Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationscentrum för Ekologiska Produkter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationscentrum för Ekologiska Produkter"— Presentationens avskrift:

1 ”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”

2 Informationscentrum för Ekologiska Produkter
Informationsmaterial Kursverksamhet Studiebesök Rådgivning Marknadsutveckling

3 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion
Jorden är en begränsad resurs Går det att ta bort den grå blå bakgrunden bakom kloten? Annars kan du lägga in ett annat klot (skickar bilder)

4 Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv ”Tio av miljömålen påverkas positivt av ekologiskt lantbruk” Kanske vi ska ha en vacker naturbild med här eller nåt???

5 Matens klimatpåverkan
Matavtryck – arealåtgång för matproduktion Energiåtgång – för matproduktion Växthusgaser – från matproduktion

6 Matavtryck En individs matavtryck, 4 000 m2/år
= ½ fotbollsplan/person/år 1/2 svenskt 1/2 import

7 Energiåtgång i livsmedelskedjan 1 kg mat kräver 10 kg olja

8 Energiåtgång i livsmedelskedjan
Energiåtgången i jordbruket. 17% går till konstgödsel tillverkning – vilket naturligtvis ger ekologiskt lantbruk en extra poäng. Ungefär lika mycket går till leverantörsstransporter, så här finns en del att tjäna om man får ordning på transportlogistiken . Andra viktiga bitar är t.ex förpackningarna som står för ungefär lika mycket som leverantörsstransporterna. Ekologiska produkter är dess värre ofta extra inpackade för att inte blandas ihop med konventionella produkter i livsmedelsbutikerna. Källa: Coops miljöanalys

9 Brasilianskt nötkött__
Växthusgaser från olika livsmedel, kg CO2e/kg produkt Brasilianskt nötkött__ Svenskt nötkött__ Källa, SIK 2011

10 Vad är klimatsmart mat? Minska på kött Öka på frukt och grönt
Mer baljväxter Följ säsong Välj närproducerat Tänk transportsnålt Undvik växthusodlat Köp ekologiskt! Minska på svinnet Odla eget

11 Hälsa Miljö Varför ekologiskt? kvalitet etik GMO-fritt

12 Handelsgödsel

13 Bekämpningsmedel Produktion ofta i U-länder Arbetarskydd?
Avfall, utsläpp biprodukter? Arbetarskydd? Nyttoinsekter? Fåglar? Läckage till vatten? Vilka analys-metoder?

14 Djuretik Djuren får gå ut Extra gott om plats
Djuren får utlopp för sina naturliga beteenden

15 nyttigt smak Kvalitet näring hållbarhet

16 GMO-genmodifiering Förändring av arvsanlag med genteknik
90 % för att tåla kemisk bekämpning eller inbyggt bekämpningsmedel Multinationella företag äger utsädet

17 Miljömärken EKOLOGISKA LIVSMEDEL KEMTEKNISKA PRODUKTER Fiske
KONVENTIONELLA LIVSMEDEL DAGLIGVARUHANDELNS EGNA MILJÖMÄRKEN Etisk och social märkning

18 Hållbar ekonomi Planering Minska svinnet Mer vegetabilier
Mindre kött och fisk Laga mat från grunden Säsongsanpassa

19 Miljöanpassad upphandling
Ekologiskt med i anbudet Konvertera produkter till ekologiskt Delade anbud Närproducerat? Kanske någon av bifogade bilder funkar

20 Lämpliga produkter att börja med
Mjölk och mejeriprodukter – enkelt och säkert Grönsaker och rotsaker – tänk svenskt och säsong! Gryner, mjöler och baljväxter – liten prisskillnad Kaffe och bananer gör stor skillnad Hel- och halvfabrikat – välj köttbullar och pannkakor

21 Handlingsplan Mål • Vad vill vi uppnå? Syfte/motiv
• Varför vill vi göra detta? Hur ska vi nå målet? • Vilka insatser ska vi göra och vem ska göra vad? När ska vi nå målet?

22 EkoMatCentrum Håven 2, Sigtuna ,


Ladda ner ppt "Informationscentrum för Ekologiska Produkter"

Liknande presentationer


Google-annonser