Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kort om miljön och vår konsumtion - för upphandlare och inköpare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kort om miljön och vår konsumtion - för upphandlare och inköpare."— Presentationens avskrift:

1 Kort om miljön och vår konsumtion - för upphandlare och inköpare

2 Från punktutsläpp till produktfokus Källa: SOU 1989:32

3 Lite miljöhistoria miljöskyddslagen produkter i fokus 1999 miljöbalken miljökvalitetsmålen 1999 miljöbalken miljökvalitetsmålen försurning 1960 1970 1980 1990 2000 Stockholm 1972 Rio 1992 Johannesburg 2002

4 » Vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de största miljöproblemen är lösta « Riksdagsbeslut 1999 Hållbar utveckling

5 Miljökvalitetsmålen 1.Begränsad klimatpåverkan 2.Frisk luft 3.Bara naturlig försurning 4.Giftfri miljö 5.Skyddande ozonskikt 6.Säker strålmiljö 7.Ingen övergödning 8.Levande sjöar och vattendrag 9.Grundvatten av god kvalitet 10.Hav i balans samt levande kust och skärgård 11.Myllrande våtmarker 12.Levande skogar 13.Ett rikt odlingslandskap 14.Storslagen fjällmiljö 15.God bebyggd miljö

6 Miljöns tillstånd

7 Klimatet •Ökade utsläpp av t.ex. CO2 leder till förändringar i klimatet •De totala utsläppen av växthusgaser i Sverige har minskat, men utsläppen från trafiken ökar

8 Luften •Luftföroreningarna minskat •Luften i tätorter ger problem för hälsan •Äldre bilar och utsläpp vid användning av bränslen behöver åtgärdas

9 Miljögifter •Kemikalieproduktion och antal farliga ämnen ökar •Farliga ämnen i importerade varor sprids i samhället •Spår av ämnen bl.a. i modersmjölk

10 Ozonskiktet •Ozonskiktet över Sverige på väg att återhämtas •Gamla kylskåp och kylanläggningar främsta källan till utsläpp

11 Bebyggelsen •Bebyggelsen står för 40 procent av Sveriges energianvändning •Trafikbullret ökar •Totala mängden avfall ökar, men deponering minskar

12 Miljöpåverkan från produkter

13 Klimatförändringar Spridning av farliga ämnen Ökad resursanvändning °C°C °C°C Hg KWh

14 Livscykelperspektivet

15 •Utsläpp av tungmetaller och farliga ämnen •Stor mängd farligt avfall •Energi- och material användning Utvinning av råvaror

16 •Utsläpp av miljöfarliga ämnen •Farliga ämnen som insatsvaror •Energi- och materialanvändning Produktion

17 •Diffus spridning av farliga ämnen •Energianvändning •Fordon, byggnader och livsmedel är viktiga områden Användning av produkten

18 •Ökad konsumtion ger ökade mängder avfall •Farligt avfall •Hur omhändertas avfallet? Avfallshantering

19 •Godstransporter fortsatt ökning •Stor energianvändning •Utsläpp av ämnen och partiklar •Buller Transporter

20 Livscykelperspektivet

21 Miljömärkning:Miljövarudeklaration: Denna produkt/tjänst har en CERTIFIERAD MILJÖVARUDEKLARATION bestående av en beskrivning av miljöprestanda, innehåll och återvinning vilken granskats och godkänts av ………………………… enligt bestämmelser MSR 1998:1 Registreringsnummer: S-P-xx Mer information på internet: http://www.environdec.com Denna produkt/tjänst har en CERTIFIERAD MILJÖVARUDEKLARATION bestående av en beskrivning av miljöprestanda, innehåll och återvinning vilken granskats och godkänts av ………………………… enligt bestämmelser MSR 1998:1 Registreringsnummer: S-P-xx Mer information på internet: http://www.environdec.com Miljöinformation

22 Är det dyrare?

23 Inköp 32% Tvättmedel 24% Service 3% Energi 32% Vatten 9% Källa: Electrolux Livscykelkostnad för tvättmaskin

24 Källa: Electrolux Ecoprodukt:1211 kWh / år15288 l / år Besparing:793 kWh / år10920 l / år Standardprodukt:2004 kWh / år 26208 l / år Livscykelkostnad för tvättmaskin Elförbrukning Vattenförbrukning

25 Näringslivets miljöarbete ISO 14001

26 Upphandla grönt!

27 Grön offentlig upphandling är en fantastisk drivkraft för omställningen till ett hållbart samhälle!


Ladda ner ppt "Kort om miljön och vår konsumtion - för upphandlare och inköpare."

Liknande presentationer


Google-annonser