Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Akut kardiologi Stina Johansson 2013. Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl heartscore Lungödem Smal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Akut kardiologi Stina Johansson 2013. Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl heartscore Lungödem Smal."— Presentationens avskrift:

1 Akut kardiologi Stina Johansson 2013

2 Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl heartscore Lungödem Smal QRS-takykardi Bred QRS-takykardi Bradykardi

3 Bröstsmärta

4 Allvarligaste differentialdiagnoserna Hjärtinfarkt Aortadissektion/aneurysm Lungemboli

5 Patient med bröstsmärta Hur ser EKG ut? Har patienten ont nu? Vitalparametrar? Smärtanamnes? Riskfaktorer?

6

7 Inferior STEMI

8 Posterior transmural infarkt (att betrakta som ST-höjning)

9 Hur gör man med EKG där det ej går att bedöma ST-sträckan? LBBB Kammarstimulerad pacemaker AV-block III med nodal ersättningsrytm Här får man gå på smärtanamnesen!

10 Behandling STEMI Snabbt till coronarangiografi för primär PCI! Morfin, nitro, syrgas, ev betablockad ASA + annan trombocythämmare Heparin 5000 E i.v.

11 NSTEMI ST-sänkningar eller ingen EKG-förändring alls Smärtanamnes Troponin I Behandling: Läkemedel som vid STEMI förutom Arixtra/Fragmin i stället för Heparin Om smärtfri, stabil patient behöver ej PCI göras akut

12 Vad är HEART-score? Riskbedömningsverktyg för misstänkt AKS History (Anamnes bröstsmärta) ECG Age Risc Factors Troponin = HEART

13

14 Hjärtsvikt

15 Lungödem Dyspné, takypné, takykardi, pulmonella rassel/ronki, 3:ton, blekhet, cyanos, ödem Utred ev bakomliggande orsak (eko, rtg cor+pulm): Myocardskada? Akut MI/VSD? Takyarytmi? Hypertoni?

16 Behandling lungödem Hjärtläge Syrgas eller CPAP Nitroglycerin – sublingualt eller infusion Furosemid Morfin Sätt KAD och följ timdiures Om ej förbättring – kontakta IVA för ev övertycksandning med respirator

17 Nydebuterad hjärtsvikt - Utredningsfall, oftast inläggning även om allmäntillståndet skulle tillåta hemgång - Börja symtomatisk behandling med vätskedrivande mediciner - Ytterligare utredning/medicinering bestäms fån avdelningen

18 Arytmi

19 Smal QRS-takykardi Sinustakykardi – alltid sekundärt Förmaksflimmer – oregelbunden rytm Förmaksfladder – fladdervågor, regelbunden rytm eller ej SVT- av olika ursprung, tex AVNRT

20

21

22

23 Frekvensreglering Betablockad: ej vid astma, försiktighet vid hypotoni samt akut inkompensation Digoxin: ej vid hypokalemi Verapamil: Kolla med bakjouren först! Vid SVT: I första hand vagusstimulering, därefter Adenosin i.v.

24 Förmaksflimmer / fladder -Utred ev bakomliggande orsak: Anemi? Hypertyreos? Elektrolytrubbningar? Pågående infektion? - Behandla sedan bakomliggande orsak.

25 Förmaksflimmer/ fladder Antikoagulation enl CHADS2-VASC - Kan startas från avdelning vid inläggning - Inte brådskande vid primärprofylax (dvs om patienten inte haft någon stroke).

26 Breddökad QRS-takykardi VT eller t ex flimmer/fladder med skänkelblockering (aberation)? Vid ihållande VT – akut elkonvertering Vid recediverande/självterminerade VT är betablockad förstahandsbehandling, därefter Cordarone Utred bakomliggande orsaker där först och främst ischemisk hjärtsjukdom skall uteslutas

27

28 Bradykardi AV-block II och III SSS – sjuk sinusknuta Sekundärt läkemedel: Betablockad, Digoxin Elektrolytrubbning

29

30 Har patienten symtom av bradykardin? Trötthet Svimning Behandling: (beror på bakomliggande orsak) Atropin Isuprel Extern pacemaker Transvenös pacemaker (temporär)

31 Lycka till!


Ladda ner ppt "Akut kardiologi Stina Johansson 2013. Hjälp, jag är medicinjour!! Vad händer nu? STEMI NSTEMI Bröstsmärta, riskvärdering enl heartscore Lungödem Smal."

Liknande presentationer


Google-annonser