Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omväxlande molnighet 1 Olika lösningar för webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt och Per Lewau, SMHI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omväxlande molnighet 1 Olika lösningar för webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt och Per Lewau, SMHI."— Presentationens avskrift:

1 Omväxlande molnighet 1 Olika lösningar för webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt och Per Lewau, SMHI

2 Översikt  Hur ska data lagras?  Hur ska data tillgängliggöras?  Öppenhet och sekretess inom vattenförvaltningen  Webb-baserade verktyg för visualisering och analys 2

3 http://vattenwebb.smhi.se 3

4 4

5 5 http://luftwebb.smhi.se

6 Lagring: Egen server kontra molntjänst Två exempel: SMHI VattenWebb (på egen server) + Viss driftövervakning inkl. + Lågt pris om kapacitet finns - Dyrt att bygga ut kapacitet - Driftsättningar beroende av väderläget och semesterperioder. SMHI LuftWebb (på molntjänst) + Snabba driftsättningar + Flexibilitet + Billigt att köpa större kapacitet om behov uppstår. - Data ”utanför huset” 6

7 http://geodata.se 7

8 8 http://smhi.se

9 Dataåtkomst: INSPIRE kontra icke-INSPIRE 9 Två exempel: SVAR INSPIRE + Standardiserat format (WMS) + Lågt pris om kapacitet finns + Enkelt att addera som lager i olika webbtjänster + Snabb uppdatering - Måste underhållas av leverantören SVAR nedladdningstjänst + Snabba driftsättningar + Billigt att öka kapacitet + Flexibelt - Kräver installerad programvara för visning av shp-filer

10 Web service API Specialfall: Modelldata (och mätdata)  Saknas bra standard för modellberäknade tidsserier.  Modeller och beräkningar utvecklas konstant – INSPIRE? 10 Tids- upplösning Geografisk omfattning DELARO HARO Distrikt Sverige MedelÅrMånadDygn

11 VattenWebb Web Service API  Ger tillgång till data genom XML-baserat API (REST): Ange modelvariabelAnge delaroAnge tidsupplösning

12 ”Webbtjänst för experter” Anropet: https://vattenwebws.smhi.se/v1/downloadsetup2/613954-134879/monthly_discharge Resulterar i:

13 Funktioner i MS Excel som ger möjlighet att hämta data från modeller direkt till kalkylblad ”Webbtjänst för folket”

14

15

16

17 Data ”på djupet”… …och data ”på bredden” Vision för åtkomst av data via SMHI VattenWebb

18 Web service API VattenWebb ska tillgodose två huvudbehov  Data för GIS-analyser av stora geografiska områden (”bredden”).  Tidsseriedata för detaljerad analys av ett enskilt område (”djupet”). 18 Tids- upplösning Geografisk omfattning DELARO Sverige MedelÅrMånadDygn ”Ge mig översiktlig info om hela Sverige” ”Ge mig detaljerad info om ett område”

19 Öppenhet + Vattenförvaltning = Sant? 19

20 Kan all info inom vattenförvaltningen vara öppen för allmänheten?  Vattenförekomstskalan är i genomsnitt ett område på ca 22 km 2. Delavrinningsområden i modellen är i genomsnitt ca 14 km 2.  Åtgärder planeras ofta på skala med högre detalj än vattenförekomstskalan.  Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Enskilda individer ska ej kunna identifieras. Församlingsskalan är i genomsnitt ett område på 367 km 2.  Länsstyrelser vill arbeta med data som har högsta möjliga rumsliga upplösning, och har ofta egna underlag på exempelvis enskilda avlopp. 20 ?

21 Andra öppenhets- och sekretessfrågor  Data från ett mindre antal kraftstationer kommer till SMHI för att användas inom den hydrologiska prognos- och varningstjänsten men får endast exponeras med 1-2 års fördröjning pga konkurrenssituation.  Behöver utveckla lastfördelningsmekanismer när data exponeras via öppna API för att förhindra systemkrasch. API-nyckel eller inte?  SMHI behöver ändra gällande datapolicy (”Data får endast användas för icke- kommersiell verksamhet…”)  Hur länge förbinder vi oss att tillhandahålla öppna data, och hur kontaktar vi användare vid förestående förändringar? 21

22 Januari Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

23 Mars Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

24 Juli Lokal avrinning (färg) Vattenföring (linjebredd)

25 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Mars

26 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) April

27 Lokal fosfortillförsel (färg) Total fosfortransport (linjebredd) Maj

28

29 Slutsatser  Hittills endast öppet API för data i Geodataportalen (INSPIRE)  Tveksamhet inför INSPIRE när det gäller andra datakällor – flexibilitet, förbindelser mot användare, framtida underhållskostnader?  Kan alla data inom vattenförvaltningen exponeras för allmänheten?  Datapolicy vid SMHI behöver förändras. Data som tas fram inom vattenförvaltningen lämpliga ”försökskaniner”?!  Fördel med leverans via VattenWebb är att metadata kan paketeras i samma leverans (kalkyklblad). Ett värde som hämtas med webbtjänst kan vara svårt att spåra om länken till källan tas bort.  Data bör exponeras så nära källan som möjligt.  Data bör tillgängliggöras i användarnas arbetsmiljö så långt som möjligt (GIS, Excel, visualiseringsprogram).  Att bygga verktyg för visualisering och analys är dyrt – använd program som utvecklas av tredje part så långt som möjligt.

30 Tack för uppmärksamheten! niclas.hjerdt@smhi.se per.lewau@smhi.se


Ladda ner ppt "Omväxlande molnighet 1 Olika lösningar för webbtjänster inom vatten Niclas Hjerdt och Per Lewau, SMHI."

Liknande presentationer


Google-annonser