Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eskilstuna kombiterminal Logistik park ESKILSTUNA Projekt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eskilstuna kombiterminal Logistik park ESKILSTUNA Projekt."— Presentationens avskrift:

1 Eskilstuna kombiterminal Logistik park ESKILSTUNA Projekt

2

3 Stor ökning av godstrafik Fullt utbyggd terminal en bil var 4:e minut Stor brist på spårkapacitet och avlastningsytor Transportföretagen tror på tredubbling inom två år Höst 2005 Bakgrund

4 Sörmlast Utvecklings- och näringslivskontoret VAP Markkonsult TX logistik Signalkonsult Geoteknik Energi & miljö AB WSP Spårkonsult Mark och fastighetskontoret Miljö- och byggkontoret Trafikplanerare Plankontor TGOJ Banverket Kommunfastighet Samverkan i alla led Intercontainer

5 Förutsättningar Eskilstuna kombiterminal ska vara ankomstpunkt för alla långa godståg till Eskilstuna Terminalen ska kunna vara slutpunkt för hela tåget (ca 700 meter elektrifierat spår) Banverkets funktionskrav: 1. Ska finnas utrymme för att kunna lossa / lasta 2. Ska finnas avlastningsspår i anslutning till terminalen 3. Ej öka belastningen på Svealandsbanan, ej öka påfrestningen på Gredby

6 Ekonomi Sammanställning kostnader200520062007Totalt Eskilstuna kommun1,56,85 * 11,8 *20,1 mkr Kommunfastighet5,06,225 11,3 mkr (hyra)** Banverket anläggningsbidrag0,5 Banverket budget6,7 7,8 mkr Banverket material0,6 ca 40 mkr * Anläggningsbidrag sökes hos Banverket ** Tillkommer köp 4,3 mkr

7 Etapp 1 byggstart hösten 05 -7000 kvm terminalyta -280 meter industrispår -I drift april 2006 Terminalen planerades att byggas i 3 etapper, blev 2

8 Etapp 2 byggstart aug 06 -Utbyggnad av terminalyta 5000 kvm -Utbyggnad spår, växlar, elektrifiering m.m. -Färdigställande maj 2007

9 Projektet klart maj 2007 Kapacitet ca 60 000 lyft per år Framtida utveckling: - Miljöhänsyn, kilometerskatten ökar inom EU - Marknaden styr container / trailer - Jämn belastning av terminalen -Fullastade både till och från Eskilstuna (från: trailer 100%, container ca 30%) - Utbyggnad? - Anslutning till Svealandsbanan?

10

11 ESKILSTUNA PROJEKT Logistik park Förslag Vision: Eskilstuna Logistikpark är ett område med stark miljöprofil där företag med stort behov av god logistik etablerar sig. Eskilstuna Logistikpark utvecklas i samarbete med privata intressen och ger ökad tillväxt till Eskilstuna kommun

12 ESKILSTUNA PROJEKT Logistik park Mark Arbetsgrupper PlanExpl.Marknadsföring Vägar och gatorElITVAJärnvägFlygMiljö HyresgästerInformation Övr. Ordf. Hans Georg Wahlberg Projektledare, Leif Linde Ekonomi, Anders Andersson Arbets- utskott Projekt- Ledningsgrupp Eskilstuna Energi & Miljö, Ingrid Bahlenberg Kommunledningskontoret Utveckling & näringsliv, Eva Lilja Ekonomi, Tommy Malm Stadsbyggnadsförvaltning, Ingrid Carlsson Fastigheter, Leif Lundborg Flyg, Jan Lönnborg Kommunfullmäktige Politiken Kommunstyrelsen Styrgrupp KS-au Ordf. E-tuna kommunföretag Externa partners Logistikföretag XXX Byggföretag AAA Finansiär qqq Logistikföretag YYY Byggföretag BBB Finansiär zzz Eskilstuna kommun företag +

13

14 Södra Mälardalens Biobränsle terminal


Ladda ner ppt "Eskilstuna kombiterminal Logistik park ESKILSTUNA Projekt."

Liknande presentationer


Google-annonser