Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande."— Presentationens avskrift:

1 Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande arbete Internationell koordinator Sveriges nationella plattform for arbete med naturolyckor Making Cities Resilient-träff Kristianstad 20-21 mars 2013

2 Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters Nuvarande HFA:  Nationell, lokal nivå  Riskbedömningar och tidigt varning,  Forskning och kunskapsuppbyggnad  Reducera underliggande riskfaktorer  Beredskap och insatser Ny handlingsplan Förhandlas av FN-länder - januari 2015 (POST HFA eller HFA 2) Administreras av UNISDR Nuvarande HFA:  Nationell, lokal nivå  Riskbedömningar och tidigt varning,  Forskning och kunskapsuppbyggnad  Reducera underliggande riskfaktorer  Beredskap och insatser Ny handlingsplan Förhandlas av FN-länder - januari 2015 (POST HFA eller HFA 2) Administreras av UNISDR 168 FN-länder godkände HFA

3 10 punkter kännetecknar “resiliens” 1. Katastrofförebyggande är en prioritet 2. Tilldela en budget 3. Säker mark att bygga på 4. Känner till riskerna: riskbedömningar 5. Öka medvetenhet: utbildningar 6. Skydd av kritisk infrastruktur 7. Byggregler, fysisk planering 8. Säkra skolor och hälsovård 9. Skydda ekosystem, klimatanpassningsåtgärder 10. Beredskap och i nsatser: system för tidig varning 1. Katastrofförebyggande är en prioritet 2. Tilldela en budget 3. Säker mark att bygga på 4. Känner till riskerna: riskbedömningar 5. Öka medvetenhet: utbildningar 6. Skydd av kritisk infrastruktur 7. Byggregler, fysisk planering 8. Säkra skolor och hälsovård 9. Skydda ekosystem, klimatanpassningsåtgärder 10. Beredskap och i nsatser: system för tidig varning Sverige har goda förutsättningar Lag (2010:900) Plan- och bygglag Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Många förordningar Sverige har goda förutsättningar Lag (2010:900) Plan- och bygglag Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Lag (2003:778) om skydd mot olyckor Många förordningar

4 Global Platform for Disaster Risk Reduction 19-23 maj 2013, Geneve Alla FN-länder inbjudna (Presidenter, diplomater, tjänstemän, företagare) Sessioner Sasakawa-pris Officiell Svensk Delegation  Utrikesdepartement  Försvarsdepartement  MSB  Sida  MCR-städer: Karlstad, Stockholm Officiell Svensk Delegation  Utrikesdepartement  Försvarsdepartement  MSB  Sida  MCR-städer: Karlstad, Stockholm http://www.preventionweb.net/globalplatform/

5 Post HFA 2015 Hur har det gått sedan 2005 och vad vill ni ha i framtiden? Sveriges dialogmöte, 14 nov. 2012 Hur integrerar vi idag katastrofriskreducering in arbetet på lokal nivå? Vilka framgångar har vi haft med katastrofriskreducering på lokal nivå? Hur finansierar vi investeringar i katastrofriskreducerande åtgärder i Sverige idag? Hur har forskningsresultat och teknikutveckling bidragit till att utveckla arbetet på lokal nivå? Vilka kunskapsbehov ser vi för framtiden? Hur integrerar vi idag katastrofriskreducering in arbetet på lokal nivå? Vilka framgångar har vi haft med katastrofriskreducering på lokal nivå? Hur finansierar vi investeringar i katastrofriskreducerande åtgärder i Sverige idag? Hur har forskningsresultat och teknikutveckling bidragit till att utveckla arbetet på lokal nivå? Vilka kunskapsbehov ser vi för framtiden?

6 European Forum for Disaster Risk Reduction Working Group 2: Informationsspridning och utbyten  Kristianstad, Karlstad till UK 2011  Österrike –Sverige utbyte 2012-2013 Working Group 2: Informationsspridning och utbyten  Kristianstad, Karlstad till UK 2011  Österrike –Sverige utbyte 2012-2013 Working Group 3: Införande av HFA på lokal nivå  Fredric Jonsson, Jönköping deltar i Oslo, sept. 2013 Working Group 3: Införande av HFA på lokal nivå  Fredric Jonsson, Jönköping deltar i Oslo, sept. 2013

7 Internationell Partnerskapsgrupp för Making Cities Resilient-kampanjen Tidigare lägesrapport: Making Cities Resilient rapport 2012 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/report2012 Tidigare lägesrapport: Making Cities Resilient rapport 2012 http://www.unisdr.org/campaign/resilientcities/toolkit/report2012  LGSAT  Helena Molina Valdes UNISDR frågar er…. » What do you suggest should be the next major campaign drive- and promotional needs- for the Making Cities Resilient campaign? » Any new Champions emerging? » What would YOU like to do/contribute?  Ny lägesrapport ska skrivas inför Global Platform  LGSAT  Helena Molina Valdes UNISDR frågar er…. » What do you suggest should be the next major campaign drive- and promotional needs- for the Making Cities Resilient campaign? » Any new Champions emerging? » What would YOU like to do/contribute?  Ny lägesrapport ska skrivas inför Global Platform

8 ICLEI 31maj- 2 juni 2013 i Bonn

9 Vad får ni som deltagande i kampanjen? Förebildstäder Inbjudning till konferenser LGSAT (obligatorisk) Handböcker Spridning av eget material Tillfällen att föreläsa utomlands Ett utbyte (en person) till en stad i Europa. Din kommun kan också ställa upp som värd. Förebildstäder Inbjudning till konferenser LGSAT (obligatorisk) Handböcker Spridning av eget material Tillfällen att föreläsa utomlands Ett utbyte (en person) till en stad i Europa. Din kommun kan också ställa upp som värd. Deltagande städer Inbjudning till konferenser LGSAT UNISDR handböcker/ rapporter Spridning av eget material utomlands Internationella kontakter Deltagande städer Inbjudning till konferenser LGSAT UNISDR handböcker/ rapporter Spridning av eget material utomlands Internationella kontakter

10 Local Governmental Self Assessment Tool LGSAT Självutvärdering, 41 frågor Fyll i den fram till 31 mars 2013 UNISDR sammanställer en rapport som diskuteras på Global Platform Uppdatering om 2 år inför världskonferensen om katastrofriskreducering i Japan 2015 Självutvärdering, 41 frågor Fyll i den fram till 31 mars 2013 UNISDR sammanställer en rapport som diskuteras på Global Platform Uppdatering om 2 år inför världskonferensen om katastrofriskreducering i Japan 2015

11 Hur kan man anmäla sig till kampanjen? Fyll i ansökningsblanketten och svar på vad ni gör inom ”10 essentials” och vilken nivå (1-3) Ett skriftligt beslut från kommunstyrelsen (mötesanteckningar) ”Role model”-städer behöver ett nomineringsbrev från länsstyrelsen (alt. MSB) Fyll i ansökningsblanketten och svar på vad ni gör inom ”10 essentials” och vilken nivå (1-3) Ett skriftligt beslut från kommunstyrelsen (mötesanteckningar) ”Role model”-städer behöver ett nomineringsbrev från länsstyrelsen (alt. MSB)

12 MSB:s Making Cities Resilient-hemsida Vilka kommuner som är med i kampanjen Hur man anmäler sig till kampanjen Kommande konferenser (visa ICLEI) Utbyten (visa rapporter från UK, Prag, Tyrol) Erfarenheter / tips från Sveriges deltagare Länkar till PreventionWeb Vilka kommuner som är med i kampanjen Hur man anmäler sig till kampanjen Kommande konferenser (visa ICLEI) Utbyten (visa rapporter från UK, Prag, Tyrol) Erfarenheter / tips från Sveriges deltagare Länkar till PreventionWeb www.msb.se/makingcitiesresilient

13 Sekretariatet Sveriges nationella plattform för arbete med naturolyckor Mette Lindahl-Olsson, unit supervisor, HFA focal point, and member of the plattorm’s agency network Mette.lindahl-olsson@msb.se Janet Edwards, international coordinator for NP (Review of National Platforms working group) janet.edwards@msb.se Åke Svensson, national coordinator for NP (Review of National Platforms reference group) ake.svensson@msb.se www.msb.se/nationalplatform


Ladda ner ppt "Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters Janet Edwards, MSB Avdelning för Risk och sårbarhetsreducerande."

Liknande presentationer


Google-annonser