Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst ©Naturgeografiska Institutionen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst ©Naturgeografiska Institutionen,"— Presentationens avskrift:

1 Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

2 Krav på ett GIS •Inläsning och utleverans av data •Datahantering och organisation •Analys •Presentation

3 Informationssystem - består av •Datorsystem •Programvara •Personal •Data •(Regelverk)

4 Datorsystem Server Klient Gemensamma resurser som skrivare, plotter, digitaliseringsbord, skanner, etc

5 Datorsystem •Integrera i befintliga system •Kräver kanske säkerhetskopieringsrutiner •Större lagringskapacitet •Program på server eller hos klient medför olika systemkrav •Plotter, digitaliseringsbord, etc kan vara tunga investeringar för en liten organisation och det kanske är bättre att hyra då behov uppstår ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

6 Datorsystem •Tillgänglighet Alla behöver inte tillgång till all data Svarstider i systemet måste vara acceptabla •Säkerhet Känsliga data måste skyddas Systemadminstration måste vara rationellt och enhetligt inom organisationen ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

7 Programvara •Kommunikation med dataproducenter •Kommunikation med användare •Kommunikation med andra mjukvaror som ej är GIS-program, t.ex. ordbehandling •Anpassad till användarens behov och till verksamhetens krav ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

8 Programvara Nivåer på olika GIS-användare Antal GIS-användare i respektive nivå - kostnader Specialist, GIS-administratör Kvalificerad analys Skapa data Enkel analys Presentationer ’TittskåpsGIS’ ~300 25-40 10-20 ~5 Volymsiffrorna avser Uddevalla kommun Max 300 kr/licens Ca 30 000 kr/licens > 150 000 kr/licens © M S GIS & Karttjänst

9 Programvara •ARC/INFO med tillhörande moduler •ArcView, MapInfo, Geomedia, etc •ArcExplorer, ArcIMS-applikationer, O-GIS ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

10 Viktiga överväganden vad avser GIS- licenser Vad är i bruk i kommunen och vad behövs inom två – tre år? Arc View – Map Info (pro) – Geo Media Arc Explorer – Map X – AutoKAVy Geosecma (NT) – VaBasDUF – Extens – Procapita - Kick Företagslicens (kommunlicens) även för kommunägda bolag och stiftelser? - Koll! Individuella licenser Antal GIS-användare i respektive nivå © M S GIS & Karttjänst

11 Viktiga överväganden vad avser GIS- licenser Anskaffa helt nytt eller utnyttja befintligt? Vad finns och används idag? Är det ändamålsenligt? Kostnader för att bredda användning? När bör man, av andra skäl, se över vad man skall ha? © M S GIS & Karttjänst

12 Personal Nivåer på olika GIS-användare Arbetsuppgifter för de olika användarkategorierna Specialist, GIS-administratör Kvalificerad analys Skapa data Enkel analys Presentationer ’TittskåpsGIS’ © M S GIS & Karttjänst Användare av ’färdiggjord’ in- formation Skapar egna teman och kombinationer. Analyserar Skapar ny data. Skapar prognoser. Producerar statistik. Analyserar Alla uppgifter. Administrerar GIS- databasen

13 Personal •Viktigt med rätt program till rätt användare •Utbildning av personal, introduktion och kontinuerligt •Resurser för avancerad användare att fungera som stöd till mindre insatta personer ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

14 Personal •Information om aktiviteter är viktigt •Forum för diskussion på Intranet •Seminarier/diskussionsmöten •Resurser för deltagande i regionala och nationella sammankomster för att bevara och öka kunskaper ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

15 Data •Informationsflödet för grunddata måste säkras genom tillgång via avtal eller licenser •Kvalitet måste vara tillräcklig •Över-kvalitet är ett negligerat fenomen •Relevant information för verksamheten •Delade databaser medför rationaliseringsvinster •Ett jobb görs bara en gång av en person/verksamhet, resultaten delas med alla andra ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

16 Regelverk •Upphovsrätt •Sekretess •Standard •Kommer att tas upp mer senare under utbildningen ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS

17 Sammanfattning •Strategi för införandet som omfattar alla systemkomponenter •Svagaste länken avgör produktionskedjans styrka •Planering av flöde av olika aktiviteter så att rätt insats kommer på rätt tidpunkt i förhållande till andra insatser ©Naturgeografiska Institutionen, Lunds Universitet och StrateGIS


Ladda ner ppt "Komponenter i GIS Ett Geografiskt Informationssystem skiljer sig i princip inte från vilket annat Informationssystem som helst ©Naturgeografiska Institutionen,"

Liknande presentationer


Google-annonser