Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bostadsförsörjningsprogram Bildspelet ger en översikt över vilka platser i Vaxholms stad som förväntas bebyggas under perioden 2005-2009 enligt det bostadsförsörjningsprogram.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bostadsförsörjningsprogram Bildspelet ger en översikt över vilka platser i Vaxholms stad som förväntas bebyggas under perioden 2005-2009 enligt det bostadsförsörjningsprogram."— Presentationens avskrift:

1 Bostadsförsörjningsprogram Bildspelet ger en översikt över vilka platser i Vaxholms stad som förväntas bebyggas under perioden 2005-2009 enligt det bostadsförsörjningsprogram som antogs på kommunfullmäktige 2005-05-30. Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller även en utblick över möjliga områden för bostäder efter 2009.

2 Omvandling av fritidsbostäder Här pekas de områden ut där detaljplaneläggning och utbyggnad av vatten och avlopp kommer att påskynda omvandlingen av fritidsbostäder till permanentboende.

3 Resarö 210 nya bostäder förväntas tillkomma inom norra Resarö och Storäng under planperioden genom förtätning och omvandling av fritidsbostäder till permanentboende. Vatten och avlopp är redan utbyggt på norra Resarö, planläggning pågår. Storäng Planläggning och utbyggnad av vatten och avlopp väntas ske innan 2009. Rindö 25 nya bostäder förväntas tillkomma på Rindö under planperioden genom förtätning och omvandling av fritidsbostäder till permanentboende. Planläggning och utbyggnad av vatten och avlopp väntas ske innan 2009. Karlsudd 20 nya bostäder förväntas tillkomma på Karlsudd under planperioden genom förtätning och omvandling av fritidsbostäder till permanentboende. Området är redan planlagt och vatten och avlopp är utbyggt.

4 Nya bostäder t o m 2009 Här pekas de områden ut där nya bostäder förväntas färdigställas för inflyttning mellan 2005 och 2009.

5 Södra Barrskogsvägen 15 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2006-07 och 42 bostäder i flerbostadshus som väntas färdigställas för inflyttning 2007-08. Ytterby 4:369 m fl 6 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2007. Killingen 100 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2008-09. Lilläng 13 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2005. Storäng 20 bostäder i flerbostadshus som väntas färdigställas för inflyttning 2008. Kullön, etapp 2 95 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2005-06. Skutviken 8 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2005-07. Styrmannen 5 bostäder i flerbostadshus som väntas färdigställas för inflyttning 2005. Rindö 2:153, 2:154 20 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2008. Rindö 2:79, 3:238 55 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2007-08. Rindö 3:310 7 bostäder i flerbostadshus som väntas färdigställas för inflyttning 2005. Rindö 3:123 m fl 12 bostäder i småhus som väntas färdigställas för inflyttning 2007.

6 Nya bostäder efter 2009 Här pekas de områden ut som kan bli aktuella för bostäder efter 2009.

7 Ladvik-Bullerholmen Markerat som utredningsområde i översiktsplanen. Bostäder, men även andra verksamheter kan bli aktuella. Engarn Skiss över möjlig bebyggelse tas fram inom arbetet med program för detaljplan för södra Resarö. Östra Kullön Begäran om detaljplan för seniorboende finns. Kulladalskogen Begäran om detaljplan för bostäder finns. Kv Hammaren Hamn- och industri idag. Kan utvecklas med bostäder. Blynäshagen Naturmark idag. Kan utvecklas med bostäder. Knipan 1 m m Planlagt för allmänt ändamål idag. Kan utvecklas med bostäder. Vaxön 1:96 Används som småbåtshamn och parkering idag. Kan utvecklas med bostäder. Johannesbergsparken Ny bebyggelse kan placeras i norra delen av parkområdet. Västra Rindö Västra Rindö (även område 10 och 12). Bostäder på mark som tidigare användes av försvaret. Mellersta Rindö Skogsområde idag. Kan utvecklas med bostäder. Östra Rindö Planlagt för militärt ändamål men under avveckling. Bostäder kan byggas i området.

8 Läs mer... …om bostadsförsörjningsprogrammet på www.vaxholm.se där hela programmet finns att ladda hem.


Ladda ner ppt "Bostadsförsörjningsprogram Bildspelet ger en översikt över vilka platser i Vaxholms stad som förväntas bebyggas under perioden 2005-2009 enligt det bostadsförsörjningsprogram."

Liknande presentationer


Google-annonser