Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Thoraxskador.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Thoraxskador."— Presentationens avskrift:

1 Thoraxskador

2 20.57 larm på mobiltelefon 20.58 ambulans på plats - medvetslös/pulslös 21.07 avfärd - Ivnål/syrgas 21.11 på akuten - förvarnad 21.15 bakjour på plats - opbeslut cirkulationsstopp 21.20 thoracotomi

3 Omfattning Thoraxskador står för 10 % av traumamortalitet
Många av dessa når sjukhus Dödsfall går att förebygga bara 15-30% av penetrerande skador kräver thoracotomi

4 Initialt omhändertagande
Primärbedömning A- luftvägar B- andning C- cirkulation

5 Livshotande thoraxskador
B Övertryckspneumothorax Öppen pneumothorax Flail chest C Hjärttamponad Massiv hemothorax >1500 ml

6 Vitalinsatser Livshotande tillstånd måste upptäckas under primärbedömningen och åtgärdas simultant

7 Övertrycks-pneumothorax
vanlig orsak: trubbigt thoraxtrauma - övertrycksandning symtom: Lufthunger, andningspåverkan, nedsatt andningsljud/trummigt perkussionsljud, Halsvenstas, snabb RF, hypotension klinisk diagnos - ingen tid för rtg!!! åtgärd: kanyl nedom 2:a revbenet därefter thoraxdrän

8 Thoraxdrän ovan 5:revbenet medioaxillarlinien öppen teknik

9 Öppen pneumothorax orsak: penetrerande thoraxskada symtom:
”suckande,sörplande” andning åtgärd: 1) täckande förband, tejpat på tre sidor 2) thoraxdrän

10 Flail chest Dubbla frakturer på flera revben Inverst andningsmönster
Underliggande lungkontusion allvarlig

11 Massiv hemothorax orsak: trubbig/penetrerande thoraxskada symtom:
ökad RF, dålig saturation, chock! åtgärd: 1) thoraxdrän 2) ge blod 3) om > 1500ml - thoraxkirurgi

12 Hjärttamponad orsak: penetrerande thoraxskada symtom:
svaga hjärtljud, minskat pulstryck ökad RF, dålig saturation, chock! åtgärd: 1) hjärtsäcksstick via bukhålan 2) thoraxkirurgi

13 Sekundärbedömning enkel pneumothorax (lungrtg - thoraxdrän)
lungkontusion (CT-torax - respiratorbeh) trachealskada (subcutant emfysem - bronchoskopi - thoraxkirurgi) hjärtkontusion aortaruptur (breddökad medistinum - angiografi- thoraxkirurgi) diafragmaruptur ( vä sida - obs ventrikelsond )

14 Enkel pneumothorax Trubbigt våld – revbensfraktur Nedsatt andningsljud
Thoraxdrän på liberala indikationer Placering : 4:e-5:e intercostalrummet framför midaxilalinjen Öppen teknik!! Obs – långa transporter!

15 Lungkontusion Trubbigt våld Gradvis försämring
ev. Intubation – respirator

16 Trachealskada Trubbigt våld Hemoptys Subcutant emfysem
Mediastinal gas (pulmrtg) Kontinuerligt gasläckage vid thoraxdrän Livshotande!!

17 Hjärtkontusion Trubbigt våld Hypotension Diagnos: Hjärtekocardiografi
Arrytmirisk!

18 Aortaruptur Retardationsvåld – sidokollisioner
30% kommer levande till akutmottagning Rtg pulm: breddökad mediastinum CT-angio ger diagnos

19 Sekundärbedömning Lungröntgen När ? Hur?


Ladda ner ppt "Thoraxskador."

Liknande presentationer


Google-annonser