Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Vilka typer av vårdboenden kan vi hitta i bygglagstiftningen och vilket brandtekniskt skydd föreskrivs?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Vilka typer av vårdboenden kan vi hitta i bygglagstiftningen och vilket brandtekniskt skydd föreskrivs?"— Presentationens avskrift:

1 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Vilka typer av vårdboenden kan vi hitta i bygglagstiftningen och vilket brandtekniskt skydd föreskrivs?

2 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Olika boendebenämningar

3 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström •Gruppboenden? •Äldreboende? •Alternativt boende? •Vårdanläggning? •Särskilt boende för personer med vårdbehov? •Seniorboende? •Ålderdomshem? •Servicehus?

4 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Gruppboenden •Inga regler för gruppboenden i någon föreskrift från planverket eller Boverket •Regler för bostäder eller vårdanläggning fram till -94 •Lokala tillämpningar –Regler för bostäder, samt komplettering med automatiskt brand- och utrymningslarm –Personal på plats - utbildning

5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Äldreboende •Inga regler för Äldreboende i någon föreskrift från planverket eller Boverket •Regler för bostäder eller vårdanläggning fram till -94 •Ädelreformen - lokala tillämpningar –Kombination av regler för bostäder och regler för vårdanläggning. –Varje lgh egen brandcell –Automatiskt brand- och utrymningslarm –Gemensamhetsdelar avskiljda från utrymningsväg –Ej fönsterutrymning med räddningstjänstens stegar

6 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Alternativt boende •Begreppet gjorde entré i BBR -94 •Lösning till de olika typer av gruppboenden som fanns •Billigare byggkostnad – reaktion på lokala tillämpningar •Förutsättningar: –Hem för äldre eller funktionshindrade som inte är sängliggande eller rörelsehindrade –Högst ett plan –Högst åtta boende inom samma brandcell –Brand- och utrymningslarm –Ej fönsterutrymning med räddningstjänstens stegar

7 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Vårdanläggning •Finns redan i BABS -60 (vårdanstalt) •I princip samma krav idag som SBN -80 •Har traditionellt använts inom sjukhus/institutioner •Förutsättningar: –Lokaler för sjuk- och socialvård,samt omsorg om personer med funktionshinder. –Institutionsliknande miljö – dvs låg brandbelastning på rummen –Varje avdelning egen brandcell – korridorer avskiljda E30 –Brand- och utrymningslarm –Horisontell utrymning till annan avdelning via brandsluss

8 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Särskilt boende för personer med vårdbehov •BBR 2006 – alternativt boende försvann •Svårt att leva upp till de förutsättningar som gällde för alternativt boende •Förutsättningar: –För personer med behov av kontinuerligt stöd eller vård av personal –Varje lgh egen brandcell –Automatiskt brand- och utrymningslarm –Gemensamhetsdelar avskiljda från utrymningsväg –Ej fönsterutrymning med räddningstjänstens stegar •Känns den brandtekniska lösningen igen?

9 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Seniorboende •Finns ej som begrepp i bygglagstiftningen •Egna lägenheter på eget kontrakt •Stora badrum och sovrum, mer bänkyta i kök, bredare dörrar och inga trösklar. •Gemensamhetslokaler i bottenplan •Ingen fast personal i huset, endast hemtjänst •Brandtekniskt skydd: –Varje lägenhet egen brandcell –Batteribrandvarnare –Fönsterutrymning med hjälp av räddningstjänstens stegar ?


Ladda ner ppt "RÄDDNINGSTJÄNSTEN Samuel Nyström Vilka typer av vårdboenden kan vi hitta i bygglagstiftningen och vilket brandtekniskt skydd föreskrivs?"

Liknande presentationer


Google-annonser