Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN"— Presentationens avskrift:

1 VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN

2 Vi ska gå igenom: Vattnets kretslopp (Kemi)
Reningsverk – komponenter delsystem samverkar i större system (teknik) Vattenverket – vattentorn volym densitet vattentryck (teknik och fysik) Vattnets egenskaper – fasövergångar, ytspänning, temperatur och lösningsmedel (kemi) Vattenhjulet – konstruktion, ritning, skiss, rapport (teknik)

3 Centralt innehåll Fysik
Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och jur det har formats och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor. Kemi Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö och hälsosynpunkt Människans användning av energi och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt

4 Teknik Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar Metoder och arbetssätt Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, kemi och teknik Separations- och analysmetoder

5 Länkar till filmer Vatten och avlopp
Kemi nästa – tar upp vattnets olika faser vid olika temperaturer och ytspänning Vattnets kemi – övergripande film om vatten Animated science – enkel förklaring till vattnets kretslopp Vattnets kretslopp

6 Länkar till bra information om vatten
sökord: vatten, densitet, vattentryck, ytspänning, vattnets fasövergångar…


Ladda ner ppt "VATTEN, VATTEN, BARA VANLIGT VATTEN"

Liknande presentationer


Google-annonser