Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

En presentation av Lyckseles framtida klimat. Antal födda Lycksele församling 2008: 137 barn Omsättning handel per capita 2007: 59 000 kr Utsläpp 2006.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "En presentation av Lyckseles framtida klimat. Antal födda Lycksele församling 2008: 137 barn Omsättning handel per capita 2007: 59 000 kr Utsläpp 2006."— Presentationens avskrift:

1 En presentation av Lyckseles framtida klimat

2 Antal födda Lycksele församling 2008: 137 barn Omsättning handel per capita 2007: 59 000 kr Utsläpp 2006 CO 2 e capita: 8,3 ton Antal m3 avverkad skog 2006: 535 437 m3 13 386 lastbilar 37 lastbilar per dygn

3 Copyright: Allan Fjällström

4

5  När klimatet ändras

6  Max 2 grader C ökning av globala medeltemperaturen  2 ton CO2 e per capita/år om år 2050, 9 miljarder människor  Lycksele år 2006: 8,3 ton CO2 e (7,2 Sverige)  Källa: Vetenskapliga rådet för klimatfrågor, 2007:3, Naturvårdsverket, SNF

7  Lycksele kommuns Energi- och klimatstrategi  Bäst i Västerbotten enligt SNF 2007!  Minska CO2-utsläppen med 8 procent till 2010  MEN…..  Hur ANPASSAR vi oss till klimatet i Lycksele?

8  EU-kommissionens vitbok, mars 2009  Regeringens klimatproposition våren 2009: 1. en sammanhållen strategi för klimatanpassningsarbetet 2. Organisations - och ansvarsfrågor 3. Anpassningsåtgärder 4. Avsätta medel för klimatanpassningsarbete  Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007:60

9 Highlands and Islands Flora, Sogn og Fjordane Lycksele and Åre Lapland, Finland 2,L i www.clim-atic.org Climate Change - Adapting to The Impacts, by Communities in Northern Peripheral Regions Uummannaq Illulissat Sisimiut LYCKSELE KOMMUN +KLIMATANPASSNING + CLIM-ATIC = SANT

10 2009 •Klimatscenarier, sårbarhets- och möjlighetsanalys •Brett processarbete inom Lycksele kommun 2010 •Klimatanpassningsplan integreras i befintliga planer? •Demonstrationsprojekt med skogsägare •Nya affärsidéer 2011 •Klimatanpassningsutbildningar ( projektavslut) •Påbörja klimatanpassningen av Lycksele

11  Umeå universitet, Kerstin Abbing, EMG Globala och lokala klimatmodeller Data från SMHI, Rossby Centre A2 och B2 i rapporten, A2 i presentationen ( worst case)

12  Osäkerheter finns i modellerna  MEN- tendenserna är klara och vi får utgå från scenarierna i planeringen  Osäker framtid ställer krav på flexibilitet och uppföljning av planeringen

13 Medeltemperatur: 1961-1990: 0,6 grader 1990-2008: 1,8 grader 2008-2020: 2,6 grader 2100: Kring 7 grader Vintertemperaturen ökar mest

14 Nederbörd: 2020: + 50 procent i januari Sommar: oförändrat Vår –och höst : 2100: + 20-30 procent Totalt 2100: + 30 procent Extremnederbörd: 2010: + 5-8 dagar

15 Antal dagar med snötäcke: 1961-1990: 189 2011-2040: 160 2041-2070:149 2071-2100:101 Snöfall ( nederbörd mm) : 2071 : -20 procent

16 Förmodligen ingen is i Östersjön och Bottenhavet i slutet av 2000-talet Islossning 17 dagar tidigare i sjöar ( 20-24 april istället för 5 maj) Sämre iskvalitet…. Inga beräkningar när isen lägger sig…

17  Kopplat till nederbörd, avdunstning och temp.  Vårfloden tidigare och minskar i storlek p.g.a. en ökad vinteravrinning ( oreglerade älvar)  Ammerån Jämtland vårflod förskjuts juni – maj  Avrinning ökar med + 35 procent (2071)

18 Längre vegetationsperiod i Lycksele: 2100: + 50 dagar Förändring sista vårfrostdatum: 2010: 5 maj 2100: 20 april Längsta torrperiod: Fortsätter ligga kring ca 10 dagar

19

20

21

22

23 100 –årsflöde väntas inträffa i: Vindelälven ungefär lika ofta Umeälven oftare Kostnader (MSEK): Vindelälven: 72 Umeälven: 442 Copyright: Allan Fjällström

24

25 Ökade kostnader för ras och skred: Västerbotten (MSEK) enligt Klimat - och sårbarhetsutredn. Byggnader :13 821 VA: 938 Åkermark: 33 Skogsmark: 429 Totalt: 152 21

26

27

28

29

30 Copyright: Annika Nordenstam

31

32 1. Människans hälsa 2. Naturmiljö/biologisk mångfald 3. Skogsbruk/jordbruk/rennäring 4. Turism och fiske 5. Bebyggelse och byggnader 6. Tekniska försörjningssystem 7. Kommunikationer

33  Vad ser du för problem inom din ”sektor”?  Var finns problemen i Lycksele kommun?  ( Inom vilka geografiska områden finns verksamheter/anläggningar/människor som berörs?)  Vad ser du för möjligheter inom din ”sektor”?  Var finns möjligheterna i Lycksele kommun?  ( Inom vilka geografiska områden finns verksamheter/anläggningar/människor som berörs?)  Välj en ordförande och en sekreterare/grupp!

34 Till sommaren har vi: 1. Möjlighets - och sårbarhetsanalys för Lycksele kommun 2. Förslag till mål och åtgärder inom klimatanpassning Vill ni vara med ?

35  21 mars, 8-10:  Anders Lundgren presenterar NSPA-studien, en vision om norra Sverige  Workshop om klimatförändringar och socio- ekonomiska förändringar  12 maj, 8-10:  Mål och åtgärder+ barns klimatuppfinningar. Var med och välj en vinnare!

36 Mer info: www.lycksele.se/clim-atic Projektledare: Annika Nordenstam Annika.Nordenstam@lycksele.se Telefon: 167 40


Ladda ner ppt "En presentation av Lyckseles framtida klimat. Antal födda Lycksele församling 2008: 137 barn Omsättning handel per capita 2007: 59 000 kr Utsläpp 2006."

Liknande presentationer


Google-annonser