Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad."— Presentationens avskrift:

1 NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2

2 ISO-brand T = 345 log 10 ( 480t + 1 ) + T o Flamfas Antändningsfas Avsvalningsfas Naturlig brand oC oC oC oC min. ISO 834 OCH NATURLIG BRAND

3 min min. ÖPPNINGSFAKTOR 0.04 m ½ BRANDGASTEMPERATUR oC oC oC oC

4 3000 MJ 200 MJ 400 MJ 300 MJ 2000 MJ BRANDBELASTNING

5 MJ/m 2 Vid R90 krav ökas angivna värden för brandbelastningen med 50 % Ex. Hotell 80+40=120 MJ/m 2 Vid R90 krav ökas angivna värden för brandbelastningen med 50 % Ex. Hotell 80+40=120 MJ/m 2

6 BRANDGASTEMPERATUR BRANDBELASTNING 188 MJ/m 2 2 1/2 1/2 1/2 min. oCoC oCoC

7 h1 h2 h3h4 A = Totala fönster- och dörrarean. A = Totala fönster- och dörrarean. h o = Vägt medelvärde av öppningarnas storlek h = (A 1 h 1 +A 2 h 2 +…..+A 6 h 6 ) : A h o = Vägt medelvärde av öppningarnas storlek h = (A 1 h 1 +A 2 h 2 +…..+A 6 h 6 ) : A ÖPPNINGSFAKTOR A tot = Brandcellens totala inre omslutningsarea A tot = Brandcellens totala inre omslutningsarea

8 STÅLTEMPERATUR VID NATURLIG BRAND STÅLTEMPERATUR VID NATURLIG BRAND T cr balk vid  = 100 %

9 DIMENSIONERINGSTABELL Tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Samtliga tabeller är baserade på öppningsfaktor 0,4 m ½ Samtliga tabeller är baserade på öppningsfaktor 0,4 m ½

10 BERÄKNINGSÖVNINGAR MED NOVATHERM 4FR MED NOVATHERM 4FR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER ”NATURLIG BRAND” BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER ”NATURLIG BRAND”

11 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND   = 60 % Exempel: 1 RHS 300x200x16 Hotell i 10 vån.

12 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 1 Svar: 1160 g/m 2 Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med slutet tvärsnitt Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med slutet tvärsnitt

13 BERÄKNING ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 2 HEB 360 Sjukhus 4 vån  = 80 %

14 BERÄKNA ENLIGT NATURLIG BRAND Exempel: 8 Svar: 500 g/m 2 Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt Dimensioneringstabeller för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med öppet tvärsnitt

15 Stålkonstruktionen är brandisolerad med NOVATHERM 4FR och toppfärg ……………………………………………………... i brandteknisk klass R….. enl. typgodkännandebevis nr. 0083/99 Entreprenör:………………………………………………………….. Adress:………………………………………………………………... Tel:………………………….. Arb. utfört den:……………………… Vid reparation eller komplettering skall endast PROTEGA’s brandskyddsfärg användas. Kontakta entreprenören eller PROTEGA AB, Verkstadsgatan 6B, SE Trelleborg Tel Fax MÄRKNING


Ladda ner ppt "NATURLIGT BRANDFÖRLOPP Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad brandcell med en golvyta på max. 500m 2 Beräkningsmodell för avgränsad och väldefinierad."

Liknande presentationer


Google-annonser