Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BRANDISOLERING AV STÅLKONSTRUKTIONER BÄRANDE. MED NOVATHERM 4FR.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BRANDISOLERING AV STÅLKONSTRUKTIONER BÄRANDE. MED NOVATHERM 4FR."— Presentationens avskrift:

1 BRANDISOLERING AV STÅLKONSTRUKTIONER BÄRANDE

2 MED NOVATHERM 4FR

3 PASSIVT BRANDSKYDD NOVATHERM

4 BRANDISOLERING SPRUTISOLERING - Cement eller silikatbindemedel Täcker lätt komplexa detaljer. Ingen förbehandling av stålet Grov finish och för ytskikt krävs inklädnad. Bör utföras i ett tidigt skede av byggandet. Appliceringen kräver specialutbildad personal. Fördelar: Begränsningar: Endast för applicering inomhus.

5 BRANDISOLERING STENULLSSKIVOR Torrt material som orsakar ringa störning. Ingen förbehandling av stålet Synligt ytskikt kräver inklädnad. Mindre lämpligt för komplexa konstruktioner. Låga profilfaktorer kräver relativt tjocka skivor. Fördelar: Begränsningar: Montage kräver ej specialutbildad personal. Endast för montage inomhus.

6 BRANDISOLERING INKLÄDNAD - fibersilikatskivor eller gipselement Torrt material som orsakar ringa störning. Ingen förbehandling av stålet är nödvändigt. Mindre lämpligt för komplexa konstruktioner. Måttlig tålighet mot slag eller påkörning. Fördelar: Begränsningar: Montage kräver oftast specialutbildad personal. Ger ett ytskikt som kan målas eller tapetseras. Endast för montage inomhus.

7 BRANDISOLERING SVÄLLANDE BRANDSKYDDSFÄRG Estetiska ytskikt som exponeras med en täckfärg. Ökar inte konstruktionens dimensioner. Friliggande konstruktion med hög profilfaktor och lastutnyttjandegrad kan ha vissa begränsningar för att klara R60 och R90. Friliggande konstruktion med hög profilfaktor och lastutnyttjandegrad kan ha vissa begränsningar för att klara R60 och R90. Förbehandling av stålet krävs. Fördelar: Begränsningar: Snabb applicering och täcker lätt komplexa detaljer. Kan appliceras före montage av stålkonstruktionen och är lätt att komplettera eller bättra. Kan appliceras före montage av stålkonstruktionen och är lätt att komplettera eller bättra.

8 400 800 600 200 Sprut- isolering Sprut- isolering Stenulls- skivor Stenulls- skivor Inklädnads- element Inklädnads- element Brandskydds- färg Brandskydds- färg SEK KOSTNAD

9 BERÄKNINGSPARAMETRAR PROFILTYP PROFILTYP ex. HEA 200 KONSTRUKTIONSTYP KONSTRUKTIONSTYP balk eller pelare EXPONERING EXPONERING 3- el. 4-sid. eller ingjuten PROFILFAKTOR PROFILFAKTOR F/A m -1 LASTUTNYTTJANDEGRAD LASTUTNYTTJANDEGRAD  pelare,  balk eller  0 BRANDTEKNISK KLASS BRANDTEKNISK KLASS R30, R60 eller R90

10 b b h h t t d d F/A = F/A = Sektionsfaktor m -1 F= F= Exponerad yta per meter 4b - 2d + 2 h m F= F= Exponerad yta per meter 4b - 2d + 2 h m A = A = Exponerad tvärsnittsyta 2 bt + d (h-2t) m ² A = A = Exponerad tvärsnittsyta 2 bt + d (h-2t) m ² PROFILFAKTOR

11 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 t t d d h h b b

12 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 t t d d h h b b h h b b d d t t

13 PROFILFAKTOR FÖR ÖPPET TVÄRSNITT F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m F = Tresidigt exponerad mantelyta 3b - 2d + 2h m A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t) m 2 F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m F = Fyrsidigt exponerad mantelyta 4b - 2d + 2h m F = Exponerad mantelyta b + 2t m F = Exponerad mantelyta b + 2t m A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del 2bt + d( h - 2t ) m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del bt m 2 A = Tvärsnittsyta i exponerad del bt m 2 d d h h b b t t b b h h t t b b d d t t

14 PROFILFAKTOR, SLUTET TVÄRSNITT h h t t F = 2b + 2h b b A = bh - (b-2t)(h-2t)

15 PROFILFAKTOR, SLUTET TVÄRSNITT h h t t F = 2b + 2h b b A = bh - (b-2t)(h-2t) F = b + 2h A = bh - (b-2t)(h-2t) b b h h t t

16 MEKANISKA EGENSKAPER - STÅL Hållfasthetens temperaturberoende enligt Eurocode 3 med kritisk töjning om 2% Hållfasthetens temperaturberoende enligt Eurocode 3 med kritisk töjning om 2% Relativ elasticitetsmodul som funktion av temperaturen Relativ elasticitetsmodul som funktion av temperaturen

17 = x där är lastutnyttjandegraden i normaltillståndet och  =  x  0 där  är lastutnyttjandegraden i normaltillståndet och i brandtillståndet. Korrektionskoefficient = 1,25 och = 2  0 i brandtillståndet. Korrektionskoefficient  pelare = 1,25 och  balk = 2 = x där är lastutnyttjandegraden i normaltillståndet och  =  x  0 där  är lastutnyttjandegraden i normaltillståndet och i brandtillståndet. Korrektionskoefficient = 1,25 och = 2  0 i brandtillståndet. Korrektionskoefficient  pelare = 1,25 och  balk = 2 LASTUTNYTTJANDEGRAD Lastutnyttjandegrader och kritiska temperaturer för pelare och balk vid normal- resp. brandtillstånd Lastutnyttjandegrader och kritiska temperaturer för pelare och balk vid normal- resp. brandtillstånd

18 HJÄLPMEDEL FÖR BERÄKNING BERÄKNA PROFILFAKTOR F/A OCH AVLÄS FÄRGMÄNGDEN I DIAGRAM BERÄKNA PROFILFAKTOR F/A OCH AVLÄS FÄRGMÄNGDEN I DIAGRAM AVLÄS DIREKT FÄRGMÄNGDEN I TABELLER FÖR STANDARDPROFILER AVLÄS DIREKT FÄRGMÄNGDEN I TABELLER FÖR STANDARDPROFILER KALKYLPROGRAM FÖR PC NOVACALC.

19 ÖPPET TVÄRSNITT

20 SLUTET TVÄRSNITT

21 BETONGFYLLDA PELARE o 120 mm max. 5 m f = min. 15 mm 120 mm

22 BRANDPÅVERKAD UNDERFLÄNS bubu bubu tutu tutu

23 BERÄKNINGSÖVNINGAR BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER NT FIRE 021 BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER EFTER NT FIRE 021 MED NOVATHERM 4FR MED NOVATHERM 4FR

24 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 1 : Pelare HEA 140 R30 HEA 140 R30  = 75 %  0 = 60% F/A = 250  = 75 %  0 = 60% F/A = 250 Svar: 1500 g/m 2

25 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel 2 : Ingjuten balk HEB 300 R90 HEB 300 R90  = 60%  0 = 30%  = 60%  0 = 30%

26 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 2 Svar: 400 g/m 2 Tabell 8 Erforderlig mängd NOVATHERM 4FR för ingjutna HEB- balkar med brandexponerad underfläns som uppfyller brandteknisk klass R60 respektive R 90

27 Exempel 3: öppet tvärsnitt, balk HEB 360 R60 HEB 360 R60  = 80 %  0 = 40% F/A = 86  = 80 %  0 = 40% F/A = 86 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021

28 Exempel: 3 Svar: 1250 g/m 2

29 Exempel 4: öppet tvärsnitt, balk HEB 360 R90 HEB 360 R90  = 80 %  0 = 40% F/A = 86  = 80 %  0 = 40% F/A = 86 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021

30 Exempel: 4 Svar: 2250 g/m 2

31 Exempel 5: öppet tvärsnitt, pelare HEB 280 R60 HEB 280 R60  = 75 %  0 = 60%  = 75 %  0 = 60% BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 3- resp. 4-sid. exponerad 3- resp. 4-sid. exponerad F/A 3-sid = 102 4 sid = 123 F/A 3-sid = 102 4 sid = 123

32 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021 Exempel: 5 Svar: 1750 g/m 2 vid tresidig exp.. 2000 g/m 2 vid fyrsidig exp. Svar: 1750 g/m 2 vid tresidig exp.. 2000 g/m 2 vid fyrsidig exp.

33 Exempel 6: Slutet tvärsnitt, balk Rundjärn Ø= 60 mm R90   = 40 % BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021

34 Exempel: 6 Svar: 2000 g/m 2 F = d x  ; 0,06 x 3,14 = 0,1884 m A = r 2 x  ; 0,03 x 0,03 x 3,14 = 0,002826 m 2 F/A = 0,1884 : 0,002826 = 66,66 m -1 F = d x  ; 0,06 x 3,14 = 0,1884 m A = r 2 x  ; 0,03 x 0,03 x 3,14 = 0,002826 m 2 F/A = 0,1884 : 0,002826 = 66,66 m -1

35 Exempel 7: slutet tvärsnitt, pelare VKR 200x200x16 R90  = 75 %   = 60 % F/A = 65  = 75 %   = 60 % F/A = 65 BERÄKNA ENLIGT NT FIRE 021

36 Exempel: 7 Svar: 3000 g/m 2 vid fyrsidig exponering Dimensioneringstabell för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med balkar och pelare med slutet tvärsnitt Dimensioneringstabell för tre- och fyrsidigt brandpåverkade balkar och pelare med balkar och pelare med slutet tvärsnitt


Ladda ner ppt "BRANDISOLERING AV STÅLKONSTRUKTIONER BÄRANDE. MED NOVATHERM 4FR."

Liknande presentationer


Google-annonser