Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg

2 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Upplägg •Hur har vi arbetat? –Modeller –Metoder/arbetsgång •Resultat –Möjligheter (hur använda resultaten) –Omöjligheter (hur inte använda resultaten) •Kommentarer –Vad kommer framöver –Vad saknas

3 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Beräkning av framtidens vattentillgång - Ett sätt …

4 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Beräkning av framtidens vattentillgång - och ett annat sätt

5 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Rådata – NetCDF Nederbörd Temperatur Pot. Evap. Geodata Observationer P, T, E(T) GIS  Höjd, delområden, koppling modeller Utsläpp GCM RCM • RCAO • RCA3 • ~50km • SRES A2/B2 Metodval Delta –Scaling Metodanpassning Utveckling Gränssnitt/ Databehandling (Matlab) Indata till HBV Utvärdering/ Rimlighetsanalys ANALYS Klimathydrologi – Modell/Analyskedjan Hydrologisk modellering Anpassning HBV

6 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990 RCAO-E/A2RCAO-H/A2

7 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Förändring i medelavrinning 2071-2100 jämfört med 1961-1990 RCAO-E/B2RCAO-H/B2

8 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Anmärkningar till förändring i medelavrinning 2071-2100 •Alla resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning •Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden. Kartorna över förändring i medelavrinning torde därför ge en god bild av möjliga framtidsbilder

9 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990 RCAO-E/A2RCAO-H/A2

10 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Förändring i 100-årsflöde 2071-2100 jämfört med 1961-1990 RCAO-E/B2RCAO-H/B2

11 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Anmärkningar till förändring i 100- årsflöden 2071-2100 •Även dessa resultat från HBV-Sverige ska i första hand användas för översiktlig tolkning •Delta-metoden är bäst lämpad för förändringar i medelvärden •Det är troligare att kartorna underskattar framtida extremer än att de överskattas

12 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Förändring i avrinning jämfört med 1961- 1990 enligt RCA3-E/B2 2011-2040 2041-20702071-2100

13 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Samma framtida tidsperiod med olika metoder (och regional klimatmodell…) 2071-2100 RCAO-E/B2 2071-2100 RCA3-E/B2 Delta- metoden Scaling- metoden

14 Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Slutkommentarer •Det presenterade materialet kan användas som underlag för att identifiera var det kan uppstå problem med för mycket eller för litet vatten i framtiden •Detaljerade resultat bör tas fram genom fördjupningsstudier där så anses nödvändigt •Modell och metodutveckling sker hela tiden •Nya/mer resultat kommer


Ladda ner ppt "Seminarium för Klimat- och sårbarhetsutredningens arbetsgrupper 2006-08-22 Framtida avrinning i Sverige Johan Andréasson Sara-Sofia Hellström Jörgen Rosberg."

Liknande presentationer


Google-annonser