Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÅSA LYNE Belastningar och spänningar i vägar. Grusvägar - lättare och långsammare trafik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÅSA LYNE Belastningar och spänningar i vägar. Grusvägar - lättare och långsammare trafik."— Presentationens avskrift:

1 ÅSA LYNE Belastningar och spänningar i vägar

2 Grusvägar - lättare och långsammare trafik

3 Motorvägar – tyngre och snabbare trafik

4 Undvika spårbildning och sprickbildning genom att reducera spänningar och töjningar till acceptabla nivåer

5 Jorden är centrum Solen är centrum Universum Kyrkan Gallileus Nu

6 Kvalitét är del av designen! Vi måste ha modeller för hur asfalts- materialet tål spänningar och töjningar! 2a q z r σzσz σrσr σtσt τ rz

7 1. Introduktion 1.1 Vad är en överbyggnadsstruktur? Förstärkningslager Bärlager Undergrund (ursprungligt material) Överbyggnads- struktur AsfaltbetongVäggren 1.2 Syftet med överbyggnadsstruktur •Skydda undergrunden  reducera spänningar och töjningar till acceptabla nivåer •Förhindra alltför stora sättningar eller kollaps •Bortskaffa vatten  Strukturell integritet och säkerhet På vilket sätt skyddar asfaltsbetongen (asfaltslagret) undergrunden? Principer för dimensionering av vägöverbyggnad

8 Undergrund σ z1 Överbyggnads struktur Vertikal spänningsför- delning längs vertikala axeln; högst nära ytan Två trad. sätt som andvänds för att reducera σ z : •Öka styvheten •Öka tjockleken 1.3 Spänningsfördelning under hjullast Vertikal spänningsfördelning längs horisontella axeln; högst nära centrum σ z0 σ z1 Principer för dimensionering av vägöverbyggnad

9 1.4 Vad behöver vi beräkna? •Spänningar (σ) & töjningar (ε) på undergrund Då vi vill skydda undergrunden, är det tillräckligt att dimensionera överbyggnaden så att σ & ε vid undergrunden minimeras? • Det är nödvändigt att känna till σ & ε i varje lager för att säkerställa att tillåtna spänningar inte överskrids Undergrund Bärlager Förstärknings- lager Asfaltbetong σzσz Z •Max. σ z vid ytan •σ z minskar med djup •När σ minskar kan kvaliteten hos materialet vara lägre Principer för dimensionering av vägöverbyggnad

10 2.Typer av överbyggnad 2.1 Två koncept •Tjockare sektion med material av lägre styvhet – Flexibla överbyggnader  Asfaltbetong – Anpassning till undergrundens inhomogeniteter utan att brott uppstår Yta av asfalt- betong Obundet bär- lager Obundet för- stärkningslager Principer för dimensionering av vägöverbyggnad

11 •Tunnare sektion med styvare material – Styva överbyggnader  Cementbetong – Tillräckligt styv för att överbrygga inhomogeniteter i undergrund Lager av cementbetong Obundet för- stärkningslager

12


Ladda ner ppt "ÅSA LYNE Belastningar och spänningar i vägar. Grusvägar - lättare och långsammare trafik."

Liknande presentationer


Google-annonser