Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Hydrogen sprödhet Göran Ahlin, Candor Sweden Björn Erik Schaug, Candor Norge.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Hydrogen sprödhet Göran Ahlin, Candor Sweden Björn Erik Schaug, Candor Norge."— Presentationens avskrift:

1 1 Hydrogen sprödhet Göran Ahlin, Candor Sweden Björn Erik Schaug, Candor Norge

2 2 Vad menas med hydrogensprödhet? Den fysikaliska process som gör vissa metaller spröda på grund att hydrogen tas upp av materialet. Hydrogensprödhet I ett material kan förorsaka spröda brott långt innan matrialets normala brottgräns.

3 3 Mekanism •Startas av att väteatomer diffunderar in i materialet •I metallmatrisen (korngränserna) finns små inneslutningar (voids) där väteatomerna kan lagras. •Vid en viss atomkoncentration bilds vätgasmolekyler, varvid trycket i inneslutningen ökar •Trycket kan öka till nivåer där duktilitet och utmattningshållfasthet kraftigt reduceras.

4 4 Hydrogen Embrittlement in carbon steel, zinc plated part

5 5 Vilka material är känsliga? •Stål med brottgräns >1000 MPa eller hårdhet >30HRC (ca 300HV) •Titanlegeringar •Hårda aluminiumlegeringar

6 6 Riskprocesser •Ytbehandlingsprocesser där vätgas bildas –Elförzinkning –Förnickling –Betning –Fosfatering •Svetsning •Korrosion •Katodiskt skydd

7 7 Risk för hydrogensprödhet för olika förzinkningsprocesser och förbehandlingar –Surzink minst risk, cyanzink störst –Kraftig betning - stor risk –Anodavfettning – låg risk –Katodavfettning – hög risk

8 8 Risk för brott för olika nickelprocesser

9 9 Utmattningshållfasthet för olika stål Fler faktorer än hydrogensprödhet påverkar ett ståls hållfasthetsegenskaper: • Ytstruktur- R a värde • Materialtjocklek • Bearbetningsmetoder • Arbetstemperatur • Användningsmiljön

10 10 Ytbeskaffenhetens inverkan på utmattningshållfastheten hos Aluminiumlegeringar Process Typ av restspänning BetydelseOrsak till restspänningar Gjutning •alla processer Tryck och drag StorStelning, svalning Varmbearbetni ng •smidning •valsning •extruderin Tryck och drag Relativt litenSvalning Kallbearbetning •valsning •pressning •riktning Tryck och drag Mycket storElastisk-plastisk deformation Skärande bearbetning •fräsning •svarvning •slipning Drag nära ytan Kan vara betydande, Elastisk-plastisk deformation, termisk påverkan

11 11 Andra typer av materialfel förorsakade av ytbehandlingsprocessen - exempel •Fördröjd blåsbildning i skiktet- kan bero på gasinneslutningar i ytbehandlingsskiktet •Blåsbildning i lackskikt – kan bero på fukt i passiveringsskikt •Zinksläpp i högströmområden – kan bero på för höga strömtätheter •Spröda metallskikt – kan bero på föroreningar I baden

12 12 Värmebehandling Före metallbeläggning Stål med brottgräns >1000 kp/mm 2 som slipats eller maskinbearbetats bör avspänningsbehandlas i 30-60 min 170- 210 O C

13 13 Tiden för värmebehandling anpassas efter godstjocklek och stålets brottgräns Stålets brottgräns MPa Detaljens godstjocklek mm Värmebehandling vid 190-210 o C timmar 1000-1150<12Min 2 12-25Min 4 >25Min 8 1150-1400<12Min 4 12-25Min 12 25-40Min 24 >40utprovas Värmebehandling efter metallbeläggning

14 14 Att tänka på •Ta alltid in materialspecifikationer från kund/konstruktion •Undvik hydrogenbildande operationer för kritiska material •Värmebehandla både före och efter om hårda material varmbearbetas •Ytbehandla på så släta ytor som möjliga på kritisika material


Ladda ner ppt "1 Hydrogen sprödhet Göran Ahlin, Candor Sweden Björn Erik Schaug, Candor Norge."

Liknande presentationer


Google-annonser