Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Fi2 –Språket som förenar Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation •Nyheter från Fi2 – konsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Fi2 –Språket som förenar Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation •Nyheter från Fi2 – konsten."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Fi2 –Språket som förenar Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation •Nyheter från Fi2 – konsten att få alla att tala samma språk ? •Sänk kostnaderna genom EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING i ditt fastighetsföretag

2 Föreningen för Förvaltningsinformation 2 Fi2 står för utveckling Har inte tid-måste arbeta

3 Föreningen för Förvaltningsinformation 3 Vad är Fi2xml ?

4 Föreningen för Förvaltningsinformation 4 Informationsöverföring idag Program Dokument ProjekteringByggandeFörvaltning Beställare Konsulter Myndigheter Entreprenörer Leverantörer Förvaltare Hyresgäster Ägare Finansiärer

5 Föreningen för Förvaltningsinformation 5 Obrutet informationsflöde Primärveksamhet Samhälle

6 Föreningen för Förvaltningsinformation 6 Fi2 är ett gemensamt språk Hej hopp Issues Resolution Database ifc Fi2xml   Fi2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

7 Föreningen för Förvaltningsinformation 7 Informations- databas Fi2 skapar samverkan i design, byggproduktion, förvaltning System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen Administrationssystem (framtida) Komm- unikation (Fi2xml) CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- system Kalkyl- system Planerings- system Dokument- system 3D/VR- system Produkt-& Process- info Fi2xml Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- system Ekonomi- system Leverantörs- reskontra Hyres- system Dokument- system Drift- system Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- system Utrymmes- program Fi2xml

8 Föreningen för Förvaltningsinformation 8 Hur får man information att samverka?

9 Föreningen för Förvaltningsinformation 9 Ett traditionellt sätt att kommunicera System D System E System F Fi2xml- bearbetning Fi2xml- bearbetning Systemleverantör System A System B System C Fi2xml- bearbetning Fi2xml- bearbetning Fi2xml-fil

10 Föreningen för Förvaltningsinformation 10 Ett modernt sätt att kommunicera Internet Fi2xml- meddelande System D System E System F Fi2xml- bearbetning Fi2xml- bearbetning Systemleverantör Fi2xml- meddelande System A System B System C Fi2xml- bearbetning Fi2xml- bearbetning Fi2xml- meddelande

11 Föreningen för Förvaltningsinformation 11 Praktiskt exempel Jag väljer i mitt system Systemet visar information från fastighetssysteme t Fi2xml Systemet visar information från hyressystemet Fi2xml

12 Föreningen för Förvaltningsinformation 12 Aktuella projekt Projekt som berör informationshanteringen

13 Föreningen för Förvaltningsinformation 13 Projekt -samordnad informationshantering för energi och media

14 Föreningen för Förvaltningsinformation 14 Projekt Certifiering av datasystem

15 Föreningen för Förvaltningsinformation 15 Projekt demohus •Visa upp nyttan med modern Information and Communication Technology, ICT. •Huset ska användas för tester och verifieringar vid bl.a. certifieringar. •Demohuset utformas även så att projektdeltagarna kan använda det som en arena för att visa upp sina framsteg inom ICT.

16 Föreningen för Förvaltningsinformation 16 Fi2xml version 1.2

17 Föreningen för Förvaltningsinformation 17 Fastighetslexikon

18 Föreningen för Förvaltningsinformation 18 Bygghandligar 90 del 8 blir Informationhandbok

19 Föreningen för Förvaltningsinformation 19 Köp moduler System 1 System 2 System 3 Fi2 garanterar att kuggarna passar i maskineriet

20 Föreningen för Förvaltningsinformation 20 Exempel på företags som idag använder Fi2

21 Föreningen för Förvaltningsinformation 21 Medlemmar i föreningen INBRIX AB Jan Broman Fastighetskonsult KS-Konsult Mada Projekt

22 Föreningen för Förvaltningsinformation 22 Till sist! Ni är alla välkomna att bli medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation Genom många medlemmar har Fi2 blivit en defacto-standard

23 Föreningen för Förvaltningsinformation 23 EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda -Kräver eftertanke •Direktivet om byggnaders energiprestanda är ett s k ramdirektiv. •Det innebär att medlemsstaterna i EU själva väljer metod och kravnivåer inom angivna ramar när direktivet ska föras in i respektive länders lagstiftning.

24 Föreningen för Förvaltningsinformation 24 Omfattning av lagen •Lagen omfattar de flesta byggnader som villa, radhus, flerbostadshus och hus med lokaler. •En energideklaration för byggnaden ska vara upprättad om någon för egen räkning uppför eller låter uppföra en ny byggnad och om en byggnad säljs.

25 Föreningen för Förvaltningsinformation 25 Fem krav som skall införas •En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda •Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader •Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader •Energicertifiering av byggnader •Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år.

26 Föreningen för Förvaltningsinformation 26 Bakgrund •EG-direktivet om byggnaders energiprestanda → Energibesiktningar •Nya BBR → Verifiering av energiprestanda •Ingen etablerad heltäckande standard för informationshantering kring energi och media och utväxling av relevant data mellan IT-applikationer

27 Föreningen för Förvaltningsinformation 27 Vision Fi2xml

28 Föreningen för Förvaltningsinformation 28 Om projektet Fi2Energi •Mål –Standardiserat filformat, som tillägg till FI2xml •Delmål –Beskrivning av arbetsflöden (hantering av energi & media, energideklarationsförfarandet) –Informationsmodell

29 Föreningen för Förvaltningsinformation 29 Fi2x ml

30 Föreningen för Förvaltningsinformation 30 Möjligheter •Förenklad administration •Enklare uppföljning och verifiering •Underlag till energibesiktningar •Utväxling av besiktningsresultat •Utväxling av information mellan olika parter och IT-stöd (energileverantörer, SÖ-system, energiuppföljningssystem etc.) •Enklare åtkomst till byggnadsrelaterad information –Dokumentation –Mätdata


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Fi2 –Språket som förenar Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation •Nyheter från Fi2 – konsten."

Liknande presentationer


Google-annonser