Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar."— Presentationens avskrift:

1 www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar

2 www.bastaonline.se 2009-04-272 det handlar om.... • vilka produkter vi använder • hur vi utformar byggnaderna och deras system • hur vi nyttjar byggnaderna

3 www.bastaonline.se 2009-04-273 BASTA tar sig an en av dessa frågor • Att minska användningen av farliga ämnen i de produkter som vi använder när vi bygger.

4 www.bastaonline.se 2009-04-274 Ett delat ansvar • Materialindustrin behöver utveckla nya produkter utan farliga ämnen • Projektörer behöver utforma bättre system- lösningar utan produkter med farliga ämnen • Entreprenörer behöver välja produkter utan farliga ämnen • Byggherrarna behöver uppmuntra och premiera alla dessa insatser (och följa upp)

5 www.bastaonline.se 2009-04-275 BASTA-metoden i ett nötskal • Vi vårdar och utvecklar entydigt definierade ämnesegenskaper • Vi låter leverantörerna ta det ansvar som de ska enligt REACH • har ansvaret för bedömningen • har bäst kunskap om produkten • kan hålla bedömningen uppdaterad • Vi kvalitetssäkrar egendeklarationerna • leverantören tecknar avtal • stickprovsmässiga revisioner • marknaden granskar genom fritt tillgänglig databas

6 www.bastaonline.se 2009-04-276 Utgångsläget • Vi vet för lite om vilka ämnen som ingår i byggprodukter • Vi vet för lite om vilka miljö- och hälso- egenskaper många kemiska ämnen har

7 www.bastaonline.se 2009-04-277 BASTA idag • Stabila och etablerade kriterier • Etablerat som referens vid inköp • c:a 30 000 artiklar i databasen • Både kemiska produkter och varor • Luckor främst bland installationsprodukter • 140 leverantörer • Kompletteras med ett BETA-register • Revisioner pågår löpande • Internationell uppmärksamhet

8 www.bastaonline.se 2009-04-278 Tillräcklig och tillförlitlig information • när vet man om man har fått all information om en produkt? • räcker Säkerhetsdatablad? • räcker Byggvarudeklaration? • var går gränsen för sekretess? • hur vet man att informationen är aktuell? • 20 % av grossisternas sortiment byts ut årligen • Räcker det att fråga efter vissa uppgifter? • Kan man verkligen lita på tillverkarna?

9 www.bastaonline.se 2009-04-279 Egenskapskriterier Tilläggskriterier 11.Allergiframkallande 12.Mycket hög akut giftighet 13.Akut giftighet 14.Hög kronisk giftighet 15.Flyktiga organiska kemiska ämnen 16.Miljöfarlighet  Mycket giftigt för vattenlevande organismer  Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön Grundkriterier 1.Cancerframkallande 2.Mutagena 3.Reproduktionstoxiska 4.(Hormonstörande) 5.Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen 6.Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen 7.Bly 8.Kvicksilver 9.Kadmium 10.Farligt för ozonskiktet

10 www.bastaonline.se 2009-04-2710 Egenskapskriterierna • Utgår från inneboende egenskaper hos ingående ämnen • utfasningsämnen • riskminskningeämnen • Ställer krav både på kemiska produkter och på varor • Gör ingen riskbedömning • Gör inga undantag • Stöder tillämpningen av REACH och Kretslopps- rådets miljöprogram 2010 • ”no data - no market”

11 www.bastaonline.se 2009-04-2711 Krav på leverantören • Innehållsredovisning • Bedömningsunderlag • Kompetenskrav • Systemrevisioner

12 www.bastaonline.se 2009-04-2712 Ibland har man inget val! • Funktionen kan förutsätta innehåll av ämnen med egenskaper som inte tillåts i BASTA-registret • Välj då hellre en produkt som: • leverantören vet vad den innehåller • inte innehåller ämnen med de allra farligaste egenskaperna • leverantören uppfyller BASTA-systemets kvalificeringsvillkor • leverantören har bedömt riskerna och har information om detta • Sådana produkter samlar vi i ett separat BETA- register • när ingen produkt är möjlig att välja från BASTA-registret

13 www.bastaonline.se 2009-04-2713 Sammanfattning • En leverantör som medverkar i BASTA • har koll på innehållet i sina produkter • har rätt kompetens och vet att produkten klarar egenskapskraven • kontrolleras stickprovsmässigt vid revisioner • En produkt i BASTA-registret • klarar våra strängaste BASTA-kriterier • En produkt i BETA-registret • klarar våra BETA-kriterier • har information om risker och hur de ska hanteras • Det är leverantörens ansvar att avgöra om produkten innehåller farliga ämnen, och se till att hålla detta besked uppdaterat

14 www.bastaonline.se 2009-04-2714 Mer information Lars Jarnhammar Telefon08-598 563 93 e-postlars.jarnhammar@ivl.selars.jarnhammar@ivl.se Jeanette Green Telefon08-598 563 65 e-postjeanette.green@ivl.sejeanette.green@ivl.se www.bastaonline.se


Ladda ner ppt "Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar."

Liknande presentationer


Google-annonser