Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Slamspridning på åkermark Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV Per-Göran.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Slamspridning på åkermark Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV Per-Göran."— Presentationens avskrift:

1 Slamspridning på åkermark Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV Per-Göran Andersson Chef Odlingsutveckling och försöksledare Hushållningssällskapet Malmöhus

2 Försöksplan A Utan slam B Slam. 4 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005) C Slam. 12 ton TS (torrsubstans) per hektar vart 4:e år (1981, 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005) 0 Utan mineralgödsel 1 NPK i förhållande till gröda. ½ N-giva, 1/1 PK-giva 2 NPK i förhållande till gröda. 1/1 N-giva, 1/1 PK-giva

3 ÅrIgelösaPetersborg 2005Slamspridning 2006 2007 2008 Sockerbetor Höstvete Sockerbetor Vårkorn Grödor

4 Igelösa Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord pH P KCaMgJordart 7,09,011,441510mmhML

5 Petersborg Lättlöslig växtnäring, mg/100 g jord pH P KCaMgJordart 6,811,18,9195 7nmhLL

6 Metallinnehåll slam - Igelösa

7 Metallinnehåll slam - Petersborg

8 Relativa skördar alla försök 1981-2008 Totalt 53 försöksskördar

9 Relativa skördar för slamtillförsel utöver full handelsgödselgiva

10 Utveckling av fosforvärdena i jorden på Igelösa, P-AL Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

11 Utveckling av fosforvärdena i jorden på Petersborg, P-AL Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

12 Kadmium i matjord, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

13 Kadmium i matjord, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

14 Bly i matjord, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

15 Bly i matjord, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

16 Koppar i matjord, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

17 Koppar i matjord, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

18 Kvicksilver i matjord, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

19 Kvicksilver i matjord, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

20 Kadmium i skördeprodukter, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

21 Kadmium i skördeprodukter, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

22 Bly i skördeprodukter, Igelösa Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

23 Bly i skördeprodukter, Petersborg Utan slam 1 ton slam- TS/ha & år

24 Andra metaller i skördeprodukter Tillförsel av slam har inte uppmätbart ökat koncentrationen i grödan av någon metall som analyserats! Mg B S As Cu Cd Co Cr Ni Mn Pb Zn Hg Sn Ag

25 Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne •Slammens innehåll av metaller har minskat mycket från projektets start, i genomsnitt med 70 %. •Tillförsel av slam ger ca 7 % i skördeökning i jämförelse med helt ogödslat. •Skördeökningen är ca 4 % utöver ren växt- näringseffekt. •I 2008 års prisnivå motsvarar skördeökningen 400–900 kr/ha. 1 ton slam-TS har ett värde på 400–900 kr för lantbrukaren.

26 •pH i marken har inte påverkats av slam- tillförsel. •Tillförsel av 4 ton slam-TS vart 4:e år har höjt P-AL med 5–12 enheter. •P-HCl-värdena har ökat med 10–20 enheter vid slamtillförsel. •Halten koppar i jorden har ökat signifikant på båda försöksplatserna. •Kvicksilver i marken har signifikant ökat i alla slamled på Igelösa. Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne

27 •Kväve ökar i jordprofilen vid slamtillförsel. •Övriga växtnäringsämnen och metaller i jorden har inte påverkats av slamtillförsel. •Halten i skördade växtdelar har inte ökat för någon av de metaller som analyserats! •Bördigheten på åkern ökar vid tillförsel av slam. Sammanfattning 27 års resultat, två fältförsök SV Skåne


Ladda ner ppt "Slamspridning på åkermark Ett projekt med rötterna i sjuttiotalet Initiativtagare var bl.a.: LRF, Hushållningssällskapet Malmöhus, SSK och SYSAV Per-Göran."

Liknande presentationer


Google-annonser