Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Analys och validitet av systemstudier med MERLIN-baserade simuleringsmodeller Casper Hildings.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Analys och validitet av systemstudier med MERLIN-baserade simuleringsmodeller Casper Hildings."— Presentationens avskrift:

1 Analys och validitet av systemstudier med MERLIN-baserade simuleringsmodeller
Casper Hildings

2 Agenda Visionen och de problem som måste lösas för att uppnå denna
MERLIN, ett existerande ramverk The GM-VV Exempel och slutsatser

3 Visionen Systemstudier som stödjer Försvarsmaktens studieverksamhet
Underlag för taktikutveckling Beslutsunderlag i avdömningsfrågor Förbättrat stöd till FMV kring tekniska frågeställningar

4 Förutsättningar för att nå visionen
Tillgång på modeller (vapen, flygplan och beteende) Verktyg för att genomföra simuleringarna Möjlighet att bedöma hur resultat förhåller sig till verkligheten Kunskap och erfarenhet att tolka resultaten

5 MERLIN – en modellarkitektur
MERLIN är Försvarsmaktens mjukvarustandard för integration av vapenmodeller i flygsimulatorer (FLSC/PETRA-39C) Underlätta modellutveckling Lager mellan modell och applikation Komponentbaserad arkitektur Verktygssvit C++, XML Dynamisk inladdning Fokus realtidsmodeller

6 MERLIN - komponentbaserad
Komponenter = legobitar Gränsnitt = hur man sätter ihop/kontaktyta Mermoc (XML/Schema) = ritning Merbin (.so/.dll/.dylib) = legolåda Problemställningar kring validering fördjupas

7 Verifiering i MERLIN Enhetstester som körs varje natt
Enhetstester även för aggregerade modeller vilket ger en viss regressionstestning MERLIN-Oracle testar att robotmodeller uppfyller kontrakt som robotspecifika gränssnitt innebär

8 Modeller utvecklade i MERLIN
Främst robotmodeller, men även en del bombmodeller En del är hemliga, medan andra inte är det Både hotmodeller och egna För vissa har vi tillgång till mer detaljerade modeller som kan tjäna som referens Specialfall: äldre robotmodeller exponeras genom MERLIN-gränssnitt Meteor, viktig för att det medger verifiering och därför att nya egenskaper motiverar studier

9 Användning – FLSC och PETRA-39C
Utbildning av piloter Planering och utvärdering av uppdrag Studier

10 Verktyg inom MERLIN Simulering av enskilda robotskott (Blaise, MDA)
Beräkning och visualisering av skjutlappar (CalZone, Caprese) I designfas: verktyg för studier av taktiska situationer (MIRAGE)

11 Utveckling av valideringsmetodik på FOI
Bedrivs på enheten för Informatik, kontaktperson Sten-Åke Nilsson Mångårig verksamhet inom Verifiering, Validering och Ackreditering Har nu ett uppdrag att pröva utvecklad metodik på aktuella frågeställningar

12 The GM-VV The Generic Methodology for Verification and Validation
Ger en rekomendation Betonar syfte och mål Är i ett utvärderingsskede

13 The GM-VV är omfattande

14 Exempel: zonrörsmodell
Ett enkel exempel för att inleda samarbetet

15 Framtida valideringsarbete: Remsmodell
En grov plan för arbetet har tagits fram Arbetet med att formulera krav har påbörjats En tidig uppgift är att fånga krav från användare Fokus är inledningsvis på interaktiva tillämpningar Exempel: hur bra radarmålyteunderlag är det troligt att vi kommer att ha tillgång till?

16 Slutsatser En omfattande standard är möjligen nödvändig vid certifiering, men verkar inte riktigt lösa våra problem Delmoment i standarden kommer vara oss till stor hjälp Den personliga kontakten är av stor vikt Att involvera användare förväntar vi oss vara en svår uppgift i sig

17 Frågor?


Ladda ner ppt "Analys och validitet av systemstudier med MERLIN-baserade simuleringsmodeller Casper Hildings."

Liknande presentationer


Google-annonser