Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer System för brandriskprognoser Marie Gardelin

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer System för brandriskprognoser Marie Gardelin"— Presentationens avskrift:

1 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer System för brandriskprognoser Marie Gardelin marie.gardelin@smhi.se

2 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer Dagliga värden för alla beräkningspunkter i landet (22x22 km grid): • analys • prognos 24 timmar • prognos 48 timmar Gräsbrand 1 mars - 1 juni Skogsbrand 10 april - 31 augusti

3 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer Snötäckt mark Liten/måttlig gräsbrandsfara Stor gräsbrandsfara Avtagande gräsbrandssäsong Gräsbrandssäsongen slut Gräsbrandsfara Gräsbrand Dagliga meteorologiska indata: • Nederbörd • Luftfuktighet • Lufttemperatur Beräkningsmetoden verifierad mot gräsbrandsstatistik

4 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer 2. Brandriskens variation: - luftfuktigheten - fuktighet i tunt ytskikt beräknat med HBV-modellen Stor gräsbrandsfara när: Rh < 50% Rh < 30% eller sm < 75% sm ej ökande Modell: 1. Avgränsning av gräsbrandssäsongen: Start - snöns avsmältning beräknad med HBV-modellen Slut - temperatursumma för inväxning av nytt gräs Gräsbrand Temperatursumma 0 10000 20000 JFMAMJ 0 200 400 Brunnen areal (m 2 ) Temperatur- summa ( o C) Gräsbränder Snö Gräsbrands- säsongen slut

5 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer HBV - modellen SMHIs hydrologiska avrinningsmodell anpassad för markfuktighetsberäkningar för skogsbrandsvarning - antändningsrisk, allmänna varningar Skogsbrand FWI - modellen Kanadensiskt modellsystem för skogsbrandsvarning - brandbeteende, brandspridning

6 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer 1. Flerskiktsmodell - harmoniskt medelvärde av fuktighetsvärden i övre och undre markskikten 2. Korrektion vid regn Dagliga meteorologiska indata: • Nederbörd • Lufttemperatur HBV-modellen anpassad för skogsbrand - vatteninnehållet i de markskikt som har störst betydelse för skogsbrandfaran - verifierad mot skogsbrandsstatistik Skogsbrand

7 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer E - Extremt torrt 5 - Mycket torrt 4 - Torrt 3 - Måttligt blött 2 - Blött 1 - Mycket blött HBV-modellen Markfuktighetsindex Fuktighetsvärde Övre skiktUndre skikt Skogsbrand

8 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer Dagliga meteorologiska indata: • Nederbörd • Luftfuktighet • Vindhastighet • Lufttemperatur FWI - modellen - Fire Weather Index - kanadensiskt modellsystem för brandbeteende och brandspridning - huvudindex beskriver brandintensitet - underindex beskriver fukthalt och spridningshastighet Skogsbrand

9 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer E - Extremt stor brandrisk 5 - Mycket stor brandrisk 4 - Stor brandrisk 3 - Normal brandrisk 2 - Liten brandrisk 1 - Mycket liten brandrisk FWI-modellen Brandriskindex FWI DMCFFMC BUI DC ISI Skogsbrand

10 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer Brandrisk Skog&Mark (http://produkter.smhi.se/brandrisk) - ny uppdatering • meteorologiska prognoser: - enhetliga indata - högre upplösning • ny karta FWI Nyheter 2006: • förbättrade tabelldata

11 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer

12 Brandrisk Skog&Mark (http://produkter.smhi.se/brandrisk) - ny uppdatering • meteorologiska prognoser: - enhetliga indata - högre upplösning • ny karta FWI Nyheter 2006: • förbättrade tabelldata • ny utformning varningar

13 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer

14 Brandrisk Skog&Mark (http://produkter.smhi.se/brandrisk) - ny uppdatering • meteorologiska prognoser: - enhetliga indata - högre upplösning • ny karta FWI Nyheter 2006: • förbättrade tabelldata • ny utformning varningar

15 Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer Marie Gardelin marie.gardelin@smhi.se


Ladda ner ppt "Mellanblå fält till höger: Plats för bild – foto, diagram, film, andra illustrationer System för brandriskprognoser Marie Gardelin"

Liknande presentationer


Google-annonser