV-block I  Atrio-Ventrikulär blockering av grad 1  PQ-tid > 0,22 sek  Alla P-vågor följs av ett QRS-komplex

21 AV-block II – typ I Mobitz I (Wenckebach)  Normal P-våg och QRST-sekvens  PQ-tiden blir succesivt längre och längre tills ett QRS-komplex bortfaller  Orsak: ”trött” AV-nod pga bindvävsinlagring eller ischemi  Oftast icke patologiskt

22 AV-block II – typ II Mobitz II  Överledningstiden är konstant  Blockering är regelbunden eller oregelbunden  Orsak: Anteroseptal infarkt (LAD-ocklusion) eller bindvävsinlagring  Oftast patologisk (indikation för PM)

23 AV-block III  Normala P-vågor med regelbunden rytm  QRS-komplex med sinsemellan regelbunden rytm utan relation till P-vågorna, eller inga komplex alls  Långsam kammarfrekvens < 40 sl/min  Adam-Stokes syndrom  Indikation för PM

24 Ventrikulära extraslag (VES)  P-våg saknas före QRS-komplex  Breddökat QRS-komplex med avvikande utseende  Vanligtvis följt av kompensatorisk paus

25 VES  VES i bigemini  VES i trigemini  Hopade/kopplade VES  Multifokala VES  R-på-T VES

26 Ventrikeltakykardi (VT)  Definitionen är tre eller fler ventrikulärt utlösta slag med en frekvens som överstiger 100 sl/min  Breddökade QRS-komplex  P-vågor saknas eller P-vågor utan relation till QRS- komplex

27 VT typ ’Torsade de point’  Ser ut som en spolformad arytmi  Oftast utlöst av bradykardi  Kan även utlösas av R-på-T VES  Oftast självterminerande

28

29 Ventrikelflimmer (VF)  Avsaknad av PQRST-sekvens  Oregelbunden baslinje  Nästan alltid INTE självterminerande

30 Asystoli  Avsaknad av QRST-sekvens  Isoelektrisk baslinje


Ladda ner ppt "1 EKG Leif Köldal 2 Det normala slaget."

Liknande presentationer


Google-annonser