Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping Anders Alfredsson HMK - en handbok i mät- och kartfrågor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping Anders Alfredsson HMK - en handbok i mät- och kartfrågor."— Presentationens avskrift:

1 HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping Anders Alfredsson HMK - en handbok i mät- och kartfrågor

2 HMK –en handbok i mät- och kartfrågor •Projektet HMK •Allmänt HMK-Geodesi •Dokumentationens struktur •GNSS-modulen •Status just nu •Tidsplan 2014

3 De som arbetar med HMK-Geodesi Arbetsgrupp från geodesienheten på Lantmäteriet Externa resurser i form av författare, granskare och referenspersoner. Kommunikatör och stödresurs, Lantmäteriet Projektledning och styrgrupp, Lantmäteriet

4 Bakgrund HMK  HMK – Handbok till Mätningskungörelsen – gavs ut 1993-1995  Teknikbeskrivningar samt stöd för kvalitetskontroll och upphandling av mättjänster 9 delar HMK-Geodesi, Stommätning HMK-Geodesi, Detaljmätning HMK-Geodesi, Markering HMK-Geodesi, GPS HMK-Fotogrammetri HMK-Digitalisering HMK-Databaser HMK-Kartografi HMK-Juridik • Teknikutveckling m.m. har gjort handböckerna delvis eller helt inaktuella • Mätningskungörelsen är upphävd Ny vägledning behövs!

5 Vi vill att HMK ska vara  en handbok för en ny tid  där nya människor i nya roller ska använda nya metoder och ny teknik i nya tillämpningar och nya branscher  vilket innebär nya möjligheter men ställer nya krav Vad ska HMK vara?

6 Projektet HMK HMK Introduktion HMK Ordlista och förkortningar HMK GeodatainsamlingHMK Geodesi HMK Bilddata Kärndokument GNSSTerrester mätning Stöd för metodval HMK Höjddata HMK Laserdata HMK Fotogrammetrisk detaljmätning HMK Geodatakvalitet Publiceras löpande på: lantmateriet.se/hmk

7 HMK-Geodesi •Ersätta tidigare utgivna stöddokument inom geodetisk mätning, t.ex. äldre HMK •Sätta en branschstandard •Vara till stöd både för vetgiriga och vid upphandlingsförfaranden •Omfatta de mätmetoder som används vid olika tillämpningar

8 Aktuell status Under 2013 har vi: •Utarbetat struktur •Prioriterat ordning på mätmetoder/moduler •Stämt av arbetet med workshops •Initierat tester av beräkningsstrategier för statisk GNSS •Påbörjat författande av modulen GNSS Hittills under 2014: •Arbetat med strukturen för ”Stöd för metodval” •Format och beskrivit nivåer i RTK-kapitlet

9 Kärndokument GNSS -RTK -Statisk mätning -Dynamisk mätning -DGNSS -PPP Stöd för metodval -Olika mätmetoder -Hänvisningar Terrester mätteknik -Totalstation -RUFRIS -Avvägning Handbok Upphandlingsunderlag HMK-Geodesi, struktur

10 Kärndokument •Övergripande dokument som behandlar geodetisk mätning generellt. •Grundläggande referenssystemsfrågor, kartprojektioner, transformationer m.m. •God mätsed, mätteknisk färdighet.

11 Moduler •Utförandebeskrivningar av olika mätmetoder. •Levande beskrivningar som kan läggas till eller tas bort. •Skall- och bör-krav beskrivet till respektive metod.

12 Bakgrund •Nuvarande stöddokument täcker inte upp behovet som finns för att beskriva ett flöde som kan fungera som stöd vid upphandling och utförande. •Mer komplexa mätmetoder kräver - förutom ett mer omfattande stöd – även råd och riktlinjer för tillämpningar som inte kräver den absolut högsta kvalité. •Nuvarande stöddokument –Checklista för nätverks-RTK –Kortmanual för SWEPOS nätverks-RTK-tjänst –Äldre HMK-skrifter (täcker ej in RTK-mätning)

13 HMK Geodesi: GNSS-modul •Fokuserad på ”praktiskt handhavande” •Kopplingen till ”stöd för metodval” görs utifrån val av olika mätnivåer •Mätmetoder som kommer beskrivas: –RTK (Nätverks-RTK, enkelstations-RTK och Virtuell Rinex) –Statisk GNSS –DGNSS –Dynamisk mätning –PPP (Precise Point Positioning) GNSS Stöd för metodval Terrester mätteknik Kärndokument

14 Statisk GNSS Ett kapitel inom modulen GNSS •Under hösten gjordes en förstudie innehållande litteraturstudier samt telefonintervjuer. •Tester av beräkningsstrategier initierades. •Fortsätter under våren med utredning och författande av kapitlet

15 Beräkningsstrategier •Genom att testa olika beräkningsstrategier avgöra hur beräkning av statisk GNSS bör utföras med dagens förutsättningar. –GPS eller GPS/GLONASS, L1/L3, observationstider, baslinjelängder, utjämningsalternativ m.m.

16 Nuvarande stöddokument •Kortmanual för mätning med SWEPOS Nätverks- RTK-tjänst –Översiktlig fälthandledning för mätning med SWEPOS •Checklista för nätverks- RTK –Mätningsförfarande och kontrollmetoder •Ger en allmänbeskrivning av parametrar som påverkar GNSS-mätning, samt råd och riktlinjer för kontrollmetoder och kvalitetsparametrar (QC)

17 Förslag till mätnivåer för RTK-mätning •Nivåerna baseras på mätparametrar som är påverkningsbara, t.e.x –Sessionslängd –Tidsseparation –Kontroll av mätning •Till varje nivå ska även ett redovisningskrav vara kopplat, ”lätt” ”medel” ”tung” –Lätt: Roverutrustning, satellitsystem, Mättid, Interna kvalitetstal… –Medel: Avstånd till närmaste ref.station, Korrektionsålder (bortfall), jonosfärsaktivitet… –Tung: Förtätningsgrad, höjdskillnad, väder, SNR-tal RTK #1 … #2 … #3 … #4 … #5 Terrester mätning Statisk GNSS #1 … #2 … #3 … #4 … Stöd för metodval

18 Förslag till mätnivåer för RTK-mätning.

19 Undersökningar RTK De parametrar som ligger till grund för riktlinjerna i kapitlet behöver verifieras. Undersökningar kommer att göras på mätdata för att fastställa rekommendationer på t.ex. tidsseparation mellan mätsessioner. Vilka undersökningar som krävs för att komplettera nuvarande riktlinjer bestäms i närtid.

20 Exempel på mätmiljöer 1 23 4 1.Lätt: Öppen sikt, inga reflekterande underlag (t.ex. vatten) 2.Måttlig: Sikthinder i en riktning, risk för flervägsfel från gata och vattendrag 3.Svår: Sikthinder i flera riktningar, medelhöga byggnader vilket kan medföra flervägsfel och ökad PDOP 4.Mycket svår: Byggnader i flera riktningar, stor sannolikhet för ökat PDOP och flervägsfel

21 Avgränsningar •HMK-Geodesi kommer inte att behandla specifika tillämpningar som t.ex. maskinstyrning. •HMK-Geodesi kommer inte heller att ta upp direkta kostnadsaspekter. Eventuellt kommer ”kostnaden” för mätning in som en (subjektiv) tidsuppskattning för respektive metod.

22 Stöd för metodval •Stöd för att välja mätmetod med nivå •Direkta hänvisningar till övriga delar i dokumentationen, främst till moduler. •Används i första hand som ingång i anbudsförfaranden, både för beställare och utförare.

23 Förutsättningar vid metodval Krav från beställare •Kvalité (mätosäkerhet och redovisning) •Tillämpning (vad som skall göras) •Tillåten tidsåtgång (indirekt kostnad) •Referenssystem Faktiska förutsättningar (miljön för mätprojektet) •Siktbegränsningar •Kommunikation •Referensnät (Tillgång till stomnät och Tjänst)

24 Stödet för metodval •Stöddokumentet kommer att följa det logiska flödet för metodval. •Kvalitetskrav är den inledande parametern. •Tillsammans med faktiska förutsättningar ges riktlinjer om lämplig metod och nivå.

25 Tidsplan 2014 TidpunktHändelse Jan-febStöd för metodval – Utformning RTK-kapitel MarsKlargöra vilka undersökningar som krävs för att färdigställa RTK-kapitel AprilStora delar av Kärndokument klart Start av modulen Terrester mätning MajGNSS-modul, prioriterade delar klar sånär som vidare undersökningarna AugKomplettas med resultat från undersökningar Sep-oktHMK-Geodesi klart för granskning DecHMK-Geodesi v1.0 publiceras

26 Presentationer under 2014 DatumHändelse 5-7 februariGeodesidagarna, Upplands-Väsby 19-21 marsKartdagarna, Jönköping 14-16 majMätKart, Kristianstad 17-21 juniFIG, Kuala Lumpur 1-5 septemberNKG, Göteborg HöstenHMK – Roadshow

27 Mer information om HMK www.lantmateriet.se/hmk


Ladda ner ppt "HMK-Geodesi Kartdagarna 2014 Jönköping Anders Alfredsson HMK - en handbok i mät- och kartfrågor."

Liknande presentationer


Google-annonser