Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tabeller. Skapa en databas Access öppnas med en tom tabell, en rad och två kolumner. Liknar kalkylbladen i Excel. Tabeller är grunden för alla databaser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tabeller. Skapa en databas Access öppnas med en tom tabell, en rad och två kolumner. Liknar kalkylbladen i Excel. Tabeller är grunden för alla databaser."— Presentationens avskrift:

1 Tabeller

2 Skapa en databas Access öppnas med en tom tabell, en rad och två kolumner. Liknar kalkylbladen i Excel. Tabeller är grunden för alla databaser. OBS! I en databas kallas kolumner för fält.

3 Vyer Tabeller har två olika vyer. Databladsvy Kan lägga till både poster och fält Designvy Kan bara lägga till fält

4 Skriva in data Skriv in data i den första tomma cellen och tryck på HÖGERPIL/TAB eller ENTER.. … skriv sedan in data i nästa tomma cell. … kopiera data från en annan källa – från Excel eller tabeller i Access, Microsoft Office Word. Klicka på den första tomma cellen och klistra in. Det finns två grundläggande sätt att föra in data:

5 Nya fältnamn/ Storlek på kolumner Skriver du in poster direkt namnges dina fält i Access till Fält1, Fält2 osv. Dubbelklicka på fältrubriken för att ändra. Storleken på kolumen ändras på samma sätt som i excel

6 Datatyper Datatyper styr vilken typ av data du kan ange i en tabellkolumn. Vissa identifierar Access automatiskt andra får du ställa in manuellt. De här datatyperna ställs in automatiskt när du anger data i en ny tabell. De här datatyperna ställer du in manuellt.

7 DatatyperFörklaring Text Används där text ska lagras. Texten kan bestå av siffror, bokstäver eller en kombination av båda. Man använder text på fält som inte kräver beräkningar till exempel namn och telefonnummer (högst 255 tecken). PM Används i fält där du vill lagra längre texter (högst 65535 tecken). Tal Endast siffror kan skrivas in i denna typ av fält. Används vanligtvis för fält som det ska utföras beräkningar på. Datum/tid I fält där datum eller tidsangivelser ska användas är det lämpligt med denna datatyp (år 100 till år 9999) Valuta Används för valutavärden och numeriska data, vanligtvis på siffror som ska användas i beräkningar. Räknare Ett unikt tal som ökar stegvis eller slumpmässigt. Används för till exempel kundnummer eller fakturanummer. Ja/Nej Ja/Nej-värden. Anges ofta som kontrollkälla till en kryssruta, då denna endast kan anta två värden. ActiveX-objekt Ett objekt som du kan placera i ett formulär för att skapa eller förbättra ett samspel med andra program. Hyperlänk Text eller kombinationer av text och siffror som används som en hyperlänkadress. Bifogad fil Används vid bifogade filer. Uppslagsguiden En datatyp som hämtar värden från en annan tabell eller lista. Beskrivning av datatyper

8 Byta datatyp i efterhand Kan göras både i designvy och databasvy. Var försiktig – Access kan ta bort data när datatypen ändras. Var noga med att läsa eventuella varningsmeddelanden

9 Fältegenskaper För varje enskilt fält finns ett antal olika egenskaper. Detta hittar du i nedre delen av fönstret när du lägger upp tabellen i Designvy. Beroende på datatyp varierar fältegenskaperna. De bestämmer hur informationen i fältet ska lagras, hanteras och visas. Ex. Långt datum: den 19 juni 2012 Kort datum: 2012-06-19

10 Indatamask Ett av fälten i Fältegenskaper Styr över vad som får matas in, tex så att bokstäver inte används i postnumret. Styr över hur data lagras, tex med eller utan mellanslag i postnummer. Styrkoder används enligt följande tabell: TeckenFörklaring 0Endast en siffra tillåts, ej plus- eller minustecken. Får ej lämnas tom. 9Siffra och blanksteg tillåts, ej plus- eller minustecken. Får lämnas tom. LBokstav, får ej lämnas tom. ?Bokstav, får lämnas tom. ASiffra eller bokstav, får ej lämnas tom. aSiffra eller bokstav, får lämnas tom. >Omvandlar efterföljande tecken till versaler. { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.se/9/2648891/slides/slide_10.jpg", "name": "Indatamask Ett av fälten i Fältegenskaper Styr över vad som får matas in, tex så att bokstäver inte används i postnumret.", "description": "Styr över hur data lagras, tex med eller utan mellanslag i postnummer. Styrkoder används enligt följande tabell: TeckenFörklaring 0Endast en siffra tillåts, ej plus- eller minustecken. Får ej lämnas tom. 9Siffra och blanksteg tillåts, ej plus- eller minustecken. Får lämnas tom. LBokstav, får ej lämnas tom. ?Bokstav, får lämnas tom. ASiffra eller bokstav, får ej lämnas tom. aSiffra eller bokstav, får lämnas tom. >Omvandlar efterföljande tecken till versaler.

11 Alla Fältegenskaper FältegenskapFörklaring FältstorlekFältstorleken används när du vill ange maximalt antal tecken som kan lagras i ett fält(datatyp text,tal) FormatAnvänds för anpassning av hur tal, datum, tid, och text ska visas och skrivas ut. IndatamaskAnvänds för styrning av de värden som tillåts vid inmatning samt över hur data lagras. TitelHär kan du ange ett namn som du vill ska användas som etikett när fältet förekommer i ett formulär. StandardvärdeOm du vill ange ett värde som automatiskt ska skrivas i ett fält använder du standardvärde. VerifieringsuttryckAnge ett villkor för den information som ska skrivas i fältet. VerifieringstextMeddelande som visas när användaren skriver information som inte uppfyller villkoret i Verifieringsuttryck. ObligatoriskAnvändaren är tvungen att ange ett värde, om alternativet är Ja är valt här. Tillåt nollängdAnger om så kallade nollängdssträngar är tillåtna. IndexeratDet går fortare att köra frågor, sortera och gruppera på ett indexerat fält.

12 Primärnyckel Med hjälp av en primärnyckel kan Access behandla ett fält mer effektivt. Fältet kan inte lämnas tomt. Inga dubbletter får förekomma. Hittar du i Tabellverktyg under fliken design när du är inne i designvy för tabell. Flera primärnycklar i samma tabell (för att bilda en unik rad) sätts genom att hålla ned Ctrl-tangenten.

13 Index I fältegenskaperna finns etiketten Indexerat. Ett primärnyckelfält sätts automatiskt till Ja-inga dubbletter. Sortering och sökning i tabeller underlättas om de har ett eller flera indexerade fält. En nackdel med index är att det gör att databasen tar något större plats. Med indexerat menas: ”att det skapas ett register över posterna (eller rättare sagt register med s.k. pekare till posterna; jämför det med ett register i en bok.)”

14 Egenskapssida Ytterligare inställningar och begränsningar kan göras i egenskapssidan. Den kommer du åt under fliken Design när du är inne i Designvy för en tabell.


Ladda ner ppt "Tabeller. Skapa en databas Access öppnas med en tom tabell, en rad och två kolumner. Liknar kalkylbladen i Excel. Tabeller är grunden för alla databaser."

Liknande presentationer


Google-annonser