Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar."— Presentationens avskrift:

1 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar

2 det handlar om.... • vilka produkter vi använder • hur vi utformar byggnaderna och deras system • hur vi nyttjar byggnaderna

3 BASTA tar sig an en av dessa frågor • Att minska användningen av farliga ämnen i de produkter som vi använder när vi bygger.

4 Ett delat ansvar • Materialindustrin behöver utveckla nya produkter utan farliga ämnen • Projektörer behöver utforma bättre system- lösningar utan produkter med farliga ämnen • Entreprenörer behöver välja produkter utan farliga ämnen • Byggherrarna behöver uppmuntra och premiera alla dessa insatser (och följa upp)

5 BASTA-metoden i ett nötskal • Vi vårdar och utvecklar entydigt definierade ämnesegenskaper • Vi låter leverantörerna ta det ansvar som de ska enligt REACH • har ansvaret för bedömningen • har bäst kunskap om produkten • kan hålla bedömningen uppdaterad • Vi kvalitetssäkrar egendeklarationerna • leverantören tecknar avtal • stickprovsmässiga revisioner • marknaden granskar genom fritt tillgänglig databas

6 Utgångsläget • Vi vet för lite om vilka ämnen som ingår i byggprodukter • Vi vet för lite om vilka miljö- och hälso- egenskaper många kemiska ämnen har

7 BASTA idag • Stabila och etablerade kriterier • Etablerat som referens vid inköp • c:a artiklar i databasen • Både kemiska produkter och varor • Luckor främst bland installationsprodukter • 140 leverantörer • Kompletteras med ett BETA-register • Revisioner pågår löpande • Internationell uppmärksamhet

8 Tillräcklig och tillförlitlig information • när vet man om man har fått all information om en produkt? • räcker Säkerhetsdatablad? • räcker Byggvarudeklaration? • var går gränsen för sekretess? • hur vet man att informationen är aktuell? • 20 % av grossisternas sortiment byts ut årligen • Räcker det att fråga efter vissa uppgifter? • Kan man verkligen lita på tillverkarna?

9 Egenskapskriterier Tilläggskriterier 11.Allergiframkallande 12.Mycket hög akut giftighet 13.Akut giftighet 14.Hög kronisk giftighet 15.Flyktiga organiska kemiska ämnen 16.Miljöfarlighet  Mycket giftigt för vattenlevande organismer  Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön Grundkriterier 1.Cancerframkallande 2.Mutagena 3.Reproduktionstoxiska 4.(Hormonstörande) 5.Mycket persistenta och mycket bioackumulerbara organiska ämnen 6.Persistenta, bioackumulerbara och toxiska organiska ämnen 7.Bly 8.Kvicksilver 9.Kadmium 10.Farligt för ozonskiktet

10 Egenskapskriterierna • Utgår från inneboende egenskaper hos ingående ämnen • utfasningsämnen • riskminskningeämnen • Ställer krav både på kemiska produkter och på varor • Gör ingen riskbedömning • Gör inga undantag • Stöder tillämpningen av REACH och Kretslopps- rådets miljöprogram 2010 • ”no data - no market”

11 Krav på leverantören • Innehållsredovisning • Bedömningsunderlag • Kompetenskrav • Systemrevisioner

12 Ibland har man inget val! • Funktionen kan förutsätta innehåll av ämnen med egenskaper som inte tillåts i BASTA-registret • Välj då hellre en produkt som: • leverantören vet vad den innehåller • inte innehåller ämnen med de allra farligaste egenskaperna • leverantören uppfyller BASTA-systemets kvalificeringsvillkor • leverantören har bedömt riskerna och har information om detta • Sådana produkter samlar vi i ett separat BETA- register • när ingen produkt är möjlig att välja från BASTA-registret

13 Sammanfattning • En leverantör som medverkar i BASTA • har koll på innehållet i sina produkter • har rätt kompetens och vet att produkten klarar egenskapskraven • kontrolleras stickprovsmässigt vid revisioner • En produkt i BASTA-registret • klarar våra strängaste BASTA-kriterier • En produkt i BETA-registret • klarar våra BETA-kriterier • har information om risker och hur de ska hanteras • Det är leverantörens ansvar att avgöra om produkten innehåller farliga ämnen, och se till att hålla detta besked uppdaterat

14 Mer information Lars Jarnhammar Telefon Jeanette Green Telefon


Ladda ner ppt "Www.bastaonline.se 2009-04-271 Ett mer miljöanpassat byggande Lars Jarnhammar."

Liknande presentationer


Google-annonser