Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hydromodell •Översvämningar idag •Översvämningar i framtiden •Prioritera skydd Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hydromodell •Översvämningar idag •Översvämningar i framtiden •Prioritera skydd Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar."— Presentationens avskrift:

1

2 Hydromodell •Översvämningar idag •Översvämningar i framtiden •Prioritera skydd Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar

3 Hydromodellen

4 Vilka scenarier skall studeras vilka skall vi skydda oss emot

5 Olika klimatscenarier •Medel extrem •Sannolikheter •2050,2100,2200

6 Urban ytavrinningsmodell för intensiva regn •Intensiva regn •Avrinnings/avledningsvägar •Översvämningsutbredning •Vattendjup •Vattenvolymer •Vattenhastigheter

7 Modell nivå havet och Göta Älv •Göteborgs kritiska nivåer •Statistisk sannolikhet beräknas •Havsvattenstånd + vattenstånd Göta Älv

8 Modeller Mölndalsån. Lärjeån, Säveån, Stora ån, Kvillebäcken •Vattenflöden •Utbredning översvämning •Havets inverkan •Dimensionerande nivåer för byggnation •Prognos varningssystem i realtid

9 Avloppsmodell Option •Beräkna flöden •Trycknivåer •Bräddning •Åtgärder tunnlar, pumpstationer, reningsverk

10 Storskaliga skyddsåtgärder Option •Barriärer •Skyddsvallar •Kombinationer •Andra innovativa åtgärder

11 Samhällsekonomisk bedömning Option •Kostnads Nyttoanalys •Riskanalys •0-alternativ + alt olika åtgärder

12 Modell varningssystem Option •Producera varningar i realtid •Vind, vattendrag, skyfall •Tillgängligt alla dagar året runt

13 Visualisering i stadsmodell Option •Hur visualisering av resultatet kan presenteras i stadsmodellen

14 Kontinuerlig uppdatering Option Modellen fungerar i realtid med automatisk uppdatering

15 Ekonomiska konsekvenser övrigt •Inköp/licenser programvara •Utbildning personal geodata •Hydrologisk kompetens på kontoret •Årlig driftskostnad

16 Nyttor •Trygghet o Säkerhet för Göteborgare •Tydligt presentationsmaterial •Överlevnadsfråga Älvstaden •Överlevnadsfråga infrastruktur •Trovärdighet för staden •Marknadsföring Göteborg •Inga särskilda utredningar för FÖP Dp bygglov •Andra avnämare fastighetsägare, GBG Vatten, trafikverk med flera

17


Ladda ner ppt "Hydromodell •Översvämningar idag •Översvämningar i framtiden •Prioritera skydd Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar."

Liknande presentationer


Google-annonser