Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN.  Vattnets kretslopp (Kemi)  Reningsverk – komponenter delsystem samverkar i större system (teknik)  Vattenverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN.  Vattnets kretslopp (Kemi)  Reningsverk – komponenter delsystem samverkar i större system (teknik)  Vattenverket."— Presentationens avskrift:

1 VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN

2  Vattnets kretslopp (Kemi)  Reningsverk – komponenter delsystem samverkar i större system (teknik)  Vattenverket – vattentorn volym densitet vattentryck (teknik och fysik)  Vattnets egenskaper – fasövergångar, ytspänning, temperatur och lösningsmedel (kemi)  Vattenhjulet – konstruktion, ritning, skiss, rapport (teknik) Vi ska gå igenom:

3 Fysik  Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur.  Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och jur det har formats och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Kemi  Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar  Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt  Människans användning av energi och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling  Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt Centralt innehåll

4 Teknik  Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar Metoder och arbetssätt  Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter  Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, kemi och teknik  Separations- och analysmetoder

5  Vatten och avlopp http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1338%2D+1&db=37  Kemi nästa – tar upp vattnets olika faser vid olika temperaturer och ytspänning http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=U101658%2D02&db=37  Vattnets kemi – övergripande film om vatten http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1577%2D+2&db=37  Animated science – enkel förklaring till vattnets kretslopp http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=U41230%2D01&db=37  Vattnets kretslopp http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=V1497%2D+1&db=37 Länkar till filmer

6  www.ne.se www.ne.se sökord: vatten, densitet, vattentryck, ytspänning, vattnets fasövergångar… Länkar till bra information om vatten


Ladda ner ppt "VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN.  Vattnets kretslopp (Kemi)  Reningsverk – komponenter delsystem samverkar i större system (teknik)  Vattenverket."

Liknande presentationer


Google-annonser