Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nationella ref lab för patogena Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nationella ref lab för patogena Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nationella ref lab för patogena Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro

2 Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder, speciellt gällande medium. Agarspädnings metod och Etest i hög grad överensstämmande för flesta antibiotika (Vázquez et al. 2003. Antimicrob Agents Chemother. 47:3430-3434). Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder, speciellt gällande medium. Agarspädnings metod och Etest i hög grad överensstämmande för flesta antibiotika (Vázquez et al. 2003. Antimicrob Agents Chemother. 47:3430-3434). Hög känslighet för ciprofloxacin som så gott som uteslutande används för profylax. Hög känslighet för ciprofloxacin som så gott som uteslutande används för profylax. Endast enstaka isolat med nedsatt känslighet för ciprofloxacin (ingen resistens) har identifierats (Alcalá et al. 2004. J of Antimicrob Chemother. 53:409). Endast enstaka isolat med nedsatt känslighet för ciprofloxacin (ingen resistens) har identifierats (Alcalá et al. 2004. J of Antimicrob Chemother. 53:409). N. meningitidis

3 Ciprofloxacin Svenska invasiva N. meningitidis isolat 1994-2004 (tom. 1 juni) I R

4 Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder. Agarspädnings metod och Etest liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande mellan olika N. gonorrhoeae referenslaboratorier (Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript). Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder. Agarspädnings metod och Etest liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande mellan olika N. gonorrhoeae referenslaboratorier (Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript). Sedan mitten av 1990-talet har resistensen mot ciprofloxacin ökat hastigt och är numera hög i många länder. Ej längre rekommenderat förstahandsmedel mot gonorré i flera länder. Sedan mitten av 1990-talet har resistensen mot ciprofloxacin ökat hastigt och är numera hög i många länder. Ej längre rekommenderat förstahandsmedel mot gonorré i flera länder. N. gonorrhoeae

5 Nedsatt känslighet eller resistens i WHO Western Pacific Region 2000 (Tapsall, WHO) Western Pacific Region 2000 (Tapsall, WHO)

6 Antibiotikakänslighet i Sverige Antibiotikakänslighet i Sverige 1998 (n=348) 2000 (n=131) 2001 (n=141) 2002 (n=120) 2003 (n=130)  -laktamas produktion (%) 2437373922 Nedsatt känslighet eller resistens (%) Nedsatt känslighet eller resistens (%) Ampicillin6462666865 Ciprofloxacin1847525956 Azitromycin<1--2<1 Ceftriaxon0--30 Cefixim---40 Spectinomycin (- = ej analyserat) 00000

7 R S Screening för resistens mot ciprofloxacin I överensstämmelse med data från Svenska ref. lab. för patogena Neisseria och från Trevor Winstanley, Sheffield, England!

8 Ciprofloxacin Svenska N. gonorrhoeae isolat 1998, 2000-2004 (tom. 1 juni) I RS Vildtyp population (EUCAST)

9 (Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript)

10 S I R Referenslaboratorier (n=14) för N. gonorrhoeae i Europa analyserade en identisk panel av N. gonorrhoeae stammar. Referenslaboratorier (n=14) för N. gonorrhoeae i Europa analyserade en identisk panel av N. gonorrhoeae stammar. Stora variationer mellan använda metoder för antibiotikakänslighets undersökning. Agarspädnings metod och Etest (högst konkordans) liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande. Stora variationer mellan använda metoder för antibiotikakänslighets undersökning. Agarspädnings metod och Etest (högst konkordans) liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande. Ciprofloxacin brytpunkter för 13 europeiska GC-referenslaboratorier

11 Organisation/grupp Ciprofloxacin- kliniska MIC brytpunkter (mg/L) R > S  “ESSTI” 0,25 - 10,03 - 0,06 RAF-M, Svenska ref.lab. 0,250,06 GRASP, CDSC, UK 0,50,06 NCCLS, USA 0,50,06 GISP, CDC, USA 0,50,06 EUCAST 0,060,03 BSAC, UK 0,06

12 Ciprofloxacin bör ej längre användas som förstahandsmedel mot gonorré om känsligheten ej analyserats! Ciprofloxacin bör ej längre användas som förstahandsmedel mot gonorré om känsligheten ej analyserats! Nalidixinsyra disk (30  g) på NAD-medium fungerar utmärkt som screening för att identifiera resistens mot ciprofloxacin. Nalidixinsyra disk (30  g) på NAD-medium fungerar utmärkt som screening för att identifiera resistens mot ciprofloxacin. SIR-brytpunkterna bör harmoniseras internationellt i samarbete med N. gonorrhoeae referenslaboratorierna! En N. gonorrhoeae stam bör tillhöra samma SIR-kategori oberoende av var den analyseras! SIR-brytpunkterna bör harmoniseras internationellt i samarbete med N. gonorrhoeae referenslaboratorierna! En N. gonorrhoeae stam bör tillhöra samma SIR-kategori oberoende av var den analyseras! Slutsatser:

13 Förstahandsmedel mot gonorré Oral behandling Ciprofloxacin? Ej till ”Asien infekterade”! Azitromycin? Biverkningar! Resistens? Cefixim? Parenteral behandling Spectinomycin Ceftriaxon Cefotaxim


Ladda ner ppt "Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nationella ref lab för patogena Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser