Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Goda råd är inte dyra! – gratisverktyg i miljöarbetet! Lilliehorn konsult.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Goda råd är inte dyra! – gratisverktyg i miljöarbetet! Lilliehorn konsult."— Presentationens avskrift:

1 Goda råd är inte dyra! – gratisverktyg i miljöarbetet! Lilliehorn konsult

2 Oskarshamn Lilliehorn konsult 2 Per Lilliehorn Kretsloppsrådet Vasagatan 52, 3tr Stockholm

3 Oskarshamn Lilliehorn konsult 3 Politiska mål Energieffektiviseringsdirektivet, primärenergi (EU) ./. 20 % till 2020 ./. 50 % till 2050 Jämfört med 1995  Nollenergihus från 2019

4 Oskarshamn Lilliehorn konsult 4  Gruppens aktiviteter ska genom en samlad beställarkompetens leda till att energieffektiva system och produkter tidigare kommer ut på marknaden. Delmål är i detta sammanhang: Genomföra utredningar och mätningar för att klarlägga potentialer  Prova, demonstrera och utvärdera nya lösningar  Genomföra förstudier som underlag för teknikupphandlingar  Genomföra teknikupphandlingar  Marknadsföra och introducera energieffektiv teknik  Identifiera och sprida erfarenheter  Utgöra bollplank åt Energimyndigheten och andra myndigheter inom gruppens kompetensområden Renoveringsbehov Källa: C. Warfwinge

5 Oskarshamn Lilliehorn konsult 5 Ventilationssystem Källa: C. Warfwinge

6 Oskarshamn Lilliehorn konsult 6 Tänkbart scenario Källa: C. Warfwinge

7 Oskarshamn Lilliehorn konsult 7 Energiverktyg  Energieffektivisering i bostäder  Energieffektivisering i lokaler

8 Oskarshamn Lilliehorn konsult 8  Ett samarbete mellan Energi- myndigheten och Sveriges största fastighetsägare (bostäder)  Gruppen driver utvecklingsprojekt med fokus på energieffektivitet och miljöfrågor Beställargruppen bostäder, BeBo Bebo

9 Oskarshamn Lilliehorn konsult 9 Projektledare / Koordinator Göran Werner WSP Sverige Stockholm Telefon: Epost: Bebo

10 Oskarshamn Lilliehorn konsult 10 Energikrav  Feby – Verifiering av ”Passivhuskrav”  Sveby – Verifiering av energikrav  Green Building – Energikrav

11 Oskarshamn Lilliehorn konsult 11  Vägledning miljöanpassat byggande  Nybyggnad av bostäder  Ombyggnad av bostäder  Nybyggnad av lokaler  Ombyggnad av lokaler Miljöanpassat byggande

12 Oskarshamn Lilliehorn konsult 12 Fuktsäkert byggande  ByggaF –

13 Oskarshamn Lilliehorn konsult 13  Formulär för byggvarudeklarationer, BVD 3, juni sp?sid=5287&mid=2&PageId=45786  Webbportal för byggvarudeklarationer (under arbete) sp?sid=5287&mid=1 sp?sid=5287&mid=1 Byggvarudeklarationer

14 Oskarshamn Lilliehorn konsult 14  Avfallshantering vid byggande och rivning – Kretsloppsrådets riktlinjer sp?sid=5287&mid=2&PageId=45785  Folder kan beställas från Kretsloppsrådet Avfallsriktlinjer

15 Oskarshamn Lilliehorn konsult 15  Byggsektorns avveckling av särskilt farliga toxiska ämnen – Basta BASTA

16 Oskarshamn Lilliehorn konsult 16 Utbildning  Byggabodialogens utbildningsmaterial ge.aspx?id=3099

17 Oskarshamn Lilliehorn konsult 17 Att mäta är att veta!

18 Oskarshamn Lilliehorn konsult 18 Upphandling Tro på upphandlingens kraft!


Ladda ner ppt "Goda råd är inte dyra! – gratisverktyg i miljöarbetet! Lilliehorn konsult."

Liknande presentationer


Google-annonser