Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av data Hur får man ut maximal effekt av karttjänster? Tomas Falk Affärsutvecklare och säljare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av data Hur får man ut maximal effekt av karttjänster? Tomas Falk Affärsutvecklare och säljare."— Presentationens avskrift:

1

2 Användning av data Hur får man ut maximal effekt av karttjänster? Tomas Falk Affärsutvecklare och säljare

3 Vad är viktigt här i världen? 3

4 Jo, att hjälpa våra igelkottar, skydda vår natur, våra barn och andra. Och så världsfreden förstås 4

5 Vad jag ska prata om  Något om detta….samt…  Bena ut ett par begrepp  Visa något exempel  Behoven som styr  Att tänka på 5

6 Det snurrar runt en massa begrepp Standarder & lagarData/kartwebtjänster Information & GIS utbildning WebbGISGIS-appl. & mjukvara Öppen kod (Open Source) SMIL Gratis SkolGIS

7 Vad är allt som finns där ute?

8 Jag har ett problem eller behov jag vill lösa

9 Jag behöver…  Kunskap/kompetens/förståelse  Data  Teknisk lösning  Medel (tid, budget, resurser) 9

10 Behov av data Egna data. Har jag det? Googla? Data warehouse är ett stategiskt koncept för vilka data man tror kommer att behövas Data mart är framtagen för att möta ett direkt behov “Data marts are small slices of the data warehouse”

11 Exempel Data warehouse http://issuu.com/geomatic/docs/conzoom_presentatio nsfolder_se Data mart är framtagen för att möta ett direkt behov. http://www.metria.se/Vara-erbjudanden/Kartor-och- bilder/Metria-som-geodataleverantor/Skogsindelning/ Portaler för att leta efter data www.geodata.se

12 Behov av tekniska lösningar Egna GIS • Bygga och förvalta egna system eller applikationer Web-applikationer • Ett otal Kart API • Google, Bing, Eniro, Hitta.se m.fl. WMS/WFS-tjänster • Metria, Cartesia/Kartena, Lantmäteriet m fl Molntjänster, GIS • Nja 12

13 Web-applikationer • Färdiga att köra • Möter kända behov • Datatillgången löst • Kan ibland kundanpassas • SLA kan ibland tecknas 13

14 Kart-API • Gränssnitt att programera mot, funktionsanrop mellan applikationer • Ansluter inte till standards • Kan möta kända behov • Datatillgången kan vara löst • Man kan lägga till egna data • Kan knappast kundanpassas • SLA kan knappast tecknas www.hemnet.se www.blocket.se www.118100.se 14

15 WMS/WFS-tjänster WMS servar ut geodata över nätet på förfrågan från någon klient, i form av kartbilder WFS ger möjlighet till sökning och behandling av geografiska objekt 15

16 WMS/WFS-tjänster • Möter kända behov • Följer standard (OGC) • Ger tillgång till data • Man kan lägga till egna data • Man måste ha en klient • Kan kundanpassas • Kan kombineras (?) • SLA kan tecknas 16

17 WMS/WFS-tjänster Kommersiella • Metria, Cartesia/Kartena Temainriktade från myndigheter etc. • Lantmäteriet, Naturvådsverket, Skogsstyrelsen, Trafikverket, SMHI, SCB etc. 17

18 Prismodeller o Licensavgift för data. Innehåll och geografisk utbredning o Avgift för själva tjänsten (SLA), servicenivå Betalmodeller o Fast pris, enbart SLA o Fast pris, SLA och tak för frågetransaktioner o Pris per transaktion 18

19 WMS/WFS-tjänster Som sagt, det finns ett antal 19

20 Hur hjälper man vår natur? 1. Anpassa trädgård och allmänna platser 2. Sätt upp varningsskyltar 3. Stödutfodra så de klarar vintern bättre 4.Rapportera iakttagelser 5.Ta hänsyn till skydd 20

21 Ny tjänst Skyddad Natur  Lanseras i maj 2014  ArcGIS server 10.1 samt senaste versionerna av WMS och WFS  Inspire-anpassad version finns  Vänder sig till planerare, beslutsfattare inom offentlig och privat verksamhet  Web-applikation finns http://nvpubtest.vic-metria.nu/sknat/ http://nvpubtest.vic-metria.nu/sknat/ 21

22 Hur hjälper man igelkottarna? 1. Anpassa trädgård och allmänna platser 2. Sätt upp varningsskyltar 3. Stödutfodra så de klarar vintern bättre 4.Rapportera iakttagelser 5.Ta hänsyn till skydd http://testmaps.metria.se/geoserver/metria/wms?service=WMS&version=1.1.0&request=GetMap&layers=MetriaFasti ghetPlus,metria:igelkott&styles=&bbox=- 227159.49897962,5809164.3639836,1329186.0967235,7884291.8249211&width=600&height=800&srs=EPSG:3006&f ormat=application/openlayers 22

23 Så var det där med koordinatsystem? 23 http://kontakt.naturskyddsforeningen.se/org/naturskyddsforeningen/ d/igelkott-inventering/ Det påstås förresten att de äter mördarsniglar! Inte med god aptit, men ändå…

24 Kort om Metria Maps WMS/WFS  Har funnits i ca fyra år  Dynamisk  Open Layer samt senaste version av WMS och WFS  Inspire-anpassad version finns  Nedtonad bakgrundskarta  Tilläggstjänster (temaskikt) som tillval Tilläggstjänster 24

25 Kort om Metria Maps  Bevakas hela dygnet  Många användare, 230 000 kartor/dygn 25

26 Ett annat exempel 26

27 Hur hjälper man våra barn? 1. Anpassa trädgård och allmänna platser 2. Sätt upp varningsskyltar 3. Stödutfodra så de klarar vintern bättre 4.Rapportera iakttagelser 5.Ta hänsyn till skydd 27

28 Här bor dom 28

29 Här finns bussarnas och bilarnas garage 29

30 Dit ska dom 30

31 Vilka data behövs?  Grundkarta  NVDB  Adress- och fastighetsregister  Hållplatspunkter  Linjetrafikhållplatser  Områden och skolor  Elever  Elevscheman  Entreprenörer och fordon  Regelverk  Läsårstider 31

32 • Har alla länstrafikbolagen i Sverige som kunder till trafikplaneringssystemet REBUS • Upphandlad skoltrafik görs i SKJUTS+ integrerad med REBUS. Samordning möjlig mellan systemen • WMS-tjänst med bakgrundskartor från Kartena 32

33 Slut med exempel 33

34 Behoven styr  Affärs-/verksamhetskritiskt eller inte?  Avancerade geografiska analyser eller inte?  Slutresultatet(-en)? Uppgift att lösa…  Skalområdet (macro/micro)?  Data från flera källor?  Varaktighet?  Tid och budget och arbetssätt? 34

35 80/20 - regeln Plan A  Ta det som finns och du har ofta löst en stor del av problemet. Använd färdiga data och lösningar. Se till att få en framtidssäkrad lösning. Vänd dig till någon som har erfarenhet. Plan B  Löp hela linan ut. Plan A funkar inte fullt ut. Verksamhetskritiskt med en stabil och enhetlig lösning, nu och i framtiden. Det ena utesluter absolut inte det andra! 35

36 Slutsatser 36  Vi lever i en spännande tid  Det börjar finnas en massa data som går att använda, till förhållandevis låg kostnad  Standards börjar etableras  Det finns olika aktörer som publicerar data och kommer med erbjudanden med tekniska lösningar  Men det finns stora luckor att fylla, när det gäller data och datakvalitet  Ny kunskap  Bara fantasin sätter gränser

37 Eller…varför inte… 1. Anpassa trädgård och allmänna platser 2. Sätt upp varningsskyltar 3. Stödutfodra så de klarar vintern bättre 4.Rapportera iakttagelser 5.Ta hänsyn till skydd 37

38 Slut. Tack för att du lyssnade. Frågor? Vi finns i grupprum 16


Ladda ner ppt "Användning av data Hur får man ut maximal effekt av karttjänster? Tomas Falk Affärsutvecklare och säljare."

Liknande presentationer


Google-annonser