Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess."— Presentationens avskrift:

1 ”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess

2 Intensifierad samverkan mellan kommunerna, SKL och Lantmäteriet för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ ”Samhällsbyggnadskartan”

3 Enhetliga geodata/”Samhällsbyggnadskartan” Bidrar till hög kvalitet vid planering, fastighetsbildning, bygglovshantering och annan myndighetsutövning samt till nytta för företag och medborgare Förvaltas löpande i en sammanhållen och effektiv samverkansprocess kring insamling, lagring och tillhandahållande En ny ändamålsenlig affärsmodell tillämpas mellan kommunerna och Lantmäteriet Mål 2016

4 Flygfoto/Ortofoto Hydrografi Markanvändning Markdetaljer Höjdmodell Kommunikation Adress Byggnad … som enkelt kan kombineras med varandra och med Fastigheter, Rättigheter, Bestämmelser och Planer till lämpliga bakgrundskartor (” Samhällsbyggnadskartor ”) – samt harmoniera med övriga nationella geodata! Prioriterade teman & slutresultat Samsyn om dataproduktspecifikationer DPS – innehåll och kvalitet på framtida enhetliga geodata! ”Samhällsbyggnadskartan” Samverkansprojektet Svensk geoprocess är ett standardiseringsprojekt ~2016!!

5 InsamlingLagringlla Ny baskarta ”Samhälls- byggnads- kartan” ? Överenskomna dataproduktspecifikationer Sammanhållen effektiv samverkan I/L/T Ändamålsenliga ekonomiska villkor SPF - Sammanhållen detaljplanerings- och fastighetsbildningsprocess Svensk geoprocess - Enhetliga geodataspecifikationer och sammanhållen samverkan kring insamling, lagring och tillhandahållande InsamlingLagringTillhandahålla Bygglovshantering Fastighetsbildning Detaljplanering

6 Pågår i Svensk geoprocess NU Enhetliga geodataspecifikationer 1.ATT i pilotuppdraget – med stöd av pilotkarttjänstens geodata – genomföra intervjuer med några av projektets ”VIP-intressenter”, analysera inkomna krav/synpunkter & utarbeta samverkansprocess Flygbild/Ortofoto samt ta fram krav på ekonomiska villkor & utvärdera pilotuppdraget  Genomförandeplan 2014-2016 2.ATT i uppdraget Omvärldsanalys I ta reda på vad man gjort/gör i andra länder genom att studera specifikationsarbetena i Norge, Danmark, Finland – och även i Sverige 3.ATT utarbeta dataproduktspecifikation för Flygbild och Ortofoto (remissversion klar februari 2014) Geodesi 4.ATT fullfölja uppdraget ERS 2013 (enhetliga referenssystem) 5.ATT genomföra kravförstudie WMS stompunktsinformation

7 Svensk geoprocess pilotkarttjänst? Används i projektet för att visa olika exempel på befintliga geodata och tjäna som stöd för användardialogerna om kraven på geodata Innehåller geodata från Malmö stad och Lantmäteriet En demoversion av Malmö stads karttjänst sMap Är tillgänglig på projektets hemsida tom 15 december 2013 PS. Svensk geoprocess ska inte utveckla karttjänster, utan specificera nationella enhetliga geodata/Samhällsbyggnadskartan!

8 Svensk geoprocess hemsida, pilotkarttjänsten & Inkorg http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ Svenskgeoprocess@lm.se

9 Regeringsbeslut 131003 OM Svensk geoprocess http://www.regeringen.se/sb/d/14865/a/225726/pressitem/225726#anc225726 http://www.regeringen.se/sb/d/16817/a/225690 1.Nationella enhetliga geodataspecifikationer överenskomna/fastställda (klart 1 juli 2016) Prioriterade teman är Ortofoto, Höjdmodell, Kommunikation, Hydrografi, Markdetaljer, Markanvändning, Byggnad och Adress Kunna kombineras med varandra och med Fastighet, Rättighet, Bestämmelse och Planer till lämpliga/efterfrågade kartsammanställningar – samt harmoniera med övriga nationella geodata 2.Stödja /påskynda kommunernas övergång till referenssystemen SWEREF 99 & RH 2000 (klart 1 juli 2016) Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-10-07, Version 0.1

10 Genomförandeplanen 2014-2016 Ha användarna & användningen i centrum # Utifrån & IN # Genomföra utredningar, omvärldsanalyser, seminarier, intervjuer, remisser mm för att lösa knäckfrågor och få koll på användarnas krav Definiera version 0.01 av Samhällsbyggnadskartan redan nu Säkerställa att under hela projekttiden ha Demo- & Referensmiljöer på plats – Typ pilotkarttjänsten för att förenkla för användare, intressenter, remisskrets att förstå delresultaten/nyttor mm Genomföra huvudaktiviteterna – Dataproduktspecifikation (DPS) – Vilka geodata ska vi samverka kring? – Sammanhållna samverkansprocesser – Hur ska vi samverka/med vilka? – Ekonomiska villkoren för inblandade parter – Underlag för nya avtal! – Enhetliga referenssystem i årsvisa ERS-uppdrag – Alla kn klara senast juni 2016! med fokus på användare och användningen! Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-11-18, Version 0.1

11 Införandet av nya specifikationer & samverkansformer inkl. inte i Svensk geoprocess!

12 Medverkande från kommunsidan i Svensk geoprocess idag … Marianne Leckström SKL Lars Malmestål, Järfälla Hans Lovén SKL Allan Almqvist Malmö Marie Malmberg Falun Helena Ringmar Eskilstuna Lennart Moberg Karlstad Ulrika Ågren Avesta Ulf Minör Malmö Lars Norén Nynäshamn Johan Reuterham Lidingö Per Hammarbäck Skellefteå Anders Lager Upplands Väsby Ebba Löndahl Åkerman Södertälje Henrik Nilsson Vimmerby Jan Wikner Arvika Lars Kvarnström konsult Hans Sjökvist konsult Anders Carlström, Västerås Mathias Linell, Järfälla Alexander Winkler, Göteborgs stad … … Svensk geoprocess, Karin Bergström, 2013-11-14, Version 0.1

13 Svensk geoprocess bjuder in konsulter till Informationsmöte Syftet med Informationsmötet: Samverkansprojektet Svensk geoprocess informerar om projekts mål 2014-2016, resultat hittills och pågående/kommande uppdrag. Tid & Plats: Tisdagen den 26 november kl. 10-12 i Lilla hörsalen SKL, Hornsgatan 20 i Stockholm. Fika serveras kl. 09.30 i Café Tolvan. Agenda: Lars Malmestål, Järfälla kommun, och Pär Hedén, Lantmäteriet, informerar om samverkansprojektet Svensk geoprocess och därefter frågestund. Anmälan: Skicka namn, e-postadress, telefonnummer och företagets namn till svenskgeoprcess@lm.se senast den 24 november 2013. Fri anmälan/ingen avgift. Ev. avanmälan önskas senast den 25 november. svenskgeoprcess@lm.se Välkomna! Samverkansprojektet Svensk geoprocess hemsida: http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess/ http://www.lantmateriet.se/Svenskgeoprocess

14 Samverkansprojektet Svensk geoprocess för att förenkla för så många som möjligt med en effektiv försörjning av framtida enhetliga geodata/ Samhällsbyggnadskartan Frågor? Tack!

15 ”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess

16 Arbetsmaterial


Ladda ner ppt "”Samhällsbyggnadskartan”/ Samverkansprojektet Svensk geoprocess."

Liknande presentationer


Google-annonser