Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pacemaker,ICD och elkonvertering Doris Rapp Kesek överläkare thoraxanestesi Niklas Höglund överläkare arytmi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pacemaker,ICD och elkonvertering Doris Rapp Kesek överläkare thoraxanestesi Niklas Höglund överläkare arytmi."— Presentationens avskrift:

1 Pacemaker,ICD och elkonvertering Doris Rapp Kesek överläkare thoraxanestesi Niklas Höglund överläkare arytmi

2 Kesek 2012 Retledningssystemet LB RB AV

3 Kesek 2012 Pacemaker

4 Kesek 2012 Pacemaker •Permanenta: läggs transvenöst i RA, RV eller RA+RV •kan även läggas epikardiellt i samband med operation •unipolära eller bipolära •en- eller tvåkammar (svikt=trekammar) •testas och programmeras utifrån

5 Kesek 2012 DDD-PM

6 Kesek 2012 Lateral

7 Kesek 2012 Kammarpacing Unipolär pacing Bipolär pacing

8 Kesek 2012 VVI (CRT) PM

9 Kesek 2012 Pacemaker Indikationer •bradyarytmier med symptom •AV-block III •AV-block II •CRT: Svikt + vä skänkelblock

10 Kesek 2012 Pacemaker Utredning: •telemetri/HolterEKG •underliggande hjärtsjukdom/progress av densamma

11 Kesek 2012 Temporär pacemaker •Temporär periop PM (transvenöst) •Transkutan pacing

12 Kesek 2012 Temporär transvenös pacing

13 Kesek 2012 Pacemakerbeteckningar

14 Kesek 2012 DDD-ICD

15 Kesek 2012 ICD

16 Kesek 2012 ICD-indikationer •Sekundärprevention (överlevt hjärtstopp eller VT+synkope) •Primärprevention (kardiomyopati+EF<35%)

17 Kesek 2012 Pacemaker/ICD hantering i samband med ingrepp •Vad händer kliniskt om –Device inhibieras? –Device är felaktigt aktivt?

18 Kesek 2012 Potentiella problem från device vid operation •Oversense av störningar - inhibition av pacing •(Oversense av störningar på förmak- tracking och pacad takykardi) •ICD: Oversense av störningar, trigga takyterapi

19 Kesek 2012 Generellt •Om indikationen är episodvis och patienten har en stabil bakomliggande rytm så är rimligast att inte programmera om utan använda magnet vid behov –Alltid vid ren sviktpacing (kolla bara att inte bradyindikation finns) –Ofta vid långsamma flimmer, sjuk sinusnod. –Ibland vid intermittenta AV-block 2-3 •Testa innan att magnetfunktionen – asynkron pace fungerar (”programmerbara fällor” kan finnas)

20 Kesek 2012 Generellt •Om den bakomliggande rytmen är långsam/obefintlig så är rimligast omprogrammering till fixed rate asynkron pacing V00 eller D00 –Ofta vid AV-block 2-3

21 Kesek 2012 Taky: elkonvertering •synkront - asynkront Indikationer: •omedelbar effekt •SVT-VT diagnostik •spara registreringar på papper eller i dator

22 Kesek 2012 Bakomliggande orsak till taky Hypoxi, hypovolemi, hypotoni, anemi? Hypoglykemi? Thyroidea? Smärta? Pågående koronar ischemi? (är den en orsak?) (Inte som effekt..) Mekaniskt hjärtproblem? (är det en orsak?) •Myokardiellt – svikt •Klaffproblem – aortastenos, ev insuff •Irritation från lös elektrod, kateter? •Perikardvätska, tamponad? (har Hjärtcentrum gjort något på sistone?)

23 Kesek 2012 Elkonvertering: relativa kontraindikationer •OBS! hypokalemi, förlängt QT-intervall •äldre asymptomatiska pat m långsamt FF •stort LA m långvarigt flimmer •upprepade konverteringsförsök utan effekt trots adekvat terapi •sinusknutedysfunktion •digitalisintox (dålig effekt på VT)

24 Kesek 2012 Elkonvertering •Pat ska vara fastande •S-kalium (S-digoxin) ska vara OK •O 2 ska vara kopplat, pulsoximeter •intubationsberedskap •gärna V 1 -avledning kopplad

25 Kesek 2012 FF: Får patienten emboli om man akutkonverterar utan Waran? •DC av FF >2 dygns duration: •Poolade data från 3 studier –Med Waran 2 embolier/432 pat (0.5%) –Utan Waran 19 embolier/416 pat (4.6%) –Bjerkelund, Orning 1969, Weinberg, Mancini 1989, Arnold et al 1992

26 Kesek 2012 Elkonvertering av patienter med pacemaker eller ICD •Inte över generatorn •Fält vinkelrätt mot kammarelektrod •Anteriort-posteriort ett bra alternativ •Device bör kontrolleras efteråt

27 Kesek 2012 Vid anestesi/kirurgi: ansvarig för ingreppet måste klargöra •Typ av pacemaker (det är väl inte ICD?) •Indikation för pacemaker –Bradykardi? –CRT pga hjärtsvikt enbart? •Är tillståndet är kroniskt eller intermittent? •Patientens bakomliggande egenrytm.

28 Kesek 2012 Obs!  I samband m diatermi kan DDD/VVI pacemaker  inhibieras  oversensa på förmak och ge snabbare pacing i kammare  gå till asynkron mode (D00/V00) •Återupplivning kan ge förhöjt tröskelvärde –skada, elektrolyter, syra-bas

29 Kesek 2012 Anestesi till pacemakerpatienter  "jordplattan" så långt från PM som möjligt  "ryggplatta" och unipolär diatermi kan ge inhibiering och asystoli, bipolär diatermi går bra.  pulstryck eller hjärtljud monitoreras (EKG är "värdelöst")  magnet ger tillfällig omställning till V00 eller D00 (asynkron pace)  defibrillera ej med plattor över PM-dosan eller i kammarelektrodens längsriktning, använd så låg effekt som möjligt  kolla PM efteråt  vanlig rtg och CT ok, strålbehandling mot PM-området efter kardiologkonsult,

30 Kesek 2012 ICD •Indikation arytmi eller primärpreventiv? •Finns även en pacingindikation –Bradyindikation? –Sviktindikation? •ICD hanteras med programmerare eller magnet •Magnet inhibierar takyterapi, brady är oförändrat

31 Kesek 2012 Ytterligare praktiska punkter •Kirurgi: Deaktivera om diatermi ska användas (fr allt unipolär) •Cave MRT •Om patienten avlider –ICD:n ska deaktiveras innan den avlägsnas –Avläsing

32 Kesek 2012 Frågor? Tack!


Ladda ner ppt "Pacemaker,ICD och elkonvertering Doris Rapp Kesek överläkare thoraxanestesi Niklas Höglund överläkare arytmi."

Liknande presentationer


Google-annonser