Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyheter i GeoBas 3.1 Peo Krook Security, Government & Infrastructure

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyheter i GeoBas 3.1 Peo Krook Security, Government & Infrastructure"— Presentationens avskrift:

1 Nyheter i GeoBas 3.1 Peo Krook Security, Government & Infrastructure
© Intergraph Sverige AB

2 Sammanfattning På följande sidor följer en sammanställning av diverse förbättringar GeoBas 3.1. Sammanställningen gör dock inte anspråk på att vara en komplett lista. Se hjälpfiler för detaljerad beskrivning av funktionalitet.

3 GeoBas Admin

4 Nya fält i systemdata Kompletteringar i systemtabeller.
Kör skriptet GeoAdmin_3_1_update.sql inloggad som ägare till systemdatabasen (vanligen geoadmin).

5 Export Exportschema Nytt gränssnitt.
Loggning i egen flik när man exporterar från formuläret Loggfil på utdatakatalog (gäller även för batch-export)

6 Export Samma exportfunktioner från kartfönster som i GeoBas Pro.
Verktyg>Exportera Administratören behöver inte öppna GeoBas Pro för att exportera över ett valfritt område. I kombination med möjligeheten att visa en kartprodukt över ett jobbs sparade startfilter ger denna funktion ett snabbt sätt att distribuera data externt.

7 Export Exportparametrar
Välja valfri färg och tjocklek på export till AutoCAD Block. Ej längre bunden till Blockets originalfärg. Spara/läsa exportparametrar för ett enskilt kartskikt till/från fil. Export/Import av exportparametrar till Excel fungerar igen.

8 Kartprodukt över ett jobb
Ny knapp + funktion för att visa kartprodukt via jobb. Använder sparat inzoomat område (vyfilter)

9 Diverse Språk (decimalsymbol) spelar ej roll längre vid sparande och uppläsning av stilar (manér). Gav tidigare ett problem där storleken (tjocklek) på objekt blev extremt stora (1000 gånger för stora) om det var skillnad på decimalsymbol i Oracle och Windows. Långa kodlistor stöder alfanumeriska koder. Detta kräver eventuellt ändring av SQL-syntax (se onlinehjälpen). Spara/läsa manér för ett enskilt kartskikt till/från fil Ersätter högerklick-valet Spara Manér. Stöd för sekundär datakälla vid användning av GeoBas Web

10 GeoBas Pro

11 Förlänga/avkorta linje
Ny funktion Förlänger sista (första) segmentet på linjer i tangentens riktning Fritt eller med angiven längd

12 Export Nya exportformat (Karta>Exportera)
Arcview (shape) Mapinfo (Mif/Mid) Access (GeoMedia Warehouse) Endast kartskikt som visas i den aktuella visningsskalan exporteras. T ex ett kartskikt med skalberoende 1:1 till 1:1000 exporteras om visningsskalan är 1:500 men inte om visningsskalan är 1:2000

13 Förbättringar Mätarkiv
Bättre presentation i legenden vid kodad visning av objekt som ej kunnat avkodas (fältkodlista saknas eller koden saknas i fältkodlistan) Mätobjekt visas snyggare i statusfält vid highlight och i objektvallistan Stöd för linjekodning vid export till Fältdatafil Många små rättningar

14 Kopplade objekt förändrad
Placera punktobjekt med koppling till andra objekt (förälder/barn-relation) förändrad Fungerar nu så här: Placera roterad punkt Kräver att man anger orienteringen för punkten. 3 klick krävs (placering, rotation och klick på förälder) Placera icke roterad punkt 2 klick krävs (placering och klick på förälder) Om föräldern är en linje orienteras punkten i samma riktning Om föräldern är ett annat objekt får punkten ingen orientering

15 Ändringar i menyer. Vissa funktioner har fått nya namn.
Vissa funktioner har flyttats inom samma rullgardinsmeny. Radera geografisk filter borttagen som verktygsknapp. Finns kvar under rullgardinsmeny. Härnäst (version 3.2) kommer funktioner att flyttas mellan olika menyer för stämma bättre med vad de gör.

16 Möjlighet att kontrollera hur kartan zoomas
Verktyg>Inställningar Zoomfaktor kan ställas in Centreringsteknik kan väljas (under markören eller till kartans centrum)

17 Ändrad inloggning Licenskontroll. Sker först efter inloggning.
Licenser för GeoBas checkades tidigare ut direkt när GeoBas startades (dvs redan vid inloggningsrutan). Det gav oss problem eftersom en del användare lyckades klicka på GeoBas-ikonen flera gånger och därmed ta en licens per startad (men ej inloggad) GeoBas. Numera hämtas licensen efter att inloggning skett vilket innebär att det inte spelar någon roll hur många inloggningsrutor som användaren lyckats aktivera. En annan förbättring är att inloggningsrutan som tidigare hade en viss förmåga att försvinna bakom andra applikationers fönster numera syns i Windows statusrad längst ner.

18 Diverse Standard attributformulär (endast läsning). Bra vid felanalys för de som normalt använder externa formulär (t ex VA-banken) Ändringar av indikeringsfärgerna för lokaliserbara och markerade objekt bibehålls mellan sessioner. Objektkatalogen Uppdatera metadata på flera kartskikt samtidigt


Ladda ner ppt "Nyheter i GeoBas 3.1 Peo Krook Security, Government & Infrastructure"

Liknande presentationer


Google-annonser