Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Belastningar och spänningar i vägar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Belastningar och spänningar i vägar"— Presentationens avskrift:

1 Belastningar och spänningar i vägar
Åsa Lyne

2 Grusvägar - lättare och långsammare trafik

3 Motorvägar – tyngre och snabbare trafik

4 Undvika spårbildning och sprickbildning genom att reducera spänningar och töjningar till acceptabla nivåer

5 Kyrkan Gallileus Nu Jorden är centrum Solen är centrum Universum

6 Kvalitét är del av designen! Vi måste ha modeller för hur asfalts-
q z r σz σr σt τrz Kvalitét är del av designen! Vi måste ha modeller för hur asfalts- materialet tål spänningar och töjningar!

7 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad
1. Introduktion 1.1 Vad är en överbyggnadsstruktur? Väggren Asfaltbetong Överbyggnads- struktur Bärlager Förstärkningslager Undergrund (ursprungligt material) 1.2 Syftet med överbyggnadsstruktur Skydda undergrunden  reducera spänningar och töjningar till acceptabla nivåer Förhindra alltför stora sättningar eller kollaps Bortskaffa vatten  Strukturell integritet och säkerhet På vilket sätt skyddar asfaltsbetongen (asfaltslagret) undergrunden?

8 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad
1.3 Spänningsfördelning under hjullast Undergrund Överbyggnads struktur Vertikal spänningsför-delning längs vertikala axeln; högst nära ytan σz0 σz1 σz1 Vertikal spänningsfördelning längs horisontella axeln; högst nära centrum Två trad. sätt som andvänds för att reducera σz: Öka styvheten Öka tjockleken

9 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad
1.4 Vad behöver vi beräkna? Spänningar (σ) & töjningar (ε) på undergrund Då vi vill skydda undergrunden, är det tillräckligt att dimensionera överbyggnaden så att σ & ε vid undergrunden minimeras? Det är nödvändigt att känna till σ & ε i varje lager för att säkerställa att tillåtna spänningar inte överskrids Undergrund Bärlager Förstärknings- lager Asfaltbetong σz Z Max. σz vid ytan σz minskar med djup När σ minskar kan kvaliteten hos materialet vara lägre

10 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad
Typer av överbyggnad 2.1 Två koncept Tjockare sektion med material av lägre styvhet Flexibla överbyggnader  Asfaltbetong Anpassning till undergrundens inhomogeniteter utan att brott uppstår Yta av asfalt-betong Obundet bär-lager Obundet för-stärkningslager

11 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad
Tunnare sektion med styvare material Styva överbyggnader  Cementbetong Tillräckligt styv för att överbrygga inhomogeniteter i undergrund Lager av cementbetong Obundet för-stärkningslager

12


Ladda ner ppt "Belastningar och spänningar i vägar"

Liknande presentationer


Google-annonser