Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur hantera komplexa frågor? Samverkan innebär när två, eller flera, likvärdiga parter agerar för allas gemensamma bästa!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur hantera komplexa frågor? Samverkan innebär när två, eller flera, likvärdiga parter agerar för allas gemensamma bästa!"— Presentationens avskrift:

1 Hur hantera komplexa frågor? Samverkan innebär när två, eller flera, likvärdiga parter agerar för allas gemensamma bästa!

2 Hur kan farten i miljöarbetet öka? Öka tilliten mellan företag å myndigheter Utveckla tekniska hjälpmedel för att förenkla åtgärder; t ex spårbarhet Utveckla samverkan i hela kedjan i Uppströmsarbetet. Många aktörer är involverade i exemplet Revaq Ny näring att utveckla; Vattenbruket

3 Hur kan samspelet med myndigheterna förbättras? Hur kan samspelet med näringslivet förbättras? (Fråga till myndigheterna!) Öka utbytet mellan företag å myndigheter; gm t ex erbjuda praktikplatser, utbildning/seminarier, våga byta arbetsplats! Bred samverkan till ETT stort projekt, inkl kommunikation; Förslag Uppströmsarbete!

4 Samverkan, Goda exempel Spårbarhet fisk (använda ett affärssystem i kontrollsyfte) Kemikalietillsyn i butik personlig erfarenhet Livsmedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel; utbildning för inspektörer ABP i Stockholms kommun

5 Samverkan, dåliga Dålig samordning mellan myndigheter vad det gäller kontroll i butiker (livsmedelshygien, avfall, kemikalier, läkemedel, ABP, retursystem, mm)

6 Uppströmsarbete (var?) StrömsundButiker - kemikalier, läkemedel Bygghandel - byggmaterial till hantverkare och byggföretag Samtidigt är många kommuner livsmedelsproducenter (vatten) och behandlare av avloppsvatten Tillstånd för vattenbruk Fler samhällen längs med älven Kuststad - reningsverk och rötslam

7 Uppströmsarbete (vems ansvar?) Kommun? Rikstäckande kedjor som säljer varor från EU Nationell myndighet? Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Boverket, Kemikalieinspektionen, m fl Många myndigheter inblandade, men relativt få tillverkare av produkter som säljs av ett antal fler säljare. Nationella kedjor följer nationell och internationell lagstiftning.

8 Uppströmsarbete (vad?) Diffusa ”utsläpp” från byggmaterial till luft och vatten Hushållsavlopp, hushållskemikalier, textiltvätt och läkemedel Tillstånd för användning av rötslam, återvunnen växtnäring

9 Samhällets vakthund! Reningsverkens slam speglar samhällets användning av material och kemiska ämnen MEN: Förekomst är INTE lika med risk! Kunskap krävs om: – hur ämnen uppträder i jorden (ökande halter=varning! Inte ökande halter=ingen risk) – Var ämnen hamnar i växters och djurs ätbara delar till människor (förekomst i ätbara delar=en risk??? Ja, kanske…

10 Förslag!!!

11 Projekt Uppströmsarbete Mål Se till att en gång använda näringsämnen (restprodukten rötslam) kan recirkuleras! De ämnen vi inte vill ha i ätbara delar(de som utgör en risk!), ska vi inte släppa in i kretsloppet! Enkelt eller hur? En uppgift med många inblandade myndigheter och företag! En uppgift för Vattenförvaltningen?

12 Vad är Revaq? 3:e parts certifierat kvalitets ledningsystem för reningsverk Innebär: Uppströmsarbete, regelbunden uppföljning av ett antal oönskade ämnen, spårning av källan till dessa Hårdare krav än EU:s slamdirektiv (fr 1986) 2012 ca 50% av allt slam i Se fr certifierade reningsverk Systemet ägs och drivs av Svenskt Vatten


Ladda ner ppt "Hur hantera komplexa frågor? Samverkan innebär när två, eller flera, likvärdiga parter agerar för allas gemensamma bästa!"

Liknande presentationer


Google-annonser