Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”"— Presentationens avskrift:

1 ”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”

2 Informationscentrum för Ekologiska Produkter •Informationsmaterial •Kursverksamhet •Studiebesök •Rådgivning •Marknadsutveckling

3 Hållbar utveckling genom minskad konsumtion Jorden är en begränsad resurs

4 Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv ”Tio av miljömålen påverkas positivt av ekologiskt lantbruk”

5 Matens klimatpåverkan •Matavtryck – arealåtgång för matproduktion •Energiåtgång – för matproduktion •Växthusgaser – från matproduktion

6 Matavtryck 1/2 import En individs matavtryck, 4 000 m2/år = ½ fotbollsplan/person/år 1/2 svenskt

7 Energiåtgång i livsmedelskedjan 1 kg mat kräver 10 kg olja

8 Energiåtgång i livsmedelskedjan Källa: Coops miljöanalys

9 Källa, SIK 2011 Växthusgaser från olika livsmedel, kg CO2e/kg produkt Svenskt nötkött__ Brasilianskt nötkött__

10 Vad är klimatsmart mat? •Minska på kött •Öka på frukt och grönt •Mer baljväxter •Följ säsong •Välj närproducerat •Tänk transportsnålt •Undvik växthusodlat •Köp ekologiskt! •Minska på svinnet •Odla eget

11 Varför ekologiskt? Hälsa kvalitet etik GMO-fritt Miljö

12 Handelsgödsel

13 Bekämpningsmedel •Produktion ofta i U-länder •Arbetarskydd? •Avfall, utsläpp biprodukter? •Arbetarskydd? •Nyttoinsekter? •Fåglar? •Läckage till vatten? •Vilka analys- metoder?

14 Djuretik •Djuren får gå ut •Extra gott om plats •Djuren får utlopp för sina naturliga beteenden

15 Kvalitet smak nyttigt näring hållbarhet

16 GMO-genmodifiering •Förändring av arvsanlag med genteknik •90 % för att tåla kemisk bekämpning eller inbyggt bekämpningsmedel •Multinationella företag äger utsädet

17 Miljömärken EKOLOGISKA LIVSMEDELKEMTEKNISKA PRODUKTER KONVENTIONELLA LIVSMEDELDAGLIGVARUHANDELNS EGNA MILJÖMÄRKEN Etisk och social märkning Fiske

18 Hållbar ekonomi •Planering •Minska svinnet •Mer vegetabilier •Mindre kött och fisk •Laga mat från grunden •Säsongsanpassa

19 Miljöanpassad upphandling •Ekologiskt med i anbudet •Konvertera produkter till ekologiskt •Delade anbud •Närproducerat?

20 Lämpliga produkter att börja med •Mjölk och mejeriprodukter – enkelt och säkert •Grönsaker och rotsaker – tänk svenskt och säsong! •Gryner, mjöler och baljväxter – liten prisskillnad •Kaffe och bananer gör stor skillnad •Hel- och halvfabrikat – välj köttbullar och pannkakor

21 Handlingsplan Mål • Vad vill vi uppnå? Syfte/motiv • Varför vill vi göra detta? Hur ska vi nå målet? • Vilka insatser ska vi göra och vem ska göra vad? När ska vi nå målet?

22 EkoMatCentrum Håven 2, 193 41 Sigtuna 08-779 59 29, 08-582 444 24 info@ekomatcentrum.se www.ekomatcentrum.se www.ekomatsedeln.se www.miljomat.se www.ekomatguiden.se


Ladda ner ppt "”VI ARBETAR FÖR ATT FLER SKA SERVERA EKOLOGISK OCH KLIMATSMART MAT I RESTAURANG & STORHUSHÅLL.”"

Liknande presentationer


Google-annonser