Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007 Fi2, en historiebeskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007 Fi2, en historiebeskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007 Fi2, en historiebeskrivning

2 Föreningen för Förvaltningsinformation Agenda

3 Föreningen för Förvaltningsinformation Den Politiska perioden 1999-2002

4 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 Finansiärer och styrgrupp •Finansiärer/intressenter –Offentliga fastighetsföretag, UFOS- gruppen •Akademiska Hus •Statens Fastighetsverk –SABO –Byggherreföreningen –Fastighetsbranschens utvecklingsforum •ABB Facilities Management AB •AP Fastigheter •Castellum AB •Lundbergs Fastigheter AB •Fastighets AB Tornet •Vasakronan AB •Styrgrupp –Jan Broman (ordförande) –Göran Alfhagen –Matts Andrée –Gösta Ericsson –Bengt Fogelström –Bengt Arne Johansson –Rickard Johansson –Bo Mattson (sekreterare) –Nicklas Walldan –Jan Pardeby –Stefan Sandesten –Gösta Ångell

5 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 - etappindelning •Etapper MER INFORMATION... 1 Förstudie 2 Teoretisk grund 3 Praktiska modeller 4 Implementering och etablering Etapp 3 Etapp 1 Etapp 2 1999200020012002 Etapp 4

6 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 - etappindelning

7 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 - etappindelning •Etapp 1 & 2 – Utveckling och beskrivning av struktur för FM-information (Rekommendation 1-7) •Etapp 3 – Tillämpning av Rekommendationerna mm för grunddatabas-specifikation •Etapp 4 – Implementering och etablering av defacto- standard

8 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 - etappindelning •Etapp 1 & 2 - den teoretiska modellen •Etapp 3 – Praktiskt användbara modeller •Etapp 4 – Implementering och etablering av defacto- standard

9 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 – projektresultat etapp 2

10 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 Projektresultat etapp 3 Grunddatabas-beskrivning: Modell- och textdel Modell- och textdel – beskriver grunddatabasens uppbyggnad via modeller och kommenterande texter Katalog- och exempeldel Katalog- och exempeldel – beskriver grunddatabasens möjliga innehåll via exempel/tabeller över objektklasser och attribut

11 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 – resultat etapp 1-3 •Teori – beskrivande texter i Rekommendationer 1-7 •Processmodeller •Objektmodeller •Ordlista •Mallar / checklistor –programarbete och erfarenhetsåterföring –kvalitetssäkrad upplåtelse –drift- och underhållsinformation •Struktur för gemensam databas

12 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 Bemanning etapp 1- 3  Arbetsgrupp –Bo Tyrefors –Bo Tyrefors, projektledare (etapp 3), ekonomikoppling och systemering –Kjell Svensson –Kjell Svensson, teknisk samordnare, modellering av processer och informationsstrukturer –Erik Sandström –Erik Sandström, drift- och underhållsinformation –Christer Bergenudd –Christer Bergenudd, programarbete och erfarenhetsåterföring –Håkan Yngve –Håkan Yngve, klassifikationssamordning –Lars Törnqvist –Lars Törnqvist, terminologisamordning –Anders Myrén, modeller och xml-definitioner

13 Föreningen för Förvaltningsinformation Styrgrupp •Styrgruppen har konferens på Rosenön 4-5 april 2001

14 Föreningen för Förvaltningsinformation Vad skall FI2002 åstadkomma ? •Att utveckla en branschgemensam och stabil struktur för frekvent använd FM-information Företags totala informationsbehov Branschgemensam information (FI2002) Företagsspecifik information = Integrations- behov(FI2002)

15 Föreningen för Förvaltningsinformation Etapp 4 Implementering och etablering av defacto- standard

16 Föreningen för Förvaltningsinformation Hur vi har gått tillväga Generella processer Behov av information i processer DatamodellerGenerell informationsstruktur

17 Föreningen för Förvaltningsinformation FI2002 etapp 4 Skapa gränssnittsdefinition Objektsmodeller etapp 3 Konceptuell databasmodell Generell dataöverförings- fil (XML)

18 Föreningen för Förvaltningsinformation Den organisatoriska perioden 2002 - 2004

19 Föreningen för Förvaltningsinformation Den organisatoriska perioden •2 oktober 2002 - Samverkan ifc – Fi2 •FI2002 får faceIT 2002 •5 maj 2003 samverkan Fi2 och Metadata •Föreningen bildas december 2004

20 Föreningen för Förvaltningsinformation Avsiktsförklaring

21 Föreningen för Förvaltningsinformation Den organisatoriska perioden Fi2xml •Första versionen av Fi2xml (ver 0.5) dec 2002

22 Föreningen för Förvaltningsinformation Produktifieringsperioden 2004 - 2007

23 Föreningen för Förvaltningsinformation Produktifieringsperioden Fi2xml •Fi2xml ver 1.0 publiceras i maj 2005 •Fi2xml ver 1.1 publiceras i febr 2006 •Fi2xml ver 1.2 publiceras i febr 2007

24 Föreningen för Förvaltningsinformation Produktifieringsperioden •Certifieringsarbete påbörjas febr 2006 •Projekt Informationshandbok febr 2006 •Projekt Demohus hösten 2006 •Projekt Fi2 energihösten 2006

25 Föreningen för Förvaltningsinformation Produktifieringsperioden •Handbok Fi2xml klar febr 2007 •Fastighetslexikon pågår. Klar hösten 2007

26 Föreningen för Förvaltningsinformation Defactostandardperioden 2008 - 2009

27 Föreningen för Förvaltningsinformation Ämnet för dagen Hur etablera standarden?


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007 Fi2, en historiebeskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser