Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bo Thörnwall - Stenungsunds kommun Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bo Thörnwall - Stenungsunds kommun Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011."— Presentationens avskrift:

1 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Stenungsunds kommun Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011

2 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se  Kort information om Stenungsund  Stenungsund på kartan  Ekonomi  Var vi brukar hämta data då och nu  Nya produkter/tjänster efter inträdet i geodatasamverkan  Några exempel på nya produkter och tillämpningar  Argument för att gå med  Att tänka på innan övergång  För- och nackdeler med att gå med i Geodatasamverkan Innehåll

3 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Kort information om Stenungsund Stenungsunds kommun bildades1952 när småkommunerna Norum, Spekeröd, Ucklum och Ödsmål slogs samman. Invånarantalet var då 4.700. 1971 införlivades även Jörlanda. Arealen är 254 km2 31/12 2010 var invånarantalet 24.292, av dessa var 12.126 män och 12.166 kvinnor. Den genomsnittliga stenungsundsbon är 40 år (Genomsnittet för riket är 41,1 år.) Antalet hushåll i kommunen är 10.406.

4 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Kartan kommer via Lantmäteriets WMS-tjänst Uddevalla Stenungsund på kartan

5 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Ekonomi – Kostnader innan övergång till Geodatasamverkan Tjänster och dataKostnad/år Fastighetsdata (Tekis)82 660 kr GSD-Fastighetskartan (AutoKaVy) (LMV)5 125 kr Arkivsök (LMV)5 500 kr GSD-Fastighetskartan raster (LMV)1 000 kr Nätverks-RTK, 2 licenser (LMV)30 000 kr GSD-Ortofoto, färg 0,5 m (LMV) uppdelat på 5 år1 306 kr Leverans GSD-Ortofoto, färg 0,5 m (LMV) uppdelat på 5 år920 kr Summa126 511 kr RTK = Real-Time Kinematic, d.v.s. GPS-mätning i realtid med centimeternoggrannhet

6 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 1 Kommunspecifika parametrar finns för 7 kategorier från A till I som bestämmer hur mycket resp. kommun skall betala för att vara med i Geodatasamverkan. Stenungsunds kommun är placerat i kategori B som också är den näst lägsta nivån.

7 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 2 Kategori B som Stenungsunds kommun är placerad i har en kostnad på 140.000 kronor/år.

8 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Ekonomi – Kostnader efter övergång till Geodatasamverkan - 3 Avgift Geodatasamverkan140.000 kronor/år Totala kostnad innan övergång126.511 kronor/år En ökad kostnad med13.489 kronor/år I Stenungsunds kommun kom vi fram till att denna ökade kostnad är marginell i förhållande till det vi får ut av medlemskapet.

9 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Var vi brukar hämta data då och nu MyndighetTyp av data LantmäterietFastighetsinformation, ortofoto etc. LänsstyrelsenNaturreservat etc. TrafikverketVägdata Riksantikvarieämbetet (RAÄ)Fornminnen Sveriges geologiska undersökning (SGU)Brunnsdata etc. Statistiska centralbyrån (SCB)Befolkningsstatistik etc.

10 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Nya produkter/tjänster efter inträdet i geodatasamverkan Produkt Ny tjänst/produktNyttjad GSD-Ortofoto, färg, 0,5 m upplösning Ja GSD-Ortofoto tätort, färg, 0,25 m Ja GSD-Fastighetskartan vektor, topografiJa GSD-Fastighetkartan, planer, bestämmelser och rättigheterJaNej GSD-Fastighetskartan, vektor fastighetsindelningJa Laserdata, LIDAR-formatJa Digitalt Geodetiskt Arkiv (DGA)Ja SWEPOS Nätverks-RTK Ja Fastighetsregistret (avisering) Ja ArkenProxyJa ArkivSök Nej Visningstjänst Allmänna kartor (WMS)Ja Nej Visningstjänst Ortofoto färg (WMS)Ja Visningstjänst Topografisk webbkarta och fastighetsindelning (WMS)Ja Ortnamn (söktjänst)Ja Nej Adress(söktjänst)Ja Nej Registerbeteckning (söktjänst)Ja Nej WMS = Web Mapping Service (rasterkartor över internet) WFS = Web Feature Service (vektorkartor över internet)

11 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Exempel på nya produkter och tillämpningar - 1 Kartan i Tekis-ByggR kommer att vara underhållsfri  Kartan består av WMS-skikt direkt från Lantmäteriet  Spatiala fastighetsdata som hämtas via avisering från Lantmäteriet  Spatiala ärendedata från Tekis-ByggR

12 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Exempel på nya produkter och tillämpningar - 2 Visualisering i 3D. Exemplet visar Solgårdsterassen i centrala Stenungsund  Kartan består av laserdata från Lantmäteriet (enbart lagret ”Ground”)  Ortofoto från Lantmäteriet  Konstruerade byggnader

13 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se För- och nackdeler med att gå med i Geodatasamverkan Fördelar:  Samlad fakturering  Kända kostnader för kartdata/medlemskap  Bättre beslutsunderlag  Nöjda medarbetare  Färska data direkt till slutanvändare (WMS/WFS)  Standardiserade e-tjänster  Leverera egna data till portalen som kan nå alla Nackdelar:  Att inte kunna beställa direkt via inloggning på Geodataportalen  Att inte alla myndigheter har kommit lika långt i sin utveckling  Att inte WFS-tjänster nyttjas som alternativ till filleveranser

14 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se  Spara pengar (den avgörande punkten i många kommuner)  Tips: Fördela kostnaden på avdelningar/enheter som nyttjar kartor  Många produkter/tjänster att välja på  Bättre beslutsunderlag för kommunens personal  Nya/färska kartor utan manuella uppdateringar (WMS / WFS) som sparar tid och pengar Argument för att gå med

15 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Att tänka på innan övergång  Kontrollera alla fakturor till ”kart och mät” under de sista 2 åren  Kontrollera uppsägningstid för nuvarande produkter/tjänster  Bestäm tid för övergång med hänsyn till uppsägningstider  Skriv avtal

16 Bo Thörnwall - bo.thornwall@stenungsund.se Tack, för visat intresse!


Ladda ner ppt "Bo Thörnwall - Stenungsunds kommun Part i geodatasamverkan från 1 juli 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser