Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översvämningar idag Översvämningar i framtiden Prioritera skydd

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översvämningar idag Översvämningar i framtiden Prioritera skydd"— Presentationens avskrift:

1

2 Översvämningar idag Översvämningar i framtiden Prioritera skydd
Hydromodell Översvämningar idag Översvämningar i framtiden Prioritera skydd Älv åar, havsnivå, nederbörd, markyta, rör, tunnlar

3 Hydromodellen

4 Vilka scenarier skall studeras vilka skall vi skydda oss emot

5 Olika klimatscenarier
Medel extrem Sannolikheter 2050,2100,2200 ,4-0,6, ,7-1,3,

6 Urban ytavrinningsmodell för intensiva regn
Avrinnings/avledningsvägar Översvämningsutbredning Vattendjup Vattenvolymer Vattenhastigheter

7 Modell nivå havet och Göta Älv
Göteborgs kritiska nivåer Statistisk sannolikhet beräknas Havsvattenstånd + vattenstånd Göta Älv

8 Modeller Mölndalsån. Lärjeån, Säveån, Stora ån, Kvillebäcken
Vattenflöden Utbredning översvämning Havets inverkan Dimensionerande nivåer för byggnation Prognos varningssystem i realtid

9 Avloppsmodell Option Beräkna flöden Trycknivåer Bräddning
Åtgärder tunnlar, pumpstationer, reningsverk

10 Storskaliga skyddsåtgärder Option
Barriärer Skyddsvallar Kombinationer Andra innovativa åtgärder

11 Samhällsekonomisk bedömning Option
Kostnads Nyttoanalys Riskanalys 0-alternativ + alt olika åtgärder

12 Modell varningssystem Option
Producera varningar i realtid Vind, vattendrag, skyfall Tillgängligt alla dagar året runt

13 Visualisering i stadsmodell Option
Hur visualisering av resultatet kan presenteras i stadsmodellen

14 Kontinuerlig uppdatering Option
Modellen fungerar i realtid med automatisk uppdatering

15 Ekonomiska konsekvenser övrigt
Inköp/licenser programvara Utbildning personal geodata Hydrologisk kompetens på kontoret Årlig driftskostnad

16 Nyttor Trygghet o Säkerhet för Göteborgare
Tydligt presentationsmaterial Överlevnadsfråga Älvstaden Överlevnadsfråga infrastruktur Trovärdighet för staden Marknadsföring Göteborg Inga särskilda utredningar för FÖP Dp bygglov Andra avnämare fastighetsägare, GBG Vatten, trafikverk med flera

17


Ladda ner ppt "Översvämningar idag Översvämningar i framtiden Prioritera skydd"

Liknande presentationer


Google-annonser